Coslada: Concert de muzică bizantină – Invitat: Arhim. Nikódimos Kabarnós

Concert extraordinar

Parohia Ortodoxă Română “Sf. Nectarie Taumaturgul” din Coslada organizează, cu binecuvântarea Preasfinţitului Timotei, Episcopul Spaniei şi Portugaliei, un Concert extraordinar de muzică bizantină, susţinut de către Arhimadritul Nikódimos Kabarnós, în colaborare cu psalţii Ioannis Athanasiou şi Giorgios Savvas, din Grecia.

Concertul a avut loc în ziua de Duminică, 10 noiembrie a.c., în Sala de spectacole a Hotelului NH din municipiul Coslada, situat în Avenida de la Constitución Nr. 75, începând cu orele 18.30, cu prilejul manifestărilor parohiale legate de sărbătorirea ocrotitorului spiritual, Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul.                                                                                                                                                         

Nikodimos Kabarnos – Biografie

Arhimandritul Nikodimos Kabarnos este un caz rar întâlnit de preot foarte tânăr care a valorificat prin cel mai bun mod prețuiosul talant al vocii și deja s-a făcut cunoscut în Ortodoxie ca unul dintre cei mai importanți protopsalți și profesori ai muzicii bizantine. (P. Panagiotis Kapodistrias)

Arhimandritul Nikodimos Kabarnos (cu numele de laic Panagiotis) s-a născut în Mitilene (14 mai 1980), în insula Lesvos. Acolo și-a petrecut copilăria şi primii ani de şcoală până la liceu.

Fiind fascinat de studiu, a mers la Atena, unde și-a luat diploma la Școala Superioară Bisericească și la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Naționale Kapodistria. Ulterior, s-a înscris la Școala Tehnică din Kefalonia (Lixuri), pentru studiul tehnologiei sunetului și instrumentelor muzicale, însușindu-și cunoştințe legate de sunet şi de instrumente muzicale. Obţine diploma de regizor pentru cinematografie şi televiziune. Ca regizor și ajutor de regizor a colaborat în multe producții de film în Grecia, la cunoscute canale private, între care şi la studiourile de televiziune Skai.

S-a ocupat de la o vârstă fragedă de studiul muzicii bizantine, având ca prim dascăl (îndrumător) pe protopsaltul Georgios Mihalleli, apoi pe Dionisios Iliopulos, Spiridon Pavlaki, p. Panagiotis Ioachim şi alții.

A obținut diploma de ieropsalt cu calificativul „Excepţional’’. A studiat muzica bizantină, obţinând diploma de licenţiat în muzică, cu calificativul „Excepţional’’. Are cunoştințe de armonie, pian și compoziție.

De la vârsta de 12 ani cântă la strană. A fost protopsalt la Biserica “Sfântului Antonie” Trigona (Mitilene), la Biserica “Schimbării la Faţă” Megalohori (Lesvos), protopsalt la Biserica “Sfântul Simeon” care se află în apropiere de Catedrala mitropolitană a Sfintei Mitropolii din Mitilene, la locul de Pelerinaj Naţional Panagia Agiasou, pe o perioada de 12 ani, la Sfântul Nicolae Plomariou, la Panagitsa Tavrou, la Sfânta Ecaterina Plakas, Sfântul Dimitrie Ambelokipon (unde a cântat vrednicul de pomenire Thrasivulos Stanițas, protopsaltul Patriarhiei Ecumenice) și la biserica “Schimbării la Faţă” din regiunea Moshato, Atena. A fost tuns în monahism, hirotonit ierodiacon la 24 ianuarie 2009 şi ieromonah la 2 februarie 2009, în aceeași zi fiind ridicat la rangul de arhimandrit. În prezent, slujește ca preot al Sfintei Arhiepiscopii a Atenei.

Predă muzica elevilor care frecventează cursuri de muzică bizantină. Are un grup psaltic numeros, alcătuit în majoritate din elevii lui.

