Condițiile de muncă și securitate socială pentru angajații în serviciul domestic (Empleadas/os del hogar)

Se consideră muncă în serviciul domestic desfășurarea activității de curățenie în casă sau îngrijirea persoanelor minore sau în vârstă și trebuie încheiat contract (sau declarat la Institutul Național de Securitate Socială, după caz) indiferent de numărul de ore pe care angajatul le prestează în schimbul unui salar.

Declararea se poate face anticipat cu șaizeci de zile înainte de începerea activității, până în ziua în care se începe activitatea. Dacă angajatul a început deja activitatea, se poate declara contractul până la treizeci de zile după începerea contractului, însă se va considera ca fiind comunicată în afara termenului și obligația de plată se va calcula retroactiv. Dacă și acest termen a trecut fără a fi declarat contractul, angajatorul are posibilitatea de a declara retroactiv prin cerere către Institutul Național de Securitate Socială de regularizare a situației angajatului.

Obligația de declarare a contractului revine, ca normă generală, angajatorului și de la 1 ianuarie 2023, nu va mai fi posibil ca lucrătorii casnici care prestează mai puțin de 60 de ore de muncă pe lună pentru un angajator să asume obligațiile privind cotizarea, afilierea și înregistrarea în sistemul de Securitate Socială.

Este obligatorie semnarea unui contract de muncă dacă serviciile domestice durează mai mult de patru săptămâni, cu reglementarea condițiilor de muncă în contract. Dacă nu se încheie contract scris, se consideră că acesta a fost încheiat pe timp nedeterminat și cu normă întreagă. O copie a contractului trebuie să se comunice angajatului, iar Ministerul Muncii pune la dispoziție mai multe modele de contracte.

Când o persoană realizează o activitate în schimbul unui salariu, este obligatorie declararea contractului/relației de muncă la Institutul Național de Securitate Socială. Dacă nu se declară, se consideră infracțiune gravă, responsabilitatea aparținând angajatorului, acesta putând fi sancționat cu amendă între 626 și 6250 euro. În momentul în care se declară contractul/relația de muncă, angajatul va primi un SMS sau email prin care va fi informat și recomandăm angajatului să verifice că a fost declarat contractul în mod corect, cu numărul de ore efectiv desfășurate.

Ca noutate importantă în domeniu trebuie să menționăm că s-a aprobat și a intrat în vigoare Decretul Lege nr.16/2022 din 06 septembrie 2022, prin care se îmbunătățesc condițiile de muncă și de Securitate Socială a persoanelor care lucrează în serviciul domestic. Modificările aduse prin această lege sunt deosebit de importante mai ales pentru că serviciul domestic trece de la un regim special, la un regim general, astfel că se va cotiza și se vor avea aceleași drepturi ca toți ceilalți lucrători din Regimul general.

Modificarea cea mai importantă adusă prin această lege constă în cotizarea pentru șomaj și dreptul corespunzător de a primi această prestație, precum și ajutoarele care se acordă după finalizarea prestației contributive, condiționate de cotizare, în special ajutorul pentru șomerii cu vârsta de peste 52 de ani. După cum bine știți, până în momentul de față, angajații în serviciul domestic nu cotizau pentru șomaj și nu aveau dreptul la acesta, ceea ce presupunea o discriminare nejustificată a acestor lucrători în comparație cu alte categorii, fiind unul dintre sectoarele cele mai vulnerabile.

Întrebarea pe care am primit-o în aceste luni de tranziție este începând de când se poate primi șomajul și în ce condiții? Conform precizărilor date de Serviciul Public de Muncă (SEPE) și de către ministra Yolanda Diaz în conferința de presă, se poate primi șomajul dacă angajatul a cotizat pentru șomaj minim 360 de zile în ultimii șase ani. Asta înseamnă că angajatul trebuie să fi lucrat în regim general sau ca persoană fizică autorizată în ultimii șase ani, să fi cotizat pentru șomaj minim 360 de zile și să nu fi beneficiat de această perioadă de șomaj la care avea dreptul. Atenție însă, pentru că s-a început cotizarea pentru șomaj în domeniul domestic, din data de 01 octombrie 2022.

