Documentele de călătorie ale cetățenilor români stabiliți în străinătate

25

Pe perioada verii cetățenii români stabiliți în străinătate obișnuiesc să călătorească către țara de origine ori alte destinații de vacanță și de multe ori se întâmplă ca în momentul achiziționării biletelor de călătorie să își dea seama că documentele de călătorie au expirat ori nu sunt în regulă. În articolul de luna aceasta voi menționa care sunt opțiunile și documentele necesare în cazul în care documentele au expirat, dacă se călătorește cu minori ori dacă pentru plecarea în vacanță este necesară viză de călătorie.

Titlul de călătorie pentru cetățenii români majori. În cazul cetățenilor români adulți care călătoresc spre Spania, aceștia se pot deplasa doar cu Pașaportul sau Cartea de identitate aflate în perioada de valabilitate. Dacă se călătorește spre România, deplasarea se poate efectua pe baza Pașaportului sau a Cărții de identitate aflate în perioada de valabilitate. Probleme apar atunci când nici unul din aceste două documente nu se mai află în perioada de valabilitate. Dacă se călătorește către România, cetățeanul român poate solicita eliberarea unui Titlu de călătorie, cunoscut și ca ,,Foaie de drum”.

Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetățenilor români aflați în străinătate care nu mai dețin un document de călătorie valabil (carte de identitate sau pașaport), pentru ca titularul să se întoarcă în țară.

Pentru eliberarea unui titlu de călătorie, pentru cetățenii români majori, sunt necesare următoarele documente: un document de identitate cu fotografie, eliberat de autoritățile române (carte de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletin de identitate), dacă acestea există; pașaportul anterior, dacă acesta există. Dacă solicitantul nu deține un document de identitate sau de călătorie românesc, pentru o corectă identificare a acestuia, se pot prezenta și alte documente românești, cum ar fi, de exemplu: certificate de stare civilă (naștere sau căsătorie); permis de conducere; livret militar; certificate de dobândire/redobândire a cetățeniei române; atestate de clarificare a statutului juridic în raport cu statul român.

În cazul în care solicitantul nu deține niciun document de identitate sau de stare civilă românesc, iar din consultarea bazelor de date nu se poate stabili identitatea sa, este necesară identificarea persoanei în România. Operațiunile de identificare se efectuează de către misiunea diplomatică/oficiul consular la care se solicită eliberarea titlului de călătorie, are o valabilitate de 30 (treizeci) de zile; pentru acest serviciu nu se percep taxe consulare și nici nu este nevoie de programare prealabilă în caz de urgență.

Titlul de călătorie pentru cetățenii români minori. În cazul în care se dorește eliberarea unui titlu de călătorie pentru un minor sub 18 (optsprezece) ani, sunt necesare următoarele documente: certificatul de naștere românesc al minorului sau certificatul de naștere străin, cu mențiunea că nu sunt acceptate certificatele de naștere străine dacă în cuprinsul cărora nu sunt menționate numele părinților, pașaportul anterior al minorului (dacă acesta există); document/ documente de identitate al părintelui/ ale părinților, al reprezentantului legal ori al persoanei împuternicite, după caz, aflate în termen de valabilitate, în original; și dacă este cazul, se solicită hotărâre judecătorească de încredințare a minorului (rămasă definitivă), hotărâre judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească (cu mențiunea definitivă), ori ordonanță președințială (numai pentru cererile formulate de/ cu acordul părintelui în favoarea căruia a fost pronunțată ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea); hotărâre judecătorească (rămasă definitivă), ori ordonanță președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea documentului de călătorie (numai pentru cererile formulate de părintele/ cu acordul părintelui în favoarea căruia a fost pronunțată ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta); actul de desemnare a reprezentantului legal (numai pentru cererile formulate de acesta/ cu acordul acestuia, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicție nu se află sub ocrotirea părinților); act de deces al părintelui (pentru cererile formulate de părintele supraviețuitor/ cu acordul său ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta); procură specială sau declarație privind acordul celuilalt părinte (pentru cererile formulate de unul dintre părinți); procură specială (pentru cererile formulate de persoana împuternicită de unul dintre părinți/ ambii părinți/ reprezentantul legal).

Declarațiile privind acordul de eliberare a titlului de călătorie pentru minor, date în alte condiții decât în fața lucrătorului consular care primește cererea, precum şi procura specială trebuie să fie autentificate, în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost încheiate la autoritățile spaniole competente, să îndeplinească în mod corespunzător formalitățile de apostilare. Declarațiile și procura specială sus-menționate, încheiate la autoritățile spaniole competente, trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată.

