Dreptul la avocat din oficiu în Spania

De multe ori ne întâlnim cu situații complexe unde justițiabilii, din păcate, nu pot face față financiar plății procedurilor, mai ales când acestea sunt multe și se pot desfășura atât în România, cât și în Spania. Deși anumite Regulamente europene prevăd dreptul justițiabilului la a beneficia de desemnarea unui avocat din oficiu în alt stat în anumite materii, la nivel practic acest lucru nu se întâmplă, iar cererea trebuie efectuată în statul în care se interesează posibila desemnare a unui avocat din oficiu, îndeplinind condițiile prevăzute de acel stat.

În primul rând, trebuie făcută deosebirea între dreptul de a solicita un avocat din oficiu, de dreptul de a beneficia de asistență juridică gratuită. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a solicita desemnarea unui avocat din oficiu, drept care se va acorda oricând, oricui. Însă desemnarea unui avocat din oficiu nu înseamnă neapărat că onorariile acestuia vor fi acoperite de către stat. Pentru a beneficia de asistență juridică gratuită trebuie să îndepliniți o serie de condiții privind veniturile, precum și alte condiții prevăzute de lege.

Astfel că, dacă orice persoană fizică sau juridică poate solicita un avocat din oficiu, pentru că de exemplu, nu cunoaște niciun avocat și dorește ca autoritățile să îi desemneze unul, nu înseamnă că nu va trebui să achite onorariile avocatului desemnat. Același lucru se întâmplă și în cazul în care este respins beneficiul de asistență juridică gratuită, adică justițiabilului i s-a desemnat un avocat din oficiu, însă nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de subvenționarea de către stat a costului serviciilor juridice.

De menționat este faptul că avocat din oficiu se desemnează doar pentru procedurile contencioase, adică cele care se desfășoară în fața instanței de judecată. De exemplu, în cazul concedierii există o procedură prealabilă care se desfășoară în fața Serviciului de Mediere, Arbitraj și Conciliere, procedură administrativă pe care justițiabilul o poate desfășura singur, așadar nu i se va desemna un avocat din oficiu pentru această procedură, ci doar pentru procedura în fața instanței de judecată. La fel și în cazul Deciziilor de respingere a drepturilor sociale de către Serviciile de Securitate Socială ori alte instituții, care dau dreptul în primul rând la o contestație administrativă.

Cine poate beneficia de asistență juridică gratuită în Spania? Pot beneficia de asistență juridică gratuită cetățenii spanioli și cetățenii cu reședința în Spania, persoanele fizic care se află pe teritoriul Spaniei în condiții de ședere ilegală în procesele în care sunt parte, cetățenii naționali ai statelor din Uniunea Europeană, asociațiile de utilitate publică și fundațiile.

În ceea ce privește condițiile economice care trebuie îndeplinite, se va recunoaște dreptul de asistență juridică gratuită acelor persoane fizice care nu dispun de venituri brute anuale per familie, care nu depășesc limitele Indicatorului de Venituri de Efecte Multiple (IPREM) în vigoare în momentul solicitării.

Limitele IPREM-ului sunt de 17,93 euro/zi, adică dacă unitatea familială este formată dintr-o singură persoană, aceasta nu trebuie să obțină mai mult de 15.061 euro pe an, dacă unitatea familială este formată din maxim trei persoane, veniturile anuale nu trebuie să depășească 18.826 euro, în cazul familiilor formate din patru sau mai mulți membri, veniturile anuale nu pot depăși 22.591 euro, iar în circumstanțe excepționale (cum ar fi persoane cu probleme grave de sănătate, persoane dependente), veniturile anuale nu pot depăși 37.653 euro.

Unitatea familială este compusă din soți nedespărțiți legal și, dacă există, copii minori care locuiesc cu aceștia și copii majori declarați incapabili judiciar sub îngrijirea părinților tutori. În cazul în care se solicită divorțul, calculul veniturilor se va face separat pentru soțul solicitant, neavându-se în vedere veniturile celuilalt soț. Se recunoaște în orice caz dreptul la asistență juridică gratuită, indiferent de veniturile economice, victimelor violenței în familie, victimelor terorismului, ale traficului de ființe umane pentru procesele relaționate cu condiția lor de victimă.

