„1 Decembrie 1918: izvor al unităţii de neclintit a tuturor românilor şi al viitorului democratic, prosper şi european al României”

„Peste 100 000 de români din toate colţurile ţării se îndreptau, în pragul lui 1 Decembrie 1918, spre locul şi spre momentul în care avea să se desăvârşească destinul nostru naţional. Încărcaţi cu însufleţire şi entuziasm, strămoşii au înţeles contextul mișcării de eliberare a popoarelor europene şi au valorificat acest moment în spiritul dragostei de patrie şi de neam.

Actul cel mai însemnat al istoriei românilor s-a înfăptuit în urmă cu 99 de ani şi a fost încununat de „Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia”. Atunci, ca şi acum, lumea din jurul nostru nu era nici simplă şi nici sigură. Prima conflagraţie mondială tocmai se încheiase, lăsând în urmă zeci de milioane de victime şi pierderi materiale însemnate, iar sentimentele naţionale erau în fierbere în întreaga Europă. Noi graniţe erau trasate, iar ordinea socială cunoscută era tulburată.

Şi totuşi, în acea atmosferă încărcată de incertitudine şi de tensiune, românii au găsit puterea şi înţelepciunea de a împlini destinul naţional şi de a pune bazele României moderne. Marea Unire reprezintă, mai presus de orice altceva, manifestarea supremă a unităţii noastre, a afirmării unei hotărâri neştirbite de a ne decide propria soartă şi de a ne croi un viitor comun.

Parcurgând textul Rezoluţiei de la Alba Iulia, înţelegem că, dincolo de împlinirea aspiraţiilor naţionale esenţiale, românii s-au regăsit uniţi în jurul unui număr de principii pe care astăzi le considerăm intrinseci democraţiei şi fireştii noastre apartenenţe la valorile Europei. „Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieţii publice”, „votul obștesc, direct și egal”, respectarea drepturilor minorităţilor şi a libertăţii religioase, „desăvârşita libertate de presă, asociere şi întrunire”, ca şi dialogul paşnic între „toate naţiunile mari şi mici, deopotrivă”, se numără printre prevederile fundamentale ale acestui document istoric primordial.  Astfel, devin evidente atât spiritul vizionar al înaintaşilor noştri, cât şi continuitatea peste timp a conștiinței noastre profund europene.

Aflaţi în pragul Centenarului Marii Uniri, avem obligaţia de a reflecta la trecut şi de a îndrăzni pentru viitor. Lecţiile secolului de istorie românească care va fi încununat de marea sărbătoare din 2018 trebuie să ne fie temelie.  Importanţa unităţii, a conservării sentimentului de mândrie naţională şi spiritului de acţiune în beneficiul întregii societăţi trebuie să ne inspire la nivel individual şi colectiv. Ca români și ca membri ai Parlamentului României, trebuie să ne îngrijim ca învăţămintele de preţ ale istoriei să se oglindească în promovarea identităţii noastre, acasă şi oriunde ne-am afla în lume, în educarea tinerelor generaţii în spiritul profund al acestei identităţi şi în concordanță deplină cu apartenenţa noastră la familia europeană.

Într-un climat geopolitic complex, România anului 2018 trebuie să îşi valorifice rădăcinile istorice de garant al stabilităţii regionale şi să îşi consolideze profilul de actor activ şi implicat pe termen lung în parteneriatele sale la nivel european şi al Alianţei Nord Atlantice. O astfel de poziţionare reprezintă, în sine, o confirmare a spiritului de responsabilitate şi demnitate naţională în care au acţionat şi semnatarii Rezoluţiei de la Alba Iulia. Năzuinţa lor pentru o Românie puternică şi respectată în lume trebuie să îşi găsească astfel împlinirea.

Noi, cetăţeni ai României prezente, împărtăşim cu înaintaşii aceeaşi viziune a democraţiei, stabilităţii şi prosperităţii pentru România. Trecând peste diferenţele dintre noi, naturale într-un stat democratic modern, depăşind asperităţile inerente prin dialog pozitiv şi neviciat de prejudecăţi, avem îndatorirea de a păstra vie flacăra frăţiei care a fost aprinsă în urmă cu aproape 100 de ani. Numai astfel putem onora cu adevărat viziunea născută la Alba Iulia pe 1 Decembrie 1918.  Nu vom repeta niciodată îndestul: viitorul, progresul şi însăşi dăinuirea peste timp a României pe care o iubim, stă în puterea noastră de a rămâne uniţi!

În acest spirit şi cu acest mesaj, să spunem împreună, sub acelaşi steag şi sub aceeaşi stemă: La mulţi ani, România! La mulţi ani, români! Dumnezeu să ne binecuvânteze!”

Deputat PSD de Vrancea, Angel Tîlvăr