Mesajul de felicitare al Ambasadei României la Madrid cu prilejul Zilei Naţionale a României

22

ambasada_madrid

Ca în fiecare an, cu ocazia celor două zile atât de speciale şi cu o deosebită încărcătură simbolică, cum sunt sărbătorirea „Zilei Românilor de Pretutindeni” – celebrată la 30 Noiembrie, de ziua Sfântului Andrei, protectorul României – şi, mai ales, a Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie, Ambasada României la Madrid dorește să transmită tuturor românilor rezidenți în Spania, ca de altfel tuturor compatrioților noștri de pretutindeni, un călduros „La Mulți Ani” și urări sincere de sănătate şi bucurii. Pentru Ambasada României la Madrid reprezintă un motiv de bucurie şi satisfacție faptul că, în această perioadă dominată de dificultăți, atât pentru mulți dintre românii aflați în Spania, cât şi pentru spanioli, concetăţenii noştri se reunesc pentru a-şi sărbători împreună valorile care ne unesc şi ne definesc ca popor european.

Prin mijloacele de care dispune şi în conformitate cu propriile competenţe, Ambasada României are ca menire majoră, şi se străduieşte permanent să o ducă la îndeplinire, să fie în serviciul comunității române, fie prin diversele demersuri realizate şi servicii prestate, începând cu cele consulare, fie prin mai buna promovare a intereselor comunităţii româneşti în dialogul cu autorităţile şi societatea spaniolă.

Ambasada apreciază cu satisfacție că în 2014 a reușit ca împreună cu importanta comunitate românească să facă paşi importanţi în această direcţie, motiv pentru care există premise încurajatoare că vom putea menține şi consolida în continuare această evoluție. În acest sens, menționăm, cu titlu de exemplu ilustrativ, inaugurarea, în martie a.c., a noului sediu al Secţiei Consulare de la Madrid, ce a constituit un obiectiv de etapă primordial al Ambasadei, tocmai pentru că reprezenta una dintre principalele exigențe ale cetăţenilor români. Noul sediu consular, dotările şi procedurile de lucru moderne implementate şi care s-au reflectat imediat în calitatea prestației Consulatului României din Madrid, ilustrează standardele înalte pe care Ambasada le-a fixat în efortul său prioritar de a oferi serviciile consulare de calitate pe care le necesită şi le așteaptă românii.

Evoluții şi rezultate pozitive precum cel menționat oferă o bază solidă pentru acțiunea viitoare a Ambasadei şi permit să privim cu optimism viitorul, drept pentru care folosim acest moment sărbătoresc pentru a transmite un mesaj de unitate și solidaritate, de reînnoite speranţe şi încredere în viitor, pentru că numai împreună, prin colaborare şi dialog, vom putea construi, pas cu pas, un viitor mai bun şi vom putem ajuta, la rândul nostru, la clădirea unei Românii mai bune.

Corespondență: Ambasada României la Madrid