Banca Națională a României recrutează specialiști români din străinătate

Banca Națională a României (BNR) lansează programul Brain Regain, pentru selectarea specialiștilor români din străinătate, se arată într-un anunț publicat pe site-ul instituției.

„BNR pune la dispoziția specialiștilor români, care lucrează în străinătate, posturi de înaltă competență în următoarele arii de specialitate ale băncii centrale: politică monetară, modelare și prognoze macroeconomice, stabilitate financiară, reglementare și autorizare, operațiuni de piață, studii economice, relații internaționale și rezoluție bancară. Dacă aveți minimum 5 ani experiență profesională relevantă, obținută în străinătate, în cadrul unor instituții financiare internaționale, bănci centrale, bănci comerciale, instituții de învățământ superior sau institute de cercetare, Banca Națională a României vă oferă posibilitatea valorificării experienței în țară, prin angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată”, se arată în anunț.

Posturile disponibile prin Programul „Brain Regain” – 2017, condițiile specifice de participare și calendarul procesului de selecție:

Condiții generale de participare:

 • deţinerea unei diplome* de master şi/sau doctorat, după caz;
 • experiență profesională de minimum 5 ani, relevantă pentru postul vacant, obţinută în străinătate, în cadrul unor instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, bănci comerciale, instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • deţinerea cetățeniei române şi, la momentul depunerii aplicației, a unui loc de muncă în străinătate.

* În vederea recunoașterii diplomelor obţinute în străinătate, înainte de data începerii activității, se vor prezenta atestatele de echivalare (sau dovezi de solicitare a echivalării) eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Înscrierea în program
Înscrierea** se face prin transmiterea pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro a următoarelor documente:

 • chestionar;
 • curriculum vitae (model european);
 • scrisoare de intenție;
 • diploma de master şi/sau doctorat (după caz);
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea;
 • cartea de identitate/paşaport;
 • document/e care să ateste experiența profesională în străinătate;
 • recomandări din partea angajatorului sau din partea unor profesori/specialiști de renume, după caz.

** În situația în care aveți rude până la gradul al doilea sau soţul/soţia angajate în Banca Naţională a României, aplicaţia dumneavoastră va fi analizată de Direcţia resurse umane în vederea evitării apariţiei unui conflict de interese.

Procesul de selecţie

 1. Selecția pe baza documentelor de înscriere: Candidații vor transmite documentele de înscriere prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro, conform calendarului.
 1. Selecția pe baza eseurilor: Candidaţii selectați după prima etapă vor transmite prin e-mail un eseu întocmit în limba engleză (6.000–8.000 de cuvinte), în termenul solicitat de Comitetul de administrare a Programului.
 1. Evaluarea profilului psihologic și a compatibilității cu postul: Candidații selectați în urma etapei anterioare vor completa on-line un chestionar psihometric.
 1. Interviul final: Interviul final va fi susținut în prezența membrilor Comitetului de administrare a Programului, la sediul Băncii Naționale a României, strada Doamnei nr. 8, sector 3, București.

Candidații admiși în urma procesului de selecție vor fi angajați în Banca Națională a României cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Comunicat publicat în ediția tipărită Occidentul Românesc / octombrie 2017.