Cum se poate corecta o plată efectuată eronat către bugetul asigurărilor de stat în loc de bugetul de stat

occidentul romanesc imigrantul roman

O nouă sesiune de asistenţă şi îndrumare online a fost organizată miercuri, 16 septembrie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel, pe pagina de Facebook a instituţiei, contribuabilii au aflat cum se pot îndrepta erorile materiale din documentele de plată întocmite de aceştia. Printre speţele lămurite, specialiştii Fiscului au arătat cum se poate corecta o plată efectuată eronat către bugetul asigurărilor de stat, în condiţiile în care suma respectivă trebuia vărsată la bugetul de stat în contul impozitului pe veniturile din salarii.

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a ANAF, reprezentanţii instituţiei au anunţat că tematica sesiunii de asistenţă şi îndrumare online a acestei săptămâni este: Îndreptarea erorilor materiale din documentele de plată întocmite de contribuabili.

Prin urmare, specialiştii din cadrul Direcţiei Generale de Servicii pentru Contribuabili au răspuns miercuri, în intervalul orar 9:00-16:30, întrebărilor care au vizat exclusiv tematica sesiunii, atrăgând atenţia că întrebările legate de alte subiecte vor rămâne nesoluţionate.

„În situaţia în care aţi avut erori în documentele de plată completate, aveţi posibilitatea solicitării îndreptării erorilor materiale. Colegii noştri vă vor comunica modalitatea prin care puteţi îndrepta aceste erori în cadrul sesiunii de astăzi”, scria în mesajul postat miercuri de Fisc.

Contribuabilii au putut adresa întrebări sub forma unui comentariu la postarea prin care s-a anunţat tematica sesiunii, nu înainte de a se asigura că au parcurs cu atenţie întrebările şi răspunsurile primite deja de alte persoane, astfel încât să fie evitată repetarea aceloraşi întrebări. De asemenea, reprezentanţii ANAF au anunţat că răspunsurile vor fi comunicate pe loc sau ulterior, în funcţie de numărul şi complexitatea acestora, dar nu mai devreme de ora 12:00.

Cel mai interesant răspuns oferit de reprezentanţii Fiscului

S-a făcut o plată în plus (eronat) către BAS folosindu-se OP-ul, în contextul în care, conform declaraţiei depuse, suma trebuia să fie asociată BS (impozitului pe salarii). Ce fel de cerere trebuie depusă pentru îndreptarea erorii şi care este documentaţia aferentă acestei cereri?

În vederea îndreptării erorii materiale trebuie să depuneţi, la organul fiscal pe raza căruia sunteţi înregistrat fiscal, o cerere care trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  1. a) datele de identificare ale debitorului;
  2. b) indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată;
  3. c) modul în care va fi reconsiderată această plată;
  4. d) numărul şi data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plată (titlurile de creanţă, respectiv numărul şi data Declaraţiei 112) pentru care se solicită corectarea erorii materiale din documentul de plată;
  5. e) numărul şi data documentului prin care s-a efectuat plata iniţială;
  6. f) suma totală achitată prin documentul de plată iniţial;
  7. g) data plăţii.

La cerere vor fi anexate o copie a ordinului de plată, o copie a extrasului de cont, o copie a Declaraţiei 112 prin care s-au declarat obligaţiile respective şi orice alte documente ce atestă eroarea produsă.

Cum se poate obţine o situaţie cu privire la sumele achitate în plus de către o persoană juridică către ANAF, astfel încât să putem regulariza diferenţele în plus la următoarea plată?

În vederea obţinerii informaţiilor cu privire la sumele achitate în plus trebuie să vă adresaţi organului fiscal pe raza căruia sunteţi înregistrat fiscal.