Precizări referitoare la condiţiile de aplicare a restricţiilor privind accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii din Spania

Ca urmare a prelungirii până la 31 decembrie 2013 a restricţionării temporare a accesului lucrătorilor români la piaţa forţei de muncă din Spania, Ambasada României la Madrid reamintește condiţiile de aplicare a restricţiilor (în vigoare de la 22 iulie 2011):

Categoriile de cetăţeni români cărora NU li se aplică restricțiile (NU au nevoie de autorizare prealabilă pentru angajare)

1. Cetăţenii români activi pe piaţa muncii spaniole la data impunerii restricţiilor – la 22 iulie 2011.

Notă: categoria „cetățeni activi pe piața muncii” include:

a)      angajaţi cu contract – „trabajadores por cuenta ajena”;

b)      cetățeni înregistrați ca fiind în șomaj sau

c)      cetățeni înregistrați ca aflându-se „în căutarea unui loc de muncă” – „demandantes de empleo”.

2. Lucrătorii „autonomi” ( „trabajadores por cuenta propria”);

3. Cetăţenii români care și-au pierdut statutul de persoană activă pe piaţa muncii spaniole după data impunerii restricţiilor (adică 22 iulie 2011). Deci, cetățeni care erau „activi pe piața muncii” la 22 iulie 2011, dar și-au pierdut ulterior aceasta situație – nu mai sunt în prezent nici angajaţi, nici șomeri, nici „în căutarea unui loc de muncă”;

4. Membrii de familie ai tuturor cetăţenilor menționați la punctele: a, b și c.

5. Membrii de familie ai cetăţenilor români care la data impunerii restricţiilor nu erau activi pe piaţa muncii, dar care ulterior fie au obţinut o autorizaţie de muncă și sunt angajați, fie au devenit lucrători „autonomi”.

6. Soţul/soţia cetăţeanului român cu liber acces pe piaţa muncii, chiar în cazul în care căsătoria a avut loc recent, respectiv după data impunerii restricţiilor.

7. Copiii de peste 21 de ani, indiferent de vârstă, dacă dovedesc că fac parte integrantă (empadronamiento) din familie și nu au venituri, respectiv se află în întreţinerea părintelui cu liber acces pe piaţa muncii spaniole.

Alte situații de cetățeni români care NU sunt afectați de restricții:

  • Prin membri de familie se înţelege: soţul/soţia și copiii până la vârsta de 21 de ani, precum și copiii peste 21 de ani, dacă se află în întreţinerea părinţilor. Nu beneficiază de acest drept rudele pe linie ascendentă (părinţi etc.).
  • Persoanele aflate în concediu maternal/paternal acordat de statul spaniol, ladata impunerii restricţiilor (NU au nevoie de obţinerea unei autorizaţii de lucru,îşi păstrează dreptul de muncă pe teritoriul Spaniei).
  • Persoanele care la data de referinţă se aflau într-un penitenciar undedesfăşurau o activitate lucrativă au dreptul, la eliberare, la liberă angajare,deoarece pe perioada detenţiei se consideră că au cotizat în cadrul SistemuluiSpecial al Penitenciarelor.
  • Persoane ce aveau contracte de munca pe perioada determinată la data impunerii restricțiilor (după finalizarea corespunzătoare a contractului anterior au acces liber la o nouă angajare, exemplu: în cazul în care contractul de un an va fi respectat, după încheierea acestuia, cetăţeanul român are liber acces pe piaţa muncii la o nouă angajare, iar angajatorul nu mai trebuie să solicite o noua autorizaţie de muncă).

Categoriile de cetăţeni români cărora li se aplică restricţiile:

1. Restricțiile se aplică cetăţenilor români care au intrat pe teritoriul spaniol după 22 iulie 2011 (data impunerii restricţiilor), precum și celor care, deși se aflau pe teritoriul spaniol la respectiva dată, nu figurau ca înscrişi în regimul corespunzător de Securitate Socială sau nu erau luați în evidență la Serviciile Publice de Ocupare, cu statut de persoană în „căutarea unui loc de muncă”.

2. Cetăţeniilor cărora li se aplică regimul de restricții – categoriile menţionate la punctul anterior – pot avea acces pe piaţa muncii din Spania doar dacă un angajator spaniol solicită pentru ei o autorizaţie de muncă la Birourile pentru Străini („Oficinas de Extranjeria”).

IMPORTANT: pentru solicitarea acestei autorizaţii este nevoie doar de documentele naţionale valabile ale cetăţeanului român (nu şi de certificat de rezidenţă).

3. În cazul lucrătorilor în gospodării (empleados de hogar), procedura de obținere a autorizației de muncă este aceeași, cu următoarele precizări:

  • pentru angajaţii care lucrează într-o singură gospodărie – autorizaţia o obţine angajatorul;
  • pentru lucrătorii care lucrează în mai multe gospodării: solicitarea autorizaţieipoate fi realizată (1) direct de către lucrătorul român sau (2) de către unul dintreangajatori.

Notă: lucrătorul (sau reprezentantul angajatorilor) va trebui să prezinte documentaţia corespunzătoare din partea fiecărui angajator (contractul de muncă şi celelalte documente solicitate), sau, cel puțin, din partea unui număr de angajatori care să asigure lucrătorului prin contractele încheiate cel puţin remunerarea la nivelul Salariului Minim Interprofesional, pentru solicitarea autorizaţiei în nume propriu taxa pentru formalitățile referitoare la eliberarea autorizației de muncă va fi plătită de lucrător.