Expoziție de pictură

Cu prilejul Zilei Europei, Asociația Hispano-Română din provincia Cuenca, în colaborare cu Consulatul României la Ciudad Real, au organizat o expoziție de pictură a româncei Violeta Peșea, rezidentă de mai mulți ani în orașul Cuenca, membru activ al asociației și coordonatorul cercului de pictură. Vernisajul a avut loc în sala de expoziție a Centrului Mirador din orașul Cuenca, eveniment la cer, au fost prezenți: domnul Rogelio Pardo Gabaldón – delegatul Comunității Autonome Castilia-La Mancha, domnul Benjamín Prieto Valencia – președintele guvernului provincial, domnul Carlos Navarro Arribas – coordonator provincial pentru sănătate și asistență socială, doamna Ana Josefa de la Hoz Martín – consilier pentru emigrație și asistență socială al Primăriei Cuenca, Liviu Popa – șeful oficiului consular, numeroși reprezentanți ai mediului asociativ și ai societății civile, precum și cetățeni români din regiune. În intervențiile lor, invitații au subliniat importanța bunelor relații ale autorităților locale cu rezidenții europeni și, în mod special, rolul pozitiv al comunității românești din provincia Cuenca la dezvoltarea vieții economice, sociale și culturale, exemplu de integrare și conviețuire pașnică. Cei prezenți au apreciat lucrările ca având un stil de adâncă finețe, care transmite pace și liniște. La final, au fost oferite spre degustare produse tradiționale românești și spaniole.

Notă:

Născută în urmă cu 40 de ani în Craiova, Violeta a descoperit încă din copilărie faptul că arta este un har care sălăşluieşte în interiorul persoanei, că înseamnă să simţi ceea ce nu poţi descrie în cuvinte, ci numai în imagini. Acest har este moştenit de la tatăl său, căruia îi plăcea să deseneze. Atunci când Violeta pictează, în interiorul său se aşterne liniştea, care îi permite să se deconecteze de la realitate. Destinul a adus-o în Spania, în oraşul Cuenca, unde s-a stabilit. Aici, prin intermediul a diferite cursuri, și-a continuat perfecţionarea artistică, având ca plan de viitor să urmeze studii de specialitate în cadrul Facultății de Bellas Artes din Cuenca, visul său din copilărie. Toţi acei care cunosc operele sale, descriu stilul său ca fiind unul special, fin şi cu multe detalii. Îi place mult uleiul, pentru că amestecurile de culori se pot obţine uşor, însă realizează desene şi utlizând creta-pastel, creion sau acrilice. În momentul de față, Violeta lucrează portrete, peisaje sau reproduceri ale pictorilor faimoşi, în special Van Gogh, Velasquez sau Boticelli.

A consemnat Anca Mariana Lovaszi