Concurs pentru ocuparea a 5 posturi de funcţionari consulari

40

Ambasada României la Madrid anunţă scoaterea la concurs a 5 posturi de funcţionari consulari în vederea completării schemei de funcţionare a Secției consulare din cadrul Ambasadei României la Madrid. Serviciile vor fi prestate în baza unei convenţii civile de prestări servicii.

Condiții de participare

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • absolvent de studii superioare, preferabil drept sau administraţie publică;
 • cunoscător al limbilor română (maternă) și spaniolă (minim nivel „C 1” – conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine);
 • cunoştiinţe şi abilităţi de utilizare a echipamentelor şi programelor „IT” (Word, Excel, Outlook, etc.);
 • capacitate de tehnoredactare în limba română a înscrisurilor oficiale;
 • abilităţi de comunicare şi lucru cu publicul;
 • cazier judiciar din România şi Spania;

Vor fi avute în vedere şi experienţe în domeniul administraţiei publice, al relațiilor cu publicul sau stagii de practică la unul din oficiile consulare ale României din Spania.

De asemenea, cunoaşterea unei alte limbi străine, de circulaţie internaţională, poate constitui un criteriu în plus de selecţie.

Dosarul de înscriere

În vederea preselecţiei, persoanele interesate vor depune, până la data de 20 decembrie 2011, la sediul Ambasadei României la Madrid, situat în Avenida Alfonso XIII, nº 157, 28016, dosarul de înscriere format din:

 • scrisoarea de intenție (incluzând o motivație succintă – ½ pag.);
 • CV detaliat;
 • copia actului de identitate (pașaport, carte de identitate).

La depunerea dosarului, copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către secretariatul Ambasadei.

Desfășurarea concursului și anunțarea rezultatelor

Concursul este format din următoarele etape:

 • preselecția candidaților. Rezultatul preselecţiei va fi anunţat pe pagina web a ambasadei până la data de 10 ianuarie 2012.
 • interviu individual cu candidații selectați. Candidaţii selectaţi vor fi contactați și invitaţi la interviul organizat la sediul Ambasadei României la Madrid, în perioada 10 – 20 ianuarie 2012.
 • decizia finală privind candidații admiși, data semnării convenției civile de prestări servicii şi a angajării efective vor fi stabilite ulterior, în funcţie de aprobările Ministerului Afacerilor Externe.

Ambasada României la Madrid