Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – Gala premiilor

46

Aer încărcat de lumină şi solemnitate la sediul Academiei Oamenilor de Ştiinţă  din România, Splaiul Independenţei, Bucureşti, unde, pe 31 martie 2011  s-a desfăşurat gala premiilor acordate de prestigioasa instituţie unor capete luminate ale României – recunoscute la nivel naţional şi internaţional – pentru rezultatele de excepţie din anii 2008-2009. Premiile acordate poartă nume consacrate ale spiritualităţii româneşti: Nicolae Teodorescu, Ioan Ursu, Şerban Ţiţeica, Emil Pop, George Emil Palade, Radu Botezatu, Hermann Oberth, Ion Basgan, Amilcar Vasiliu, Eugen Rădulescu, Virgil Gligor, Vasile Gheţie, Ion Popescu Zeletin, Carol Davila, Alex Rădulescu, Petre Vancea, Petre Brânzei, Nicolas Georgescu Roegen, Anghel Rugină, Tudor Popescu, Henry Stahl, Constantin Noica, Dimitrie Cantemir, Constantin Prezan. „Păstrăm tradiţia acestor premii din 1996, când erau mai puţine, dar au beneficiat de ele somităţi ale culturii noastre. De anul acesta am diversificat acordarea premiilor, astfel încît să cuprindă toate domeniile de activitate. Cred că reprezintă ceva pentru elita noastră ştiinţifică, trebuie să le acordăm, chiar şi în aceste condiţii deosebit de grele, când trei din cele cinci academii, între care şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, au fost văduvite de sprijinul statului, prin iniţiativa ministrului, Daniel Funeriu. Bugetul acestor trei academii reprezintă 0,01% din bugetul României”, a declarat generalul Vasile Cândea, Doctor în ştiinţe medicale, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.  S-au acordat premii pentru fiecare domeniu ştiinţific.

Ştiinţe Matematice: Premiul „Nicolae Teodorescu” 2008, Temistocle Bârsan şi Dan Tiba –  lucrarea Recreaţii ştiinţifice.

Ştiinţe Fizice: Premiul „Ion Ursu” 2008, Alexandru O. Pavelescu –  lucrarea Analiza sistemelor de depozitare finală a deşeurilor radioactive în roca de granit; Premiul „Şerban Ţiţeica” 2009, colectivului: Gunther Werth, Viorica N. Gheorghe, Fouad G. Major – lucrarea Charged Particle Traps II.

Ştiinţe Biologice: Premiul „Emil Pop” 2008, Gogu Gheorghiţă – lucrarea Despre biogeneză şi biorevoluţie; Premiul „Emil Pop” 2009, Anca-Narcisa Neagu şi Ionel Miron – lucrarea Bioindicatori de calitate a apelor curgătoare; Premiul George Palade 2008, Cornelia Guja – lucrarea Antropologie informaţională.

Ştiinţe Medicale: Premiul „Carol Davila” 2008, colectivul: Radu Ion Badea, Sorin Marian Dudea, Petru Adrian Mircea, Mircea Stamate – lucrarea Tratat de Ultrasonografie clinică, vol. III Aparat locomotor, ecografie  intervenţională, progrese şi concepte noi în ultrasonografie; Premiul „Alexandru Rădulescu” 2008, Nicolae Gorun – lucrarea Caiete de traumatologie osteoarticulară specială (6) mâna; Premiul „Carol Davila” 2009, Horia Mureşian – lucrarea The clinical anatomy of the coronary arteres; Premiul „Petre Vancea” 2009, colectivul: Marieta Dumitrache, Magdalena Anitescu, Vasile Potop – lucrarea Traumatisme oculare; Premiul „Petre Brânzei” 2009, colectivului coordonat de Vasile Chiriţă, Aurel Papari şi Roxana Chiriţă – lucrarea Tratat de psihiatrie.

Ştiinţe Tehnice: Premiul „Hermann Oberth” 2008, colectivul: V.N. Constantinescu, S. Dănăilă, S. Găletuşe – lucrarea Dinamica fluidelor în regim turbulent; Premiul „Hermann Oberth” 2009, colectivului: Adrian Vâlciu, Ion N. Chiuţă, Elena Anghel – lucrarea Managementul infrastructurii critice a sistemelor energetice; Premiul „Martin Bercovici” a fost acordat de Comisia Energie M, lui Mircea Eremia, pentru întreaga activitate, Premiul Ion Basgan, Gheorghe Buliga – lucrarea Un secol de industrie gazieră. Oameni şi fapte.

Ştiinţe Geonomice: Premiul „Radu Botezatu” 2009, colectivul: Aurel Ardelean şi Octavian Mândruţ – lucrarea Mediul natural al regiunii Arad-Zarand şi toponimia geografică.

