Cititorii întrebă – Avocatul răspunde

60

Claudia Petrescu – Madrid
Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite de pareja de hecho? Cât timp este necesar să se conviețuiască împreună, cu ce acte se dovedește pareja de hecho, iar în caz de separare, în ce condiții eu pot primi o îndemnizație?

Ceea ce dorim să precizăm de la început este faptul că “pareja de hecho” (concubinajul legal) nu este echivalentul căsătoriei, deși atât procedurile cât și efectele conviețurii pot fi asemănătoare.
În primul rând “pareja de hecho” se înregistrează în fața autorităților. Legea care reglementează această uniune specifică faptul că ea se aplică celor care de formă liberă, publică și de o manieră stabilă, conviețuiesc cel puțin pe o perioadă de 12 luni, existând o relație afectivă întotdeauna când înscriu această uniune în Registrul de Concubinaj al Comunității din care fac parte (ex. Comunidad de Madrid). “Pareja de hecho” se dovedește cu înscrisul de înregistrare a acesteia în registrul comunității din care faceți parte. Atenție însă, că înscrierea se poate face de o manieră diferențiată, de la o comunitate la alta.
În ceea ce privește indemnizația amintită mai sus considerăm că vă referiți la o pensie compensatorie în cazul rupturii unei astfel de uniuni. Răspunsul este da, aveți dreptul la o astfel de pensie compensatorie însă numai în cazul în care se produce un dezechilibru patrimonial important, iar perioada primirii acesteia depinde de perioada în care ați format de o manieră formală și legală “pareja de hecho”. Normal, aceste cazuri se discută de o manieră total confidențială cu avocatul dumneavoastră în cazul în care doriți să o solicitați. Specificăm faptul că fundamental de drept este cel precizat de art. 97 Cod Civil Spaniol.
Însă, regula generala este ca, în momentul constituirii unei “pareja de hecho” cele două părți să propună un pact în ceea ce privește bunurile comune, lichidarea acestora în caz de separare. În cazul în care un există un pact, se presupune din oficiu că ambele părți au contribuit de o manieră egală la achiziționarea bunurilor.
Ar mai fi de precizat faptul că normativa referitoare la astfel de uniuni de “hecho” prevede ca acestea pot fi încetate din următoarele motive:
•    De comun acord
•    Prin decizie unilaterală de unii din membrii uniunii, notificând pe celălalt prin procedura specifică, prevazută de lege
•    Prin deces
•    Prin separare mai mare de 6 luni
•    Prin căsătoria unuia dintre membrii acesteia.
Situația se complică în cazul în care “pareja de hecho” are în creștere și îngrijire minori, în acest caz de ruptură intrând Ministerio Fiscal (procurorul) care veghează ca interesele acestora să nu fie vătămate prin pretenția vreuneia dintre părți sau prin pactul dintre părinții naturali.

Alina Mădălina Mariș – Zaragoza
În ce condiții pot obține cetățenia spaniolă?

Ne imaginăm că solicitați cetățenia spaniolă pe motiv de rezidență continuată în Spania timp de 10 ani. Modelul de solicitare poate fi obținut în Madrid la adresa Servicio de Nacionalidad del Ministerio de Justicia, C/ Ríos Rosas 24, Madrid sau pe internet la adresa: http://www.mju.es/modelo.htm
Solicitarea se prezintă la sediul Registrului Civil care aparține domiciliului dvs. În acest caz, documentele care trebuie să însoțească cererea de solicitare a cetățeniei sunt următoarele:
•    Tarjeta de residencia (NIE)
•    Pașaport sau buletin de identitate
•    Certificat de luare în spațiu (certificado de empadronamiento)
•    Certificat de naștere apostilat și tradus (traductor jurado)
•    Certificat de antecedente penale din România apostilat și tradus (traductor jurado). Pentru minori această cerință nu e necesară
•    Documente care acredită mijloacele de existență în Spania (vida laboral, autonomo etc)
•    Certificat de antecedente penale din Spania
Alte documente pe care vi le poate cere (sau nu) Registrul Civil.
Documente specifice, în cazuri speciale:
•    Dacă se solicită naționalitate spaniolă cu motiv de căsătorie cu un cetățean spaniol (se solicită dupa 1 an de la căsătorie) trebuie adăugat certificatul de naștere al soțului, certificatul de căsătorie, ambele fiind înscrise în Registrul Civil spaniol.
•    În cazul văduvului/ei al unui cetățean spaniol trebuie aportat certificatul de naștere al soțului și certificatul de deces
Odată îndeplinite toate cerinâele Registrului Civil, aceste documente vor fi trimise la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil. După intrarea cererii la această instituție vi se va trimite la domiciliu un număr de referință și puteți urmări procedura pe internet la o adresa care vi se va comunica. Răspunsul final se primește în scris, iar în cazul acordării cetățeniei trebuie să faceți alți pași care vor fi indicați de Registrul Civil unde ați prezentat solicitarea (de ex. Eliberarea DNI, jurământ de respectarea Constituției spaniole, de fidelitate față de Rege etc). De asemenea, administrația spaniolă pune la dispoziție și un număr de telefon la care se pot obține informații: Servicio de Nacionalidad en Madrid: 913 904 839.
La data la care obtineți cetățenia spaniolă o să pierdeți cetățenia română, neexistând un acord de dublă naționalitate între România și Spania.

