Cine este Gabriela Căluțiu Sonnenberg

 

POZA NR. 1 [640x480]

„E un adevărat privilegiu să fii prietenă cu o persoană precum autoarea volumului „Vine seninul” – Gabriela Căluțiu Sonnenberg. Eu mă înscriu printre aceşti privilegiaţi. Gabriela este o fiinţă specială, tonică, luminoasă, ia în serios tot ce face. E înzestrată cu o deosebită inteligenţă, moştenire de la părinţii ei, profesori de limba română din Tălmaciul Sibiului. O frumoasă zestre a primit şi de la înaintaşii familiei, precum bunica Gene, mama tatălui – cea care a trăit până aproape de 100 de ani, femeie renumită pentru înţelepciunea ei transmisă în duh arhaic.

Această moştenire a Gabrielei Calutiu Sonnenberg a făcut din ea o elevă şi o studentă eminentă. Având o personalitate puternică, fire caldă şi plină de farmec, întâlnirea cu Gabriela îţi face ziua luminoasă şi îţi lasă convingerea că şi ziua următoare va fi la fel. Cu cât o cunoşti mai bine cu atât mai mult creşte afecţiunea şi admiraţia pentru ea, indiferent de distanţă sau de vârstă, aşa cum s-a dovedit a fi şi între noi.

Distanţa dintre Canada şi Spania – ţările în care trăim -, este destul de grăitoare, ca şi diferenţa de vârstă”. (Elena Buică – scriitor Toronto / Canada)

Când educația și studiul se împletesc cu talentul

Dar mai bine să începem cu începutul. Gabriela Căluțiu Sonnenberg s-a născut şi a crescut la Tălmaciu, aproape de Sibiu, într-o familie de intelectuali, profesori de limba română. Ca mezină a familiei – născută la cinci ani şi jumătate distanţă după sora mai mare – creşte în armonie, ocrotită şi înconjurată de atenţia şi încurajările celor din jur.

Ia contact încă din primii ani ai copilăriei cu diversitatea culturală şi lingvistică specifică acelei zone a Transilvaniei locuite de români, germani, maghiari, ţigani, dar şi de refugiaţi din Basarabia sau de descendenţii unor familii de italieni etc.

În acest context deprinde germana şi româna dar şi franceza şi engleza pe care le dezvoltă ulterior pe parcursul studiilor. Frecventează cursurile şcolii primare la secţia germană şi ciclul gimnazial în română cu rezultate excelente la învăţătură pe care le completează sub blânda îndrumare a părinţilor, cu formaţia muzicală (chitară, flaut) şi sportivă (tenis, gimnastică, balet, înot, patinaj, senderism).

De la vârsta de 14 ani e admisă la prestigiosul Liceu Gheorghe Lazăr din Sibiu la specializarea matematică-fizică unde dobândeşte baze teoretice solide, pregătindu-se atât în ştiinţe exacte, cât şi în disciplinele umaniste.

După absolvirea bacalaureatului optează pentru studiul universitar la Academia de Studii Economice din Bucureşti, mai precis pentru râvnita specialitate Economia Serviciilor de Alimentaţie Publică şi Turism din cadrul Facultăţii de Comerţ. În condiţiile concurenţei acerbe pe cele doar 30 de locuri de studiu scoase anual în competiţie, reuşeşte la admitere clasându-se a doua pe ţară.

Face parte din generaţia studenţilor care au participat activ la tumultoasele evenimente din decembrie 1989, finalizându-şi studiile cu brio în 1992 într-o constelaţie naţională marcată de efervescenţa schimbării şi de incertitudine, într-un peisaj complet diferit de cel în care îşi începuse formarea academică.

Remarcată şi în mediul universitar, rămâne după absolvire la Bucureşti începând cariera de cadru didactic la ASE şi completând-o prin activitatea de redactor plin la secţia Economie Mondială a revistei Tribuna Economică (decanul de vârstă al presei economice româneşti, care atingea pe atunci un tiraj lunar de 30.000 de exemplare).

