Avocat Ioana Brătuleanu: Dreptul la pensie pentru românii din Spania

Persoanele care au lucrat pe teritoriul mai multor state pot beneficia de dreptul de pensie în fiecare stat în care s-a lucrat cu forme legale, pentru perioada cotizată, în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. De menționat este faptul că regulile de stabilire a pensiei din Spania nu sunt identice cu cele din alte state, iar în acest articol mă voi referi strict la condițiile necesare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă în Spania și România, iar persoanele care au lucrat și în alte țări vor trebui să solicite informații cu privire la condițiile de pensionare în țările respective.

Astfel, Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială prevede că pentru a fi luată în considerare perioada lucrată într-un stat, solicitantul trebuie să fi lucrat în condiții de legalitate, bineînțeles, cel puțin un an. Așadar, dacă la vârsta pensionării, solicitantul se întoarce în România și dorește să solicite pensionarea, se va avea în considerare perioada lucrată în Spania doar dacă aceasta depășește un an de muncă pe teritoriul Spaniei. Dacă perioada lucrată este sub un an, perioada cotizată nu se pierde, însă calculul se va realiza diferit.

Potrivit reglementărilor în vigoare, stagiul minim de cotizare în România este de 15 ani, la fel ca și în Spania, iar ceea ce diferă este vârsta de pensionare și stagiul complet de cotizare. Astfel, în România, vârsta standard de pensionare pentru femei este de 61 de ani și va crește treptat până la 63 de ani, în luna ianuarie 2030. Între ianuarie 2020 – decembrie 2020, vârsta de pensionare pentru femei este între 61 de ani și 3 luni și 61 de ani și 5 luni, iar pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați, iar stagiul complet de cotizare pentru femei este de 31 de ani și va crește treptat până la 35 de ani până în luna ianuarie 2030 și stagiul complet de cotizare pentru bărbați este de 35 de ani.

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare în România au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu vârsta standard redusă, dacă au realizat stagii de cotizare în alte condiții de muncă decât cele normale, cum ar fi în condiții speciale ori deosebite de muncă sau în fostele grupe I și II de muncă, în vigoare până la 1 aprilie 2001.

În Spania, vârsta standard de pensionare atât pentru femei, cât și pentru bărbați este de 65 de ani, dacă stagiul de cotizare este de 37 de ani sau mai mulți, și de 65 de ani și zece luni, dacă stagiul de cotizare este mai mic de 37 de ani. Atât vârsta de standard de pensionare, cât și stagiul de cotizare vor crește treptat până în anul 2027, când se va putea solicita pensionarea la 65 de ani dacă se dispune de un stagiu de cotizare de 38 de ani și șase luni sau la vârsta de 67 de ani, dacă s-a lucrat o perioadă mai mică de 38 de ani și șase luni. De asemenea, este posibilă reducerea vârstei standard de pensionare în anumite condiții.

La calculul pensiei însă pentru lucrătorii migranți, Casa teritorială de pensii sau Instituto Nacional de la Seguridad Social, trebuie să aplice principiul cumulării perioadelor de cotizare, ceea ce înseamnă că se vor lua în calcul toate perioadele lucrate în alte țări, ca și cum s-ar fi lucrat pe teritoriul României sau al Spaniei (depinzând de unde se solicită pensionarea).

Astfel, dacă un stagiul minim de cotizare în Spania este de cinsprezece ani, iar în România s-au lucrat doisprezece ani și opt ani în Spania, solicitantul poate cere pensia în Spania chiar dacă nu are cei cinsprezece ani compleți lucrați în statul unde se formulează cererea, pentru că se adună cu cei lucrați în România, reieșind astfel perioada de 20 (două zeci) de ani lucrați în total.

În principiu, astfel cum stabilește Regulamentul european, cererea trebuie prezentată în țara de reședință sau în ultima țară în care s-a lucrat, însă asta nu înseamnă că nu se poate solicita pensia în oricare dintre țările străine în care solicitantul a lucrat. În România, solicitarea se face la Casa teritorială de pensii, iar în Spania, la Instituto Nacional de la Seguridad Social, aceste instituții fiind cele competente să rezolve cererea dvs. și să solicite informațiile necesare în toate statele în care ați lucrat (pe teritoriul Uniunii Europene) pentru a proceda la calculul pensiei care vi se cuvine și a stagiului de cotizare.

Pentru solicitarea pensiei din România, fie că se depune la Casa teritorială de pensii sau la Instituto Nacional de la Seguridad Social, trebuie avut în vedere că printre documentele necesare trebuie să se afle și carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate; livretul militar original sau în copie certificat de instituţiile competente din străinătate; diploma de studii originală sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora şi forma de învăţământ; o adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă; având în vedere că aceste documente nu sunt înregistrate într-o bază de date și se află în original la solicitant.

După ce instituţiile competente ale statelor implicate îşi comunică toate informaţiile necesare stabilirii drepturilor de pensie, acestea vor emite decizii proprii privind admiterea sau respingerea cererii de pensionare şi cuantumul pensiei, decizii pe care le vor comunica solicitantului și instituţiilor competente.

De menționat este faptul că pensia din România se poate primi și în străinătate, prin prezentarea declarației de transfer, împreună cu documentul care confirmă detaliile bancare ale contului bancar deschis în străinătate și copia actului de identitate al titularului; acestea se pot depune direct de către titularul pensiei sau prin mandatar cu procură specială, la sediul casei teritoriale de pensii în a cărei evidență se află dosarul de pensie. Dacă solicitarea pensiei se face prin Insituto Nacional de la Seguridad Social, atunci se completează în fața acestei instituții aceste date.

Recomandăm celor care doresc să solicite pensia pentru limită de vârstă să înceapă demersurile cu cel puțin șase luni înainte de împlinirea vârstei, având în vedere că durata de soluționare a dosarelor este destul de mare.

Autor: Avocat Ioana Brătuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc

Avocat ICAM specializat în Drept internațional

Telefon 0034.642.308.360

Web: www.brilawabogados.es

E-mail: secretaria@brilawabogados.es