Vizita viceprim-ministrului Liviu Dragnea la Bruxelles

71

Viceprim-ministrul Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, va conduce delegaţia MDRAP care efectuează, în perioada 18-19 martie a.c., o vizită de lucru la Bruxelles. Vizita are loc în contextul derulării, la Bruxelles, a reuniunii Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) a Parlamentului European.

În cadrul vizitei, viceprim-ministrul Liviu Dragnea va avea marţi, 19 martie a.c., o întrevedere cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politici regionale. Discuţiile se vor axa pe teme precum stadiul actual al implementării programelor cu finanţare europeană gestionate de minister, pregătirea programării 2014-2020 şi a procesului de regionalizare-descentralizare.

În acelaşi context, viceprim-ministrul susţine o intervenţie în plenul Comisiei, în legătură cu stadiul curent de implementare în România a politicilor UE privind coeziunea teritorială şi dezvoltarea regională, progresele şi dificultăţile întâmpinate până în prezent, precum şi perspectivele ţării noastre privind următoarea perioadă de programare.

Totodată, delegaţia română va avea întrevederi de lucru cu Danuta Hubner, preşedintele Comisiei REGI, Constanze Krehl și Lambert Van Nistelrooij, co-raportori ai Comisiei, şi Hannes Swoboda, parlamentar european.

* * *

Reuniunea Comisiei pentru Dezvoltare Regională are drept scop intensificarea dezbaterilor la nivelul statelor membre şi a instituţiilor europene cu privire la viitorul politicilor regionale şi de coeziune.

În cadrul întâlnirilor periodice se dezbat problematici referitoare la accesarea şi derularea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului de Coeziune şi a celorlalte instrumente de politică regională ale Uniunii Europene, impactul celorlalte politici ale UE privind coeziunea economică şi socială, dezvoltarea regiunilor periferice, precum şi cooperarea transfrontalieră şi interregională.