Comisia europeană împotriva rasismului şi intoleranței (ECRI) prezentă la Madrid și Zaragoza

În perioada 20 – 22 februarie a.c., Comisia europeană împotriva rasismului şi intoleranței (ECRI) va fi prezentă în Spania pentru a realiza cel de al cincilea raport anual ECRI.

Vor avea loc întâlniri cu instituții oficiale spaniole și reprezentanți ai societății civile, atât la Madrid cât și la Zaragoza, privind problematica rasismului, xenofobiei, intoleranței şi anti-semitismului în Spania.

Pe data de 22 februarie, cei trei reprezentanți ECRI, (Santangelo, Thürer și Bechtel), experţi independenţi cu experienţă recunoscută în domeniul problematicii rasismului, xenofobiei, intoleranței şi anti-semitismului, împreună cu interpreți în limba spaniolă și engleză, se vor întâlni cu reprezentanți ai comunităților de imigranți din Aragon, ai societății civile și instituții regionale ale statului spaniol.

La întâlnire, din comunitatea românească din Aragon, a fost invitată Asociația „Acasă” (Lăcrămioara Mărginean – Președinte) din Zaragoza.

Comisia europeană împotriva rasismului şi intoleranței (ECRI) este un organism al Consiliului Europei şi a fost înfiinţată în 1994 la iniţiativa primului Summit al şefilor de stat şi de guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei. ECRI, care în prezent îşi desfăşoară activitatea în baza Statutului aprobat de CM prin Rezoluţia (2002)8, este alcătuit din experţi independenţi cu experienţă recunoscută în domeniul problematicii rasismului, xenofobiei, intoleranței şi anti-semitismului. Comisia monitorizează aceste probleme în cazul fiecărei țări membre şi propune masuri concrete pentru îmbunătăţirea situaţiei. Alături de atribuţiile de monitorizare, ECRI elaborează Recomandări de Politici Generale în aria sa de activitate şi cooperează strâns cu societatea civilă.