NARPA acceptă noi membri în asociație

Comunicat de presă

CHICAGO, IL Asociația Jurnaliștilor Români din Statele Unite și Canada, (cunoscută oficial sub numele North American Romanian Press Association – NARPA) are plăcerea de a vă invita să vizitați noul web site www.narpa.info, facilitând totodată și acceptarea de noi membri în asociație. NARPA, înființată în aprilie 2010 cu ocazia Forumului Presei Românești de pe continentul nord-american, are ca scop: îmbunătățirea comunicării între diferite instituții media românești din SUA și Canada, precum și dintre acestea și instituțiile din România și societatea civilă. De asemenea NARPA își propune găsirea de soluții pentru strategii de comunicare a diferitelor puncte comune de vedere, planuri și proiecte de promovare a culturii române, a identității românilor de pe continentul nord-american, a promovării valorilor naționale și spirituale românești, organizarea de forumuri, seminarii și mese rotunde cu mass media românească din SUA și Canada, căutarea, identificarea și promovarea de evenimente culturale, artistice, sociale și religioase în comunitățile românești din Statele Unite și Canada, promovarea unor personalități și lideri marcanți din diferite comunități românești, prin realizarea de interviuri și reportaje cu aceștia. Totodată printre alte obiective propuse ale asociației menționăm: ridicarea calității presei românești prin monitorizarea calității articolelor publicate și premierea anuală a celor mai bune dintre acestea, încurajarea jurnaliștilor români de a scrie articole și reportaje pentru presa nord- americană, oferirea unor programe de intership și training pentru actualii sau viitorii jurnaliști, în cadrul mass mediei românești din SUA sau Canada; și nu în ultimul rând găsirea de resurse financiare care să sprijine instituțiile mass media românești de pe continentul nord-american.

Asociația face apel pe această cale tuturor jurnaliștilor și pasionaților de arta scrisului care doresc să contribuie la îmbunătățirea calității presei românești din SUA și Canada să ne contacteze în vederea asocierii și continuării misiunii acestei organizații.

3707 W. Montrose Ave. Chicago, IL 60618

(773)267-0007

Persoană de contact: Marian Petruța

Președinte NARPA

Email: contact@narpa.info