Documentele originale se restituie titularului, cu excepția procurii speciale şi a declarației privind acordul părinților. În cazul în care procura specială şi declarația sus-menționate cuprind împuternicirea şi respectiv acordul pentru îndeplinirea şi a altor operațiuni sau acte, altele decât cele privind eliberarea documentului de călătorie, precum şi în cazul în care procura specială şi declarația cuprind împuternicirea şi respectiv acordul pentru eliberarea titlului de călătorie pentru mai mulți minori, iar cererile nu sunt depuse concomitent, acestea se restituie solicitantului. În cazul în care solicitantul dorește să călătorească către altă țară decât România, nu poate folosi Titlul de călătorie eliberat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Minorii. Alte situații. Cetățenii români minori pot călători din Spania în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, conform prevederilor din Legea nr. 248/2005, astfel că pentru a călători în România, minorului i se va solicita la ieșirea din Spania documentul de călătorie (pașaport românesc valabil sau carte de identitate românească valabilă ori Titlul de călătorie dacă documentele anterioare sunt expirate și se călătorește către România). În cazul în care minorul nu deține sau nu a deținut niciodată documente românești valabile, acestea vor trebui obținute înaintea efectuării călătoriei. De asemenea, nu este necesară declarația de trecere a frontierei, indiferent de persoana majoră însoțitoare, însă în cazul minorilor cu dublă cetățenie română și spaniolă (care au cel puțin un părinte cu cetățenie spaniolă), la ieșirea din țară, se va aplica legea spaniolă, iar aceștia pot utiliza un document spaniol pentru a călători în afara țării, însă va fi necesară o declarație din partea părinților/părintelui.

Dacă minorul călătorește din România către Spania, în funcție de situație, pot fi necesare diferite documente. Astfel că, dacă minorul călătorește însoțit de ambii părinți, i se va solicita pașaport românesc valabil sau carte de identitate românească valabilă. În cazul în care minorul nu deține sau nu a deținut niciodată documente românești valabile, acestea vor trebui obținute înaintea efectuării călătoriei. Dacă minorul călătorește însoțit de unul dintre părinți, i se va solicita documentul de călătorie (pașaport românesc valabil sau carte de identitate românească valabilă) și oricare din următoarele documente, după caz: declarația autentificată de acord a părintelui care nu însoțește minorul, orice document eliberat de autoritățile spaniole care atestă reședința minorului în Spania (NIE, Empadronamiento etc.) cu traducere în limba română; pașaportul românesc al minorului în care să fie înscris domiciliul în Spania (CRDS); hotărârea judecătorească definitivă de încredințare a minorului ori certificatul de deces al celuilalt părinte.

Dacă minorul călătorește însoțit de o altă persoană, i se va solicita documentul de călătorie (pașaport românesc valabil sau carte de identitate românească valabilă), certificatul de cazier judiciar al persoanei însoțitoare și oricare din următoarele documente, după caz: declarația autentificată de acord a părinților; orice document eliberat de autoritățile spaniole care atestă reședința minorului în Spania (NIE, Empadronamiento etc.); pașaportul românesc al minorului în care să fie înscris domiciliul în Spania (CRDS).

Alte condiții și vize. În condițiile în care doriți să vă deplasați către o altă țară și mă refer în special la țările din afara Uniunii Europene, trebuie să asigurați că îndepliniți condițiile de intrare în acea țară ca cetățeni români care pot fi diferite de condițiile de intrare în statul respectiv ca cetățean spaniol. Condițiile de intrare în alte state pot fi verificate pe pagina https://www.mae.ro/travel-conditions și atenție la solicitarea vizelor din timp pentru a avea o călătorie liniștită.

Autor: Avocat Ioana Brătuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc
Avocat ICAM specializat în Drept internațional
Telefon 0034.642.308.360
Web: www.brilawabogados.es
E-mail: secretaria@brilawabogados.es

Articol publicat în ediția tipărită „Occidentul Românesc” a lunii august 2022.
Foto: tiritas.es

Nota redacției:

Ioana Brătuleanu este avocat specializat în Drept Internațional Privat, colaborator voluntar în cadrul redacției Occidentul Românesc din 2015. Licențiată în Drept la Facultatea de Drept din cadrul Universității ,,Al. I. Cuza” din Iași, Ioana a urmat cursurile Masterului de Drept european din cadrul aceleași universități, perioadă în care a beneficiat și de o bursă de studiu la Universitatea din Insulele Baleare, Spania. În anul 2015 a urmat cursurile Masterului de Acces în Avocatură la Universitatea Complutense din Madrid, iar în anul 2017 a devenit membru al Ilustrului Colegiu de Avocați din Madrid. În prezent își desfășoară activitatea de avocat pe teritoriul Spaniei și al României, având biroul în capitala Spaniei.