Angajații în serviciul domiciliar în Spania (Partea II) – Regimul nou de  “Empleados de hogar”
Așa cum am prezentat în numărul trecut, începând din luna ianuarie 2012 s-a adoptat noua legislație în materi de servicio domestico – empleadas de hogar. Așa cum am specificat deja, în acest număr răspundem întrebărilor persoanelor care lucrează în serviciul domestic în Spania – asistență de hogar.
Pot cere să mi se faca contract scris?
R: Da, Angajatorul (inclusive persoana fizică) este obligat să efectueze un contract în formă scrisă. De altfel s-a prezentat un tip de contract pentru această ocupație.

Am dreptul la șomaj?
R: Nu. De moment nu se poate primi șomaj. Din informațiile primite, în acest moment o comisie studiază viabilitatea acordării și condițiile acestuia. Decizia, însă, nu este adoptată.

Pot să mă pensionez?
R: Da, dacă a cotizat numărul de ani cerut de prevederile legale în vigoare la data pensionării (care în ultima perioadă s-au schimbat, de fiecare dată mărindu-se numărul de ani de cotizare).

Ce indemnizație există în cazul de desfacere a contractului de muncă?
R: Indemnizația primită este de 20 de zile pentru fiecare an lucrat dacă este o desfacere a contractului de muncă atipică (despido improcedente). În cazul în care nu se mai dorește continuarea contractului (acest lucru fiind anunțat printr-un înscris cu cel puțin 15 zile înainte) le corespunde 12 zile pentru fiecare an.

Pot să-mi deconteze bani din salariu pentru întreținere și cazare?
R: Legislația anterioară prevedea și a permis o descontare de până la 45% din salariu pentru cazare și întreținere, însă noua lege prevede că trebuie acoperit salarial minim în bani. De aici, 30% din totalul salariului poate fi în concept de întreținere și cazare.

Dacă eu sunt înscrisă (de alta) în vechiul regim de Securitate Socială, ce gestiuni trebuie să facă, cum?
R: Înainte de 30 iunie 2012 trebuie să comunicați la Tresoreria general de la Seguridad Social îndeplinirea condițiilor pentru a fi inclus(ă) în Sistemul Special de Lucrători Domestici. Dacă nu o faceți, începând cu această dată veți fi excluși din Sistemul Special și veți înceta să faceți parte din Regimul General (baja).

Dacă eu lucrez cu contract într-o casă, trebuie să merg cu familia angajatoare în vacanțe?
R: Nu aveți obligația de a însoți angajatorul în vacanțe.

Cum se fixează creșterile salariale?
R: Acestea se fixează de comun acord de către părți, însă, în cazul în care nu există o înțelegere, va fi cel care este fixat în statistica contractului colectiv de muncă pe ramură.

Dacă mă afectează fumatul, pot fuma angajatorii în timpul în care eu lucrez?
R: Nu, se consideră un risc de muncă și este ilegal ca aceștia să fumeze în timpul programului dumneavoastră.

Cât poate dura perioada de probă?
R: Nu poate depăși 2 luni calendaristice.

Notă: Materialele publicate la pagina Avocatul răspunde, sunt rezultatul studiului de specialitate efectuat în exclusivitate pentru Occidentul Românesc și nu pot fi reproduse.

Date de contact:
Cabinetul de avocatură Sârbu Abogados Madrid
www.sarbu-abogados.eu
Calle de Los Hermanos Machado nr. 3 Bis – 28017 Madrid
Telefon: 913 775 246, 697 355 235
E-mail: sarbu-abogados@icam.es