Ziua Poliţiei Române la Madrid

48

2013.03.19_ziuapolitiei1x

Cu ocazia aniversării a 191 de ani de la înfiinţarea Poliţiei Române, Ambasada României la Madrid a organizat o ceremonie la care au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministerului spaniol de Interne, Poliţiei Naţionale, Gărzii Civile, poliţiilor regionale şi locale, personalităţi ale administraţiei publice centrale şi membrii ai corpului diplomatic – ataşaţi de interne şi ofiţer de legătură.

În cadrul ceremoniei, desfăşurate la sediul misiunii diplomatice, într-o atmosferă solemnă, au fost înmânate medalia „Bărbăţie şi Credinţă” în grad de „cavaler” pentru militari, unor poliţişti spanioli aparţinând Direcţiei Generale a Gărzii Civile pentru merite deosebite în activitatea de colaborare bilaterală româno-spaniolă pentru combaterea traficului internaţional de droguri, un flagel deosebit de grav care marchează societatea actuală. Cei doi ofiţeri spanioli au fost decoraţi prin decret prezidenţial la propunerea Ministerului român al Afacerilor Interne.

În discursul susţinut cu această ocazie de către Ambasadorul României în Spania, Ion Vîlcu, s-a făcut un scurt istoric al instituţiei Poliţiei Române şi au fost reiterate excelentele relaţii de cooperare între România şi Spania în domeniul afacerilor interne, subliniind rolul Poliţiei Române ca instituţie de anvergură nu doar la nivel bilateral, ci şi la nivelul structurilor europene şi internaţionale precum Interpol, Europol, Sirene, SELEC etc. Nu au fost uitate nici eforturile umane, financiare și structurale pentru compatibilizarea Poliției Române în vederea aderării la Spațiul Schengen. De asemenea, ambasadorul român s-a referit la rezultatele deosebite obţinute de România prin participarea poliţiştilor români la misiunile de menţinere a păcii şi îndrumare în Kosovo, Haiti, Afghanistan, Congo etc.

În final, Ion Vîlcu a mulţumit în mod special membrilor Biroului Ataşatului de afaceri interne pentru activitatea şi eforturile depuse în dezvoltarea şi aprofundarea cooperării între cele două ministere de interne.