Occidentul Românesc, singura publicație în format print din Peninsula Iberică și Regatul Belgiei

Comunicat de Presă

În perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2022, organizația non-profit „El Occidente Rumano” din Spania va desfășura proiectul „Servicii tipografice” pentru singura publicație în format clasic, pe suport de hârtie din Peninsula Iberică (În arealul său se află Spania, Portugalia, Andorra și Gibraltar) și Regatul Belgiei.

„El Occidente Rumano” editează încă din anul 2010 ziarul tipărit „Occidentul Românesc”, publicație identitară de expresie românească destinată comunităților românești din afara granițelor. Cu un tiraj fizic lunar de 10.000 de exemplare și cu o expunere paralelă prin intermediul site-ului www.occidentul-romanesc.com publicația asigură posibilitatea unui număr important de membri ai comunităților românești din afara granițelor României de a avea acces la informații și de a fi în contact permanent cu limba, cultura, spiritualitatea, tradițiile și valorile poporului român.

Caracteristicile tehnice ale publicației „Occidentul Românesc” sunt: 24 de pagini, imprimare 4/4 culori, hârtie de 45 grame, dimensiuni 29 x 39 cm, apariție lunară.

Scopul proiectului este de a sprijini tipărirea publicației „Occidentul Românesc” într-un tiraj de 10 mii exemplare, care nu face notă discordantă în fața efectelor crizei financiare mondiale care au afectat sever sectorul media, și mai ales segmentul publicațiilor tipărite. Obiectivele contextuale sunt în acest sens, creșterea numărului de exemplare tipărite și consolidarea distribuției publicației tipărite în cele mai importante comunități românești din Peninsula Iberică (Spania, Portugalia, Andorra, Gibraltar) și Regatul Belgiei.

Necesitatea implementării acestui proiect constă în crearea unei punți de legătură cu România a comunităților de români plecați în afara granițelor țării. Prin implementarea proiectului se va facilita accesul românilor din Peninsula Iberică și Regatul Belgiei la știri și noutăți în diverse domenii de activitate din România. Facilitarea accesului la informație și accentul pus pe păstrarea identității culturale, lingvistice și religioase va constitui un pas spre o legătură mai strânsă a comunităților de români cu țara.

Prin îndeplinirea obiectivelor proiectului se va promova identitatea culturală, lingvistică și religioasă a românilor din Peninsula Iberică și Regatul Belgiei. Se va asigura cadrul adecvat de afirmare identitară a spiritualității românești în cadrul comunităților de români de pretutindeni în țara lor de reședință.

Necesitatea implementării proiectului rezultă din rațiuni de menținere a legăturilor cu România a românilor din afara granițelor țării și de păstrare și afirmare a identității culturale și lingvistice a românilor de pretutindeni.

Proiectul este finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
#DepartamentulPentruRomâniiDePretutindeni #DRPRomania
#OccidentulRomanesc
Asociación „El Occidente Rumano”