Așadar cei care lucrează în momentul de față în domeniul serviciului domestic nu au cotizat pentru șomaj până la data de 01 octombrie a acestui an. De exemplu, dacă o persoană a lucrat în ultimii 6 ani ca angajat la o firmă și a cotizat minim 360 zile pentru șomaj, însă nu a solicitat șomajul pentru că și-a dat demisia, astfel că nu a îndeplinit condițiile pentru a beneficia de șomaj, dacă a fost concediat din 08 septembrie până la 01 octombrie 2022, ar fi putut solicita șomajul.

Dacă o persoană a lucrat în ultimii 6 ani ca angajat la o firmă și a cotizat minim o sută zile pentru șomaj, însă nu a solicitat șomajul și a fost sau va fi concediat după 01 octombrie 2022, va putea solicita șomajul dacă îndeplinește timpul minim solicitat pentru șomaj de 360 de zile. Dacă nu îndepliniți timpul minim de 360 zile cotizate în ultimii 6 ani, puteți solicita subsidio por desempleo, dacă ați cotizat cel puțin 6 luni pentru șomaj. De asemenea, cotizând în regim general, puteți avea dreptul apoi la ajutorul pentru persoanele cu vârstă peste 52 de ani, precum și alte ajutoare care se acordă în Regimul general de cotizare.

Relația contractuală cu angajatul la domiciliu se poate încheia doar printr-o comunicare scrisă în care să se precizeze în mod clar intenția angajatorului de a înceta relația de muncă și motivul încetării acesteia. Până acum se putea încheia relația de muncă doar prin plata indemnizației și a drepturilor corespunzătoare. Această formă de renunțare unilaterală a angajatorului este aproape eradicată, putând fi invocată doar în cazuri strict prevăzute de lege, cum ar fi atunci când angajatorul dovedește o diminuare a veniturilor familiare sau o creștere a cheltuielilor. De asemenea, va putea fi stinsă relația de muncă dacă se modifică substanțial nevoile familiei sau se produce o pierdere a încrederii în persoana angajată. În caz contrar, concedierea va trebui motivată în baza cauzelor generale prevăzute de Codul Muncii.

Cu aceste modificări legislative, bineînțeles, serviciul domestic se va scumpi, însă nu foarte mult, depinzând întotdeauna de baza de cotizare. De asemenea, angajatorii beneficiază de reduceri la cotizația pentru boli comune și șomaj/ Fondul de Garanție Salarială (FOGASA). În caz de concediere, dacă angajatorul se va dovedi a fi insolvent, indemnizațiile pentru șomaj ale angajaților la domiciliu vor fi plătite din Fondul de Garanție Salarială (FOGASA).

De o deosebită importanță este și faptul că va fi creată o Comisie de Studiu pentru îmbunătățirea protecției acestei categorii în cazul bolilor profesionale specifice activităților desfășurate majoritar de către femei, prin care se va completa lista de boli profesionale care pot afecta desfășurarea acestei activități și care pot da dreptul la declararea incapacității permanente în muncă.

Autor: Avocat Ioana Brătuleanu (Madrid)
Avocat ICAM specializat în Drept internațional
Telefon 0034.642.308.360
Web: www.brilawabogados.es
E-mail: secretaria@brilawabogados.es
Foto: ideal.es

Nota redacției:

Ioana Brătuleanu este avocat specializat în Drept Internațional Privat, colaborator voluntar în sistem barter în cadrul redacției Occidentul Românesc din 2015. Licențiată în Drept la Facultatea de Drept din cadrul Universității ,,Al. I. Cuza” din Iași, Ioana a urmat cursurile Masterului de Drept european din cadrul aceleași universități, perioadă în care a beneficiat și de o bursă de studiu la Universitatea din Insulele Baleare, Spania. În anul 2015 a urmat cursurile Masterului de Acces în Avocatură la Universitatea Complutense din Madrid, iar în anul 2017 a devenit membru al Ilustrului Colegiu de Avocați din Madrid. În prezent își desfășoară activitatea de avocat pe teritoriul Spaniei și al României, având biroul în capitala Spaniei.