Colaborează cu Universităţi particulare din capitală şi acumulează experienţă practică în plan managerial la diferite firme de comerţ, turism şi informatică, efectuând în acelaşi timp stagii de perfecţionare şi schimburi academice la Universitatea Economică din Viena şi Germania, obţinând mai apoi titlul de Doctor în Ştiinţe Economice al ASE-Bucureşti.

Participă activ la acţiuni umanitare în cadrul organizaţiilor studenţeşti nonguvernamentale şi, de asemenea, la implementarea în România a concernului multinaţional METRO ROM-Invest.

După căsătoria în Germania, adoptă cetăţenia soţului şi se stabileşte începând cu anul 1998 în Spania unde activează până la ora actuală ca traducătoare (română, germană, engleză, spaniolă, franceză), scriitoare şi jurnalistă pentru diverse publicaţii româneşti din ţară şi din străinătate.

Printre domeniile pe care se axează scrierile sale se numără: obiectivele turistice de interes din lume dar şi literatură şi multilingvism (limba de expresie – impuls sau frână creaţiei literare?); filozofie şi ştiinţe exacte (zone de demarcaţie, respectiv domenii de suprapunere), confluenţe interdisciplinare; fenomenul cotidian – diferenţe de percepţie datorate filtrului cultural individual; adaptare şi multiculturalism, reflecţia lui în planul individului; identitatea şi omogenitatea culturală; globalizarea accesului la informaţie prin internet; compatibilitatea cu noi forme de comunicare (meta-limbaj).

Debutul literar l-a avut la publicaţia Observatorul din Toronto în anul 2003, urmat de numeroase colaborări la reviste şi ziare pe suport de hârtie şi online, printre care se numără, în ordine cronologică: Vatra veche (Lunar de Cultură editat de Asociaţia „Nicolae Băciuţ”); ziarul Occidentul Românesc – ediţia de Spania; publicaţiile Fundaţiei Intermundus Media şi Asociaţiei Românilor pentru Patrimoniu (ARP); Cetatea lui Bucur (revista Sucursalei Bucureşti a Ligii Scriitorilor Români); ziarul Curtea de la Argeş, editat de Acad. Mat. George Păun; site-ul literar Confluenţe Româneşti; revistele Agero din Stuttgart, Arcada din Nürnberg şi ARMONIA (Germania); revista Regatul Cuvântului (editată de LSR în colaborare cu Universitatea din Bucureşti); Phoenix Magazine, Arizona Bruxelles Mission, Gândacul de Colorado, Clipa şi Saltmin din USA; Pagini româneşti din Noua Zeelandă; Rexlibris şi Revista Australiană de la Sydney, Epoch Times, Mesagerul, din Hamilton, Canada; Revista ITACA (editată de centrul de excelență pentru promovarea culturii românilor din străinătate, Dublin, Irlanda), revistele Noi Nu, Singur, Totpal Daily News, Pietrele Doamnei şi altele din România.

A acordat interviuri la Radio România Internaţional şi la TVR Cultural Bucureşti şi a apărut în diverse volume colective, dicționare, antologii (printre care Antologia de proză Anamarol, 2013, Antologiile bilinge STARPRESS Internațional – edițiile română – germană și română – spaniolă, 2013, respectiv 2015 – Antologia de proză Singur, 2014, Dicţionarul Scriitorilor Români etc.).

Gabriela Căluţiu Sonnenberg este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZP), al Asociației Jurnaliștior și Scriitorilor de Turism (AJTR), al Ligii Scriitorilor din România (sucursala București) și al Grupului Media Singur – Alianța Artelor (GMS – AA).

Îndeplineşte responsabilităţi ca redactor la publicația Occidentul Românesc ediţia de Spania, Cetatea lui Bucur – membru în colegiul redacţional, ITACA, Dublin – redactor; România Pitorească – redactor cu rubrică proprie; Pagini Româneşti din Noua Zeelandă – redactor corespondent, Regatul Cuvântului – redactor asociat. Deţine un rol central în cadrul Asociaţiei Literar-Culturale de limbă germană de pe Costa Blanca / Spania.

