Comisia Europeană confirmă că România se află pe drumul bun, al utilizării noilor tehnologii în procesul educaţional

646x404

Comisia Europeană confirmă că România se află pe drumul bun, al utilizării noilor tehnologii în procesul educaţional. Peste 100.000 de vizitatori pe platforma www.manuale.edu.ro

Ultimul raport Horizon al Comisiei Europene, care atrage atenţia asupra nevoii unor acţiuni urgente în vederea promovării inovării în sălile de clasă, confirmă faptul că România face ce trebuie şi că se află pe drumul bun, al utilizării tehnologiei informaţiei în procesul educaţional.

Acest lucru este întărit şi de interesul foarte mare pe care îl generează noile manuale, în special cele în format digital. Astfel, platforma www.manuale.edu.ro, care permite accesarea gratuită a manualelor pentru clasele I şi a II-a, a înregistrat, în doar câteva zile de la lansare, 100.000 de vizitatori şi peste 37 de milioane de accesări.

Prin introducerea manualelor digitale, prin conectarea a 2.446 de şcoli din mediul rural şi mic urban la Internet sau prin proiecte precum dotarea tuturor şcolilor cu tablete, sistemul de educaţie românesc se racordează la realităţile secolului al XXI-lea, oferind elevilor acces la resursele digitale ale cunoașterii.