Angel Tîlvăr: „Educaţia românească trebuie să continue a fi o prioritate indiscutabilă”

Cabinet deputat Angel Tîlvăr: Comunicat de presă cu prilejul începerii noului an şcolar (2017 – 2018).

„Ca în fiecare septembrie, porţile şcolilor şi grădiniţelor din România s-au deschis astăzi pentru şcolari, dascăli şi părinţi, cu toţii la fel de emoţionaţi şi plini de speranţă. Începerea noului an de învăţământ aduce în prim plan educaţia, ca proiect care implică întreaga societate românească.

Fie că vorbim despre îmbunătăţirea condiţiilor materiale, despre manuale, despre reducerea abandonului şcolar, despre formele variate de evaluare a cunoştinţelor ori despre profesiunea de educator, în toate aspectele sale, agenda învăţământului trebuie să ne preocupe pe toţi.  Educaţia este unul dintre domeniile care, fără doar şi poate, conturează destinul nostru ca naţiune şi îi defineşte viitorul. Iar Parlamentul României trebuie să răspundă, cu responsabilitate, prin prevederi legislative adecvate şi coerente, nevoii de modernizare din sistemul de învăţământ al României europene.

În aceeaşi măsură, noul an şcolar stă sub semnul unei imense sărbători a poporului român, Centenarul Marii Uniri din 1918.  Acest moment al istoriei noastre este definit de o uriaşă mobilizare nu doar în jurul aceluiaşi stindard, ci mai ales în adeziunea la un set de valori comune, la o viziune unanim împărtăşită cu privire la profilul nostru identitar. Aşadar, este momentul să ne asigurăm că aceste principii, aceste valori sunt îmbrăţişate de generaţiile care urmează. Copiii noştri, oriunde ar trăi şi ar învăţa în lume, trebuie să cunoască nu doar procesul istoric încununat de Marea Unire, cât mai ales sentimentele de solidaritate şi demnitate naţională pe care românii le-au trăit împreună, în acest remarcabil moment al devenirii lor.

Cu iubire pentru trecut şi cu hotărâre pentru viitor, educaţia românească trebuie să continue a fi o prioritate indiscutabilă. Ea este cea care ne întăreşte rădăcinile şi ne hrăneşte mlădiţele. Ea este cea care ne poate face performanţi şi competititvi, mândri de noi şi siguri pe ceea ce vom deveni.

Astăzi, odată cu participarea la festivităţile desfăşurate în mai multe instituţii de învăţământ ale judeţului Vrancea, am regăsit – în ochii elevilor şi cadrelor didactice – o extraordinară  energie pozitivă, multă dorinţă de cunoaştere şi de împlinire. Le doresc tuturor calificative maxime în noul an şcolar!”

Deputat PSD Vrancea: Angel Tîlvăr