Amnistia fiscală în anul 2020 în România

De-a lungul timpului, în legislaƫia fiscală din Romania s-au aplicat mai multe amnistii, mai mult sau mai puƫin importante ca valoare şi având cauze diferite. O nouă amnistie fiscală, de foarte mare amploare de această dată, a fost publicată în MOF în 14.05.2020 prin OUG 69/2020, scrie zf.ro.

Amnistia se aplică atât pentru persoane fizice sau juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice.

Potrivit acesteia, dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) se sting toate obligaţiile principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare;

b) sunt stinse toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare, prin orice modalitate legală, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) sunt depuse la zi toate declaraƫiile fiscale;

d) se depune o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după îndeplinirea condiƫiilor anterioare.

Se anulează şi dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de mai sus.

Astfel, firmele vor trebui să analizeze toate accesoriile (dobânzi, penalităţi) plătite în ultimii ani  (ţinând cont desigur şi de termenul de prescripƫie de 5 ani ),  pentru a putea solicita anularea.

De-a lungul timpului au mai existat amnistii fiscale în România, ultima fiind cea din 2019 care a  vizat anularea obligaƫiilor accesorii pentru debitorii persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv aveau obligaţii fiscale restante. Măsura se regăseşte în Ordonanţa nr. 6/2019. Ulterior publicării s-a revenit cu modificări şi prelungiri de termene. Inclusiv în anul 2020 au avut loc 2 modificări ale acestui act normativ.

Cei care din diverse motive nu au putut beneficia de prevederile amnistiei din 2019, au acum o nouă şansă, fiindcă ordonanƫa din 2020 are în vedere şi obligaţiile fiscale care au fost scadente la data de 31 decembrie 2018, aceleaşi cu cele vizate de  Ordonanţa nr. 6/2019.

Foto: cnbctv18.com