Investește în oameni!

42

logo_fii_inf

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în parteneriat transnaţional cu Asociaţia Hispano-Română din Castilla-La Mancha, Institutul de Formare Integrală S.L.U şi Departamentul pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Economie din Castilla-La Mancha, implementează proiectul FII INFORMAT!, POSDRU/94/4.1/S/62798, care are ca obiectiv general creşterea calităţii, eficienţei şi gradului de vizibilitate a serviciilor SPO în rândul clienţilor sau potenţialilor clienţi iar cel specific în creşterea transparenţei şi accesibilităţii serviciilor SPO oferite clienţilor sau potenţialilor clienţi, cetăţeni români aflaţi în căutarea unui loc de muncă sau care desfăşoară o activitate lucrativă în Spaţiul Economic European.

În prezent se desfăşoară o campanie de informare, în România şi în Spania, prin intermediul site-ului proiectului www.fii-informat.ro, www.facebook.com/fiiinformat, prin postarea bannerului campaniei, prin distribuirea materialelor informative create, referitoare la serviciile oferite de SPO, accesul lucrătorilor pe piaţa muncii din UE, riscurile muncii nereglementate, indemnizaţia de şomaj, formulare europene, drepturile şi obligaţiile lucrătorilor pe piaţa muncii din UE, pliante de prezentare a tuturor structurilor teritoriale ale ANOFM..

Materialele informative sunt distribuite celor interesați de către reprezentanții agențiilor județene de ocupare cu ocazia bursei generale a locurilor de muncă, a acțiunilor de informare în instituții de învățământ, burse locale etc. în România , de către parteneri dar și prin intermediul colaboratorilor din Spania, consulate, asociații, fundații, reprezentanți ai bisericii ortodoxe în special. Pentru a vizualiza toate materiale informative puteţi accesa http://fii-informat.ro/ro/categorii-resurse/materiale-informative .

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

FII INFORMAT ! POSDRU/94/4.1/S/62798