Romania: Ce trebuie să știți despre cardul de sănătate care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013

54

Cardul de sănătate va putea fi folosit de la 1 ianuarie 2013. Pacienții vor putea dovedi calitatea de asigurat la sistemul de Sănătate cu ajutorul cardului de sănătate, pacienții putând să beneficieze de asistență medicală fără a mai solicita caselor de asigurări adeverințe de asigurat. Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial. Cardul naţional de sănătate e un document distinct de cardul european de sănătate şi va putea fi folosit doar pe teritoriul ţării. Cardul de sănătate va cuprinde: numele şi prenumele asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări de sănătate, numărul de identificare al cardului şi data expirării cardului, potrivit alineatului 4 din articolul 8 din norme. De asemenea, la primirea cardului de sănătate se va primi și un cod de asigurat care este diferit de codul numeric personal, potrivit economica.net. Unul dintre avantajele  pe care îl aduce cardul pentru pacienţi se referă la faptul că din 2013, li se va putea elibera reţeta electronică, prescrisă de medic şi în alte judeţe decât cel în care are domiciliul medicul prescriptor. Termenul de valabilitate al cardului este de 5 ani de la data emiterii. Pentru cardurile emise până la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate se calculează de la 1 ianuarie 2013, potrivit alineatului 1 din articolul 6 din norme. Cardul se va produce şi distribui asiguraţilor începând cu data intrării în vigoare a normelor, adică 10 septembrie, potrivit alineatului 2 al articolului 2 din norme. Cardul de sănătate se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat la sistem. Fiecărui asigurat cu vârsta peste 18 ani împliniţi i se va emite card de sănătate. Cardul va fi iniţial testat în judeţul Arad, ales ca centru pilot pentru a verifica dacă sistemul informatic care îl susţine funcţionează, tot începând cu data intrării în vigoare a normelor (alineatul 3 al articolului 2 din norme). În cazul în care se constată că nu funcţionează cardul  de sănătate sau că informaţiile înscrise pe card despre dumneavoastră sunt greşite,  medicul trebuie să îl returneze casei de asigurări (împreună cu un borderou centralizator, precizând la returnare numărul de identificare al cardului şi de ce e returnat, potrivit alineatului 2 din articolul 5 din norme). Mai departe, Casa îl returnează Companiei Naţionale Imprimeria Naţională care retipăreşte cardurile nefuncţionale şi cu greşeli şi mai departe le distribuie caselor de asigurări. În cazul pierderii, modificării datelor personale sau furtului cardului de sănătate, asiguratul suportă contravaloarea cardului dacă solicită un duplicat. Dacă medicul de familie găseşte printre cardurile primite de la Casă carduri pentru pacienţi care nu sunt înscrişi pe lista lui, medicul trebuie să le returneze pe acestea casei de asigurări de la care le-a primit. Medicul de familie va păstra cel mult 3 luni de zile cardul unui asigurat care “se află în imposibilitate” de a ridica de la medic cardul. Dacă dvs., împuternicitul sau reprezentantul dvs. legal nu a venit la medicul dvs. de familie ca să vă ridice cardul în termen de 3 luni de când medicul l-a primit, medicul e obligat să îl returneze casei de asigurări de sănătate (de la care l-a primit). (dcnews.ro)