De asemenea, minorii, persoanele cu dizabilitate intelectuală care sunt victime ale abuzurilor sau relelor tratamente. În aceste ultime cazuri beneficiul asistenței juridice gratuite se va pierde în cazul în care victima depășește limitele privind veniturile, iar sentința este de achitare sau de închidere provizorie sau definitivă a cazului, nu justifică faptele infracționale.

De asemenea, se recunoaște dreptul la asistență juridică gratuită celor care dovedesc sechele permanente care necesită ajutorul altei persoane pentru a realiza activitățile esențiale ale vieții, atunci când scopul este solicitarea de indemnizații pentru daune. Asociațiile care au ca obiect promovarea și apărarea drepturilor victimelor terorismului, Crucea Roșie Spaniolă, Asociațiile de Consumatori, Asociațiile de utilitate publică, care au ca obiect apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, au și acestea recunoașterea beneficiului asistenței juridice gratuite în mod automat.

Solicitarea desemnării unui avocat din oficiu se face către Serviciul de Orientare Juridică din Comunitatea Autonomă din care aparțineți, prin cerere scrisă și în general cu programare prealabilă care se obține telefonic. Pe lângă cerere trebuie să prezentați și fotocopii după documentul de identitate/certificatul de reședință, livretul de familie, fotocopie a declarației de venit anual din anul anterior sau certificat eliberat de Agenția de Finanțe, precum că, nu ați prezentat declarația anuală de venit, certificat de bunuri imobile eliberat de către Cadastru, certificat de locație (empadronamiento) colectiv și certificat privind situația muncii (Vida laboral).

În funcție de circumstanțele interesatului, angajații trebuie să prezinte ultimii patru fluturași de salariu, persoanele fizice autorizate trebuie să prezinte ultimele declarații trimestriale privind TVA-ul și impozitul pe profit, precum și declarațiile anuale, șomerii și persoanele fără un loc de muncă trebuie să prezinte un certificat eliberat de către Institutul Național de Muncă prin care să se constate durata și prestațiile contributive sau necontributive care se primesc, pensionarii trebuie să prezinte certificatul eliberat de autoritatea publică sau privată care achită pensia, unde să apară cuantumul pensiei. În mod opțional, interesatul poate să autorizeze instituția competentă să verifice aceste informații.

Solicitarea unui avocat din oficiu întrerupe termenul de prescripție ori termenul de a răspunde la cererea de chemare în judecată însă, în acest ultim caz, interesatul trebuie să informeze instanța de judecată, având dreptul să solicite avocat din oficiu direct la instanța de judecată, care se va pune în contact cu Serviciul de Orientare juridică. Odată formulată cererea, Comisia va desemna un avocat provizoriu până la soluționarea dosarului când va elibera o Decizie definitivă, recunoscând sau respingând dreptul la asistență juridică gratuită.

Decizia se va trimite interesatului, instanței de judecată, Colegiului de avocați și după caz, Colegiului de procuradori. În cazul respingerii dreptului, interesatul are la dispoziție zece zile pentru a contesta decizia. De asemenea, odată desemnat avocatul din oficiu, trebuie să știți că nu îl puteți alege, acesta fiind numit de către Colegiul de Avocați, iar în cazul în care veți fi nemulțumit de serviciile oferite și veți dori să angajați un avocat particular, avocatul desemnat din oficiu va avea dreptul la solicitarea onorariilor datorate pentru demersurile efectuate până în acel moment; așadar, dacă opțiunea dvs. este de a alege un avocat din oficiu, aveți în vedere că schimbarea acestuia vă poate costa mai mult decât alegerea unui avocat particular de prima dată.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator la Occidentul Românesc

Avocat ICAM specializat în Drept internațional

Telefon 0034.642.308.360

Web: www.brilawabogados.es

E-mail: secretaria@brilawabogados.es