Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri

Imagen_2 [640x480]

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Departamentul pentru Dialog Social, în calitate de Lider de parteneriat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Investește în oameni!, împreună cu Partenerul 2 – Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare au organizat în perioada 08-12 iunie 2015 un Schimb de experiență și bune practici în Madrid/Spania.

Realizarea schimbului de experiență și bune practici a beneficiat de sprijinul FEDROM, Spania. Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Participanții la acest eveniment au avut oportunitatea de a interacționa și a face schimb de experiență și bune practici cu organizații și instituții din Madrid, pe tema pieței muncii inclusive pentru tineri. Printre organizațiile și instituțiile vizitate pentru schimb de experiență și bune practici s-au numărat: Asociația Eslabon, Fundația Accion Contra el Hambre, Agenția pentru Ocuparea Forței de muncă din cadrul Primăriei Madrid și FEDROM (Federația Asociațiilor de Români din Spania).

Imagen_1 [640x480]

Evenimentul desfășurat de Partenerul 2 – Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare în cadrul Activității A5 – Schimburi de experiență și bune practice are rolul de a facilita împărtășirea metodologiile de succes dezvoltate pentru incluziune socială, inserție profesională, inclusiv mentorat, identificarea celor mai bune modalități de utilizare a fondurilor destinate dezvoltării resurselor umane și a bunelor practici și inițiative privind adaptarea formării profesionale la noile tehnologii. Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: doamna Narcisa ALEXE, Expert Organizare Evenimente și Comunicare, Asociația Novapolis, telefon: 0766304610, email: asociatianovapolis@gmail.com.