Avocat Ioana Brătuleanu: Transcrierea actelor de stare civilă în România

Actele de stare civilă, cum ar fi nașterea, căsătoria ori decesul înregistrate în străinătate trebuie transcrise la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale la care solicitantul își are domiciliul în România, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă.

Așa prevede articolul 41 alineatul 3 din Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, având putere doveditoare în țară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române.

Ce presupune transcrierea? Transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanei. Cetățeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază.

Ce se întâmplă dacă nu solicitați transcrierea? Constituie contravenție neprezentarea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autoritățile străine ofițerului de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau al primăriei unității administrativ-teritoriale ori a misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României competent, pentru transcrierea în registrele de stare civilă române, în termenele prevăzute de lege.

Ce acte se pot transcrie? Cum am menționat anterior, actele care trebuie transcrise sunt nașterea, căsătoria și decesul. Despre alte acte, cum ar fi sentința de divorț ori schimbarea numelui voi detalia ulterior.

Unde se poate solicita transcrierea? Pentru a înregistra nașterea unui copil minor al cărui certificat de naștere a fost eliberat de către instituțiile străine, ori căsătoria cu un cetățean străin încheiată la primăria din străinătate, precum și în cazul decesului în străinătate, cetățenii români au posibilitatea de a solicita transcrierea la Consulatul României cel mai apropiat de locul de reședință, cu programare prealabilă pe pagina econsulat.ro.

Transcrierea actelor de stare civilă se poate solicita și în România, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale la care solicitantul își are domiciliul.

Ce acte sunt necesare pentru transcrierea unui certificat de naștere eliberat de autoritățile spaniole? Pentru trancrierea certificatelor de naștere sunt necesare următoarele documente:

1. Certificatul de naştere spaniol eliberat de Registrul Civil spaniol, iar pentru a evita orice probleme vă recomandăm să prezentați Extras multilingv al certificatului de naștere al copilului, eliberat de autoritățile spaniole  (certificado plurilingüe), acesta fiind acceptat fără a fi necesară aplicarea Apostilei de la Haga, nu expiră (ca în cazul certificatelor normale care sunt valabile doar 3 luni) și nici nu trebuie tradus;

2. Certificatele de naştere ale părinţilor, în original. În cazul în care unul dintre părinți este cetățean străin, certificatul de naștere al acestuia trebuie tradus și legalizat;

3. Certificatul de căsătorie românesc, în original (pentru părinții căsătoriți);

4. Certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunea divorțului și a numelui purtat în urma divorțului, în cazul în care unul dintre părinți este divorțat;

5. Cărţile de identitate ale părinţilor, valabile, în original și fotocopie.

Probleme pot apărea în cazul în care unul dintre părinți nu dorește eliberarea certificatului de naștere românesc și astfel nu se poate prezenta documentul său de identitate original și nici certificatul de naștere în original. În aceste cazuri, ca și în cazul pașapoartelor eliberate fără acordul unuia dintre părinți, trebuie să se pronunțe instanța de judecată.

Spre deosebire de autoritățile italiene, de exemplu, unde se poate solicita și obține transcrierea certificatului de naștere doar pe baza actului de naștere spaniol și a documentelor de identitate ale solicitantului cetățean italian. Personal, consider că se impune o schimbare legislativă urgentă pentru a facilita obținerea actelor de identitate ale minorilor născuți în străinătate, legislație care să fie adaptată la necesitățile și problemele actuale ale cetățenilor români din străinătate, primând în tot cazul interesul superior al copilului, în acord cu legislația internațională.

Altă problemă des întâlnită este transcrierea unui certificat de naștere eliberat de autoritățile spaniole, unde la rubrica tatălui apare numele tatălui biologic al copilului, însă mama este în continuare căsătorită cu o altă persoană sau este divorțată, însă nu a efectuat înscrierea divorțului în România. În acest caz, cum am explicat pe larg în alt articol și un voi intra din nou în detalii aici, va fi necesară introducerea unei acțiuni în tăgada paternității în România, în fața instanței de judecată competente. Însă de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că în România, Codul civil stabilește o prezumție de paternitate în favoarea soțului mamei, iar mama apare ca fiind căsătorită.

În același caz, al transcrierii certificatelor de naștere ale copiilor minori, dacă părinții s-au căsătorit în fața autorităților străine, trebuie să transcrie întâi certificatul de căsătorie și abia apoi vor putea transcrie certificatul de naștere al minorului.

Ce acte sunt necesare pentru transcrierea certificatului de căsătorie eliberat de autoritățile spaniole? Pentru trancrierea certificatelor de căsătorie sunt necesare următoarele documente: certificatul de căsătorie spaniol eliberat de Registrul Civil, certificatele de naştere ale soţilor, cărţile de identitate ale soţilor, certificatul de căsătorie sau de naștere cu mențiunea divorțului și a numelui purtat în urma divorțului, în cazul în care unul dintre soți este divorțat; certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunea desfacerii căsătoriei prin decesul soțului, în cazul persoanelor văduve.

Ce acte sunt necesare pentru transcrierea certificatul de deces eliberat de autoritățile spaniole? Pentru trancrierea certificatelor de deces sunt necesare următoarele acte: certificatul de deces spaniol eliberat de Registrul Civil, certificatul de naștere al persoanei decedate, certificatul de căsătorie al persoanei decedate, paşaportul românesc şi cartea de identitate ale persoanei decedate, cartea de identitate a solicitantului.

Cum procedăm cu sentințele de divorț pronunțate în străinătate, decizii privind schimbarea numelui ori stabilirea regimului matrimonial de separare de bunuri efectuată la un notar spaniol? Înregistrarea acestor acte nu se poate efectua la Consulat deoarece constituie mențiuni pe cele trei certificate principale care se pot solicita: naștere, căsătorie și deces. Dat fiind că înregistrarea acestora trebuie să urmeze o procedură specială, transcrierea acestora se poate realiza doar în fața instituțiilor competente din România, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc

Avocat ICAM specializat în Drept internațional

Telefon 0034.642.308.360

Web: www.brilawabogados.es

E-mail: secretaria@brilawabogados.es