A publicat lucrările independente: „Tendiţe şi perspective în managementul resurselor umane” – teză de doctorat (Bucureşti, 2002); „Vine seninul”, volum – culegere de articole, Editura Anamarol (Bucureşti, ianuarie 2007); „Andaluzia – sentiment multicolor”, însemnări de călătorie, Editura Anamarol (Bucureşti, iulie 2010); „Metoda pătrăţelelor”, roman, Editura Singur (Târgovişte, aprilie 2015).

Dintre traduceri se remarcă:

  1. din română în spaniolă: Cuanto tiempo queda, autoare Rodica Elena Lupu, poezii (editura Anamarol, București 2010);
  2. din spaniolă în română: Ploaia melancoliei mele, autor Laureano Jimnénez Carrión, poezii (editura Zodia Fecioarei, Pitești, 2012);
  3. din germană în română: În curgerea timpului, autor Germain Droogenbroodt, poezii (volum în tipărire);
  4. din germană în română: Johan fără de ţară, Autor Johan Galtung, autobiografie, (volum în curs de apariţie)

Premii:

Premiul special pentru eseu al Cenaclului Nicăpetre, acordat de publicaţia Observatorul din Toronto, Canada; Diploma de Onoare a Clubului Iubitorilor de Cultură din Curtea de Argeş și Diploma de Suflet a Fundației ”Petre Ionescu – Muscel” (august 2011); Distincţia Reporter în diasporă al Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din Romania, pentru merite deosebite în promovarea valorilor culturale româneşti în revistele din diaspora, (ianuarie, 2012); Locul III Premiile UZPR 2012 în presa scrisă și on-line, pentru suita de articole publicate în revista Observatorul din Toronto.

Întrebată de ce a ales scrisul – Gabriela Căluţiu Sonennberg a menționat faptul că: „Nu uit că fiecare scrie din motivele sale, variabile de la caz la caz, diferite chiar şi de la o zi la alta. Unii pictează sau dansează, alţii fac sport de performanţă sau abuzează de alcool, sunt şi oameni care se consideră împliniţi dacă acumulează averi sau clădesc imobile. Şi apoi mai sunt şi aceia care scriu. Şi, indiferent ce mesaj transmitem prin „cuvintele încrucişate”, ideea din fond este mereu aceeaşi: o viaţă de om.

              Scrisul e un bun rămas, adică un bun care ne rămâne. Şi un adio. Nu neapărat pentru a ne împăca sau zugrăvi în culori avantajoase – doar suntem deopotrivă şi buni şi răi. Un ceva, pe care-l laşi să plece de la tine, îl scapi intenţionat de sub control.

              E o răzbunare, un protest, exerciţiul unei continue despărţiri, o succesiune de săltări alternate cu plutiri din ce în ce mai îndelungate, o tatonare a propriilor limite. Un training al detenței în vederea desprinderii de sol spre o sperată şi temută călătorie din viitor, finală şi definitivă. Acesta este scrisul pentru mine.”

Scriitoarea Elena Buică, din Toronto – Canada descrie talentul în ale scrisului pe care îl are Gabriela astfel: „Scrierile Gabrielei Căluţiu Sonnenberg te atrag spre profunzimi, parcă se joacă, o joacă migăloasă, o încâlceală de înţelesuri. Lectura lor ne împodobeşte sufletul, ne luminează mintea, respiră decenţă, bun simţ, armonie. Sunt scrieri care o definesc şi, dacă ar trebui să recurg la un singur cuvânt pentru ea şi scrierile ei – aşa, ca o pecete – aş spune cuvântul SPIRITUALITATE

Nota redacției OR: Gabriela Căluţiu Sonnenberg a fost nominalizată pentru Gala Campaniei de Excelență organizată de JeTT Media Grup USA și Occidentul Românesc ce se va desfășura în noiembrie 2015.

Editor: Kasandra Kalmann Năsăudean