Acreditare presă și observatori la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016

acreditare-jurnalisti-640x480

Ambasada României la Madrid aduce la cunoștința celor interesați procedura stabilită de legislația română în vigoare pentru acreditarea presei și a observatorilor la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016.

Se poate asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai cu ecuson emis în baza unei acreditări, însoţit de actul de identitate.

  1. Observatori interni

Acreditarea se face de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în urma unei cereri scrise, conform modelului din Anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 3 din 07.09.2016 a AEP (disponibilă aici: http://parlamentare2016.bec.ro/wp-content/uploads/2016/09/HAEP-34-2016.pdf).

Conform aceleaşi Hotărâri:

– Cererea va fi însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că asociaţia sau fundaţia desfăşoară activităţi de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului şi este legal constituită cu cel puţin şase luni înaintea datei alegerilor. Documentele respective pot fi trimise prin fax, poştă sau email la AEP sau pot fi depuse la registratura AEP.

– În cel mult trei zile de la data înregistrării cererii, AEP eliberează documentele de acreditare.

– Asociaţia/fundaţia poate desemna ca reprezentanţi numai persoane care nu au apartenenţă politică.

  1. Mass-media din România

Acreditarea se face de către Autoritatea Electorală Permanentă în urma unei cereri scrise, conform modelului din Anexa nr. 3 a Hotărârii nr. 3 din 07.09.2016 a AEP (disponibilă aici: http://parlamentare2016.bec.ro/wp-content/uploads/2016/09/HAEP-34-2016.pdf)

Conform aceleaşi Hotărâri:

– Cererea va fi însoţită de documente din care să rezulte faptul că desfăşoară activităţi în domeniul mass-media. Documentele respective pot fi trimise prin fax, poştă sau email la AEP sau pot fi depuse la registratura AEP.

– În cel mult trei zile de la data înregistrării cererii, AEP eliberează documentele de acreditare.

– Instituţia mass-media poate desemna ca reprezentanţi numai persoane care nu au apartenenţă politică.

  1. Mass-media străine şi observatori internaţionali

Acreditarea se face de către Autoritatea Electorală Permanentă în urma unei cereri scrise, conform modelului din Anexa nr. 7 a Hotărârii nr. 3 din 07.09.2016 a AEP (disponibilă aici: http://parlamentare2016.bec.ro/wp-content/uploads/2016/09/HAEP-34-2016.pdf).

Date de contact ale Autorităţii Electorale Permanente

Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084

Secretariat General –  Tel: (021)310.07.69; Fax: (021)310.13.86; E-mail: office.sg@roaep.ro

Direcția comunicare și relații externe – Tel: (021)310.08.24;  E-mail: comunicare@roaep.ro