Cititorii întreabă, avocatul răspunde

Vasile T. – Madrid
Sunt în Spania de peste patru ani și muncesc cu contract de muncă de când am venit. M-am căsătorit și soția mea are NIE din vara anului 2011. Cum poate obține permis de muncă în Spania?
Permisul de muncă în Spania, începând cu data de 22.07.2011, se poate obţine numai ca urmare a existenţei unui contract de muncă din partea unui angajator spaniol. Aceasta, în cazul nostru concret, presupune că soţia dumneavoastră trebuie să găsească o firmă, sau persoană fizică autorizată (autonom), interesate în eventualele sale servicii. Din partea ei nu este nevoie decât de actul de identitate naţional şi numărul de NIE, iar angajatorul va trebui să prezinte anumite documente, în funcţie de tipul angajatorului (declaraţia de rentă şi DNI-ul în cazul unei persoane fizice, declaraţia de autonom şi obligaţiile fiscale achitate la zi în cazul autonomilor şi escrirtura firmei, codul fiscal împreună cu TC 1 şi TC 2 reprezentând plata obligaţiilor fiscale pentru SL-uri).

Nicolae B. – Toledo, Diana I. – Madrid, Sofia G. – Cuenca, Pop D. – Arganda del Rey:
Există posibilitatea să beneficiez de şomaj în ţară dacă intenţionez să mă întorc în România, după ce am lucrat o perioadă în Spania?
Nu puteţi primi ajutor de şomaj în România decât dacă, după întoarcerea în ţară, realizaţi o perioadă de asigurare pentru şomaj, indiferent de durata acesteia. Stagiul minim de cotizare prevăzut de legislaţia română este de 12 luni în ultimele 24. Să presupunem că, după întoarcerea din statul membru în care aţi lucrat anterior, lucraţi doar 2 luni în România, ceea ce nu v-ar da în mod normal dreptul la ajutor de şomaj. În acest caz, dumneavoastră sau agenţia teritorială veţi solicita instituţiei competente din statul membru respectiv formularul care atestă perioada de asigurare realizată. Astfel, cele 12 luni de asigurare realizate în alt stat membru se vor cumula cu cele 2 luni de asigurare realizate în România şi va fi îndeplinită condiţia stagiului minim de cotizare. Totuşi, pentru a primi ajutor de şomaj, nu este suficient să aveţi stagiul de cotizare menţionat mai sus, trebuie să îndepliniţi şi celelalte condiţii prevăzute de legislaţia română (să nu realizaţi venituri sau veniturile realizate să nu fie mai mari decât salariul minim pe economie garantat în plată, să nu îndepliniţi condiţiile de pensionare, să fiţi înregistrat la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa).

Onisie P. – Valencia
Am lucrat câteva luni în Spania. Am solicitat ajutor de şomaj, dar instituţia spaniolă mi-a respins cererea pe motiv că perioada de asigurare realizată în Spania nu este suficientă pentru a primi ajutorul de şomaj. Cum trebuie să procedez în acest caz, mă pot întoarce şi pot beneficia de ajutor de şomaj în România? Menţionez că înainte de plecarea în Spania, am lucrat timp de 7 ani în România.
Nu, nu puteţi beneficia de ajutor de şomaj în România. În schimb, puteţi beneficia de prevederea europeană referitoare la totalizarea perioadelor de asigurare. În acest scop, veţi contacta agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă (după caz, agenţiile judeţene sau agenţia Municipiului Bucureşti) de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa şi veţi solicita formularul U1 sau E 301 pe baza căruia agenţia teritorială va certifica că aţi realizat o perioadă de activitate şi de asigurare pentru şomaj de 7 ani în România. Pe baza acestui formular, perioada de asigurare din România se va cumula cu perioada de asigurare din Spania şi astfel poate fi îndeplinită condiţia stagiului minim de cotizare pe care trebuie să-l realizaţi potrivit legislaţiei spaniole.

Nicușor T. – Gijón
Dacă obţin ajutorul de şomaj în România ca urmare a totalizării perioadelor de asigurare, cum se stabileşte durata perioadei de indemnizare pentru şomaj şi suma pe care o primesc ca ajutor de şomaj?
În acest caz, dreptul la ajutor de şomaj se va stabili în conformitate cu legislaţia română. Perioada de indemnizare se stabileşte în raport cu stagiul de cotizare constituit prin totalizarea perioadelor de asigurare realizate în România şi în alt stat membru al UE. În schimb, la stabilirea cuantumului ajutorului de şomaj nu se va lua în considerare salariul sau venitul pe care l-aţi obţinut în celălalt stat membru, calculul se va face pe baza salariului/venitului pe care l-aţi primit/realizat pentru ultima activitate din România. În mod similar, dacă solicitaţi acordarea ajutorului de şomaj în statul membru în care v-aţi desfăşurat ultima activitate, durata perioadei de indemnizare şi cuantumul ajutorului de şomaj se vor stabili potrivit legislaţiei statului membru respectiv.

Gina P. – Coslada, Florica G. – Alcalá de Henares, Costică H. – Torrejón de Ardóz, Nicu S. – Alcorcón
Membrii de familie care sunt în întreţinerea mea sunt luaţi în calcul la stabilirea cuantumului ajutorului de şomaj în România?
Nu, în România cuantumul ajutorului de şomaj nu diferă în funcţie de numărul membrilor de familie care sunt în întreţinerea şomerului. Sunt însă state membre (de exemplu, Spania, Austria, Luxemburg, etc) a căror legislaţie prevede luarea în considerare a membrilor de familie în vederea stabilirii cuantumului ajutorului de şomaj. Instituţiile competente din aceste state membre pot solicita informaţii referitoare la membrii de familie cu domiciliul în România, precum şi la veniturile obţinute de aceştia în România, în vederea stabilirii cuantumului ajutorului de şomaj potrivit dispoziţiilor legislaţiei pe care o aplică.

Mioara P., Viorel I., Ancuța R. – Alcalá de Henares
Dacă sunt şomer în România pot solicita exportul ajutorului de şomaj în Spania?
Da, binenţeles, toate prevederile descrise mai sus se aplică în mod similar indiferent de statul membru în care primiţi ajutorul de şomaj şi indiferent de statul membru în care doriţi să vă căutaţi un loc de muncă. Reţineţi însă că agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă din România autorizează exportul ajutorului de şomaj în alt stat membru pentru o perioadă iniţială de maximum 3 luni. Extinderea perioadei de la 3 la maximum 6 luni se va face la cererea dvs, transmisă agenţiei teritoriale la coordonatele indicate de aceasta (poştă, fax sau e-mail) înainte de expirarea celor 3 luni. Nu uitaţi însă că durata perioadei extinse de export este condiţionată de durata perioadei în care mai aveţi dreptul să beneficiaţi de ajutor de şomaj. De exemplu, dacă după epuizarea primelor 3 luni de export nu mai aveţi dreptul să primiţi ajutor de şomaj decât pe o perioadă de, să presupunem, 1 lună, extinderea se va face pentru maximum 1 lună.

Ionuț Nițu – Avocat