Ştiinţe Agricole: Premiul „Amilcar Vasiliu” 2008, colectivul: Leon Sorin Muntean, Solăvăstru Cernea, Gavrilă Morar, Marcel M. Duda, Dan I. Vârban, Sorin Muntean – lucrarea Fitotehnia; Premiul „Virgil Gligor” 2008, Liviu Alexandru Mărghitaş – lucrarea Albinele şi produsele lor; Premiul „Vasile Gheţie” 2008, Lucian Ioniţă – lucrarea Patologie şi clinică medicală veterinară, vol. I şi II; Premiul „Ion Popescu Zeletin” 2008, Ovidiu Badea – lucrarea Manual privind metodologia de supraveghere pe termen lung a stării ecosistemelor forestiere aflate sub acţiunea poluării atmosferice şi modificărilor climatice; Premiul „Vasiliu Amilcar” 2009, colectivul: Valeriu Tabără, Georgeta Pop, Radu Şumălan, Lucian Rusnac, Iuliana Popescu – lucrarea Cultivarea şi prelucrarea plantelor oleaginoase în scopul obţinerii de biocombustibili; Premiul „Eugen Rădulescu” 2009, Dumitru Beceanu – lucrarea Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor; Premiul Vasile Gheţie 2009, acordat Academicianului prof. dr. Alexandru Bogdan pentru întreaga activitate; Premiul „Ion Popescu Zeletin” 2009, Georgeta Mihai – lucrarea Surse de seminţe testate pentru principalele specii de arbori forestieri din România; Premiul I.F. Radu 2009, colectivul: N. Pomohaci, I. Cioltean, A. Popa, D. Mohoran, A. Bunea, Luminita Visan, I. Chioran – lucrarea Producerea băuturilor alcoolice tradiţionale în ţara palincii.

Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice: Premiul „Nicolas Georgescu Roegen” 2008, Vasile Stănescu, lucrarea Globalizarea spre o noua treapta de civilizaţie; Premiul „Anghel Rugină” 2008, colectivul: Florian Buse, Aurelian Simionescu, Nicolae Bud, lucrarea Managementul proiectelor, Premiul Tudor Popescu 2008, Cristian Ionescu – lucrarea Tratat de drept constituţional contemporan; Premiul Nicolas „Georgescu Roegen” 2009, Gheorghe Manolescu – lucrarea Politică monetară în perspectiva globalizării; Premiul „Anghel Rugină” 2009, Ioan Bogdan – lucrarea Managementul riscului în afaceri; Premiul „Henry Stahl” 2009, colectivul: Ilie Bădescu, Ozana Cucu Oancea, Gheorghe Şişeştean pentru lucrarea Tratat de sociologie rurală.

Ştiinţe Filosofice: Premiul „Constantin Noica” 2009, Dumitru Constantin Dulcan – lucrarea Inteligenţa materiei.

Ştiinţe Istorice: Premiul „Dimitrie Cantemir” 2008, Gheorghe Potra – lucrarea Nicolae Titulescu; Premiul „Dimitrie Cantemir” 2009, colectivul: Fănuş Neagu, Alexandru V. Diţă, Virgil Joiţa, Nicolae Şerbănescu, Radu S. Vergatti, Dan Zamfirescu – lucrarea Mircea cel Mare, scutul Europei.

Ştiinţe Militare: Premiul „Constantin Prezan” 2009, colectivul: Teodor Frunzeti şi Vladimir Zodian – lucrarea Lumea 2009, Enciclopedie politică şi militară.

Deşi vorbim de o mişcare ştiinţifică academică cu aport şi performanţe  însemnate, precum arhitectura şi respiraţia de spirit a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România,  care de mai bine de cinci decenii realizează un transfer novator de binefacere în plan naţional şi internaţional, Guvernul a adoptat o hotărîre prin care s-a stopat finanţarea AOŞR, pentru a face „economie la buget”. Nu este vorba numai de aport şi performanţe, ci şi de modul cum este gestionată activitatea instituţiei de către Doctor în  ştiinţe medicale, general Vasile Cândea, cardiolog, omul de ştiinţă, cercetătorul şi OMUL, prin existenţă, activitate şi operă, însuşi un model care înfrăţeşte demnitatea şi onoarea cu spiritul naţional şi universal. Chiar şi în aceste condiţii vitrege, „funcţionând în regim de avarie” cum a subliniat domnia sa, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România rămîne fidelă principiilor sale,  instituţiilor care prin realizările lor contribuie la dezvoltarea ştiinţei,  a creaţiei, dar şi membrilor săi – personalităţi ştiinţifice care amprentează cu reprezentativitate tezaurul naţional şi universal. Realizările vorbesc de la sine despre slujitorii acestei instituţii academice şi despre interesul crescut faţă de valorile fundamentale ale românismului. Gaudeamus igitur! Nu există mulţumire mai mare pentru omul de ştiinţă contemporan –  medicul, cercetătorul, fizicianul, filosoful, istoricul – decît recunoaşterea muncii creatoare. În acest prezent sufocat de politici iraţionale, cînd se manifestă un interes vădit pentru păstrarea tăcerii asupra capetelor luminate ale României, demersul generalului (r), Doctor în ştiinţe medicale Vasile Cândea merită respect şi apreciere. Condamn însă instituţiile de presă care nu au ochi pentru valorile româneşti enumerate mai sus, ci pentru şouri ieftine şi vulgare, pentru politici scandaloase şi  manipulare.

A consemnat, Maria Diana Popescu

Grafica, Ion Măldărescu