În perioada 2003-2011 a avut o strânsă colaborare cu Televiziunea de Stat şi diverse televiziuni particulare, pentru programe speciale dedicate Săptămânii Patimilor, Învierii Domnului, Crăciunului, Anului Nou, Bobotezei, Adormirii Maicii Domnului, cu scopul promovării muzicii bizantine și a imnologiei bisericești din Biserica Răsăriteană.

Din anul 2011, cu binecuvântarea Preafericitului Arhiepiscop al Atenei, Ieronim, urmează cursuri postuniversitare la Universitatea Pontificio Università Gregoriana din Roma, în cadrul Departamentului Comunicări Sociale.

Archimandrita Nikodimos Kabarnos – Biografía

El archimandrita Nikodimos Kabarnos es un caso poco frecuente de sacerdote muy joven que ha sabido aprovechar lo mejor posible el valioso don de la voz y ya se ha dado a conocer en la Ortodoxia como uno de los más importantes cantantes de salmos y profesores de música bizantina.  (P. Panagiotis Kapodistrias)

El archimandrita Nikodimos Kabarnos (por el nombre laico, Panagiotis, n. el 14 de mayo de 1980) nació en Mitilene, en la isla de Lesbos. Allí pasó su infancia y los primeros cursos hasta el instituto.

Fascinado por el estudio, se fue a Atenas, donde se graduó en la Escuela Superior Eclesial y la Facultad de Teología de la Universidad Nacional Kapodistria. Posteriormente, se matriculó en la Universidad Técnica de Kefalonia, donde adquirió sólidos conocimientos sobre la tecnología del sonido y de los instrumentos musicales. Consigue el diploma de director de cine y televisión. Como director y ayudante de dirección, colaboró en muchas producciones de cine en Grecia, en conocidas cadenas privadas entre cuales los estudios de televisión Skai. 

Se dedicó desde muy joven al estudio de la música bizantina, teniendo como primer maestro al cantante de salmos Georgios Mihalleli, luego a Dionisios Iliopulos, Spiridon Pavlaki, p. Panagiotis Ioachim, entre otros.

Se sacó el diploma de cantante con el calificativo „Excepcional”. Ha estudiado música bizantina, consiguiendo el diploma de licenciatura en música, asimismo con el calificativo “Excepcional”. Tiene conocimientos de armonía, piano y composición.

Desde los 12 años canta en el coro de la iglesia. Fue cantante en la Iglesia “San Antonio” Trigona (Mitilene), en la Iglesia de la “Transfiguración” Megalohori (Lesvos), en la de “San Simeón”, cerca de la Catedral metropolitana de Mitilene, en el lugar de Peregrinación Nacional ”Panagia Agiasou”, durante 12 años, en la de San Nicolás Plomariou, la de Panagitsa Tavrou, la de Santa Catalina Plakas, la de San Demetrio Ambelokipon (donde también cantó el digno de recuerdo Thrasivulos Stanitzas, primer cantante de la Patriarquía Ecuménica) y en la Iglesia de la “Transfiguración”  de la región Moshato, Atenas.

Entró en monasterio como monje, fue ordenado diácono el 24 de enero de 2009 y sacerdote el 2 de febrero 2009, el mismo día siendo avanzado archimandrita. En la actualidad, sirve como sacerdote del Santo Arzobispado de Atenas.

Da clases de música a los alumnos que cursan estudios de música bizantina. Tiene un grupo de música muy numeroso, compuesto básicamente por sus alumnos.

Entre 2003 y 2011 tuvo una estrecha colaboración con la Televisión Estatal y varias televisiones privadas, para programas dedicados a la Semana Santa, la Resurrección, la Navidad, la Noche Vieja, la Epifanía del Señor, la Asunción de la Madre de Dios, con el fin de promover la música bizantina y la himnología eclesial de la Iglesia de Oriente.

Desde el 2011, con la bendición del Bienaventurado Arzobispo de Atenas, Jerónimo, está cursando clases de posgrado en la universidad Pontificio Università Gregoriana de Roma, en el Departamento de Comunicación Social.