Un prim schimb de opinii între noul ambasador român şi mediul asociativ din Spania

28

Ambasada României la Madrid a organizat, joi, 20 octombrie 2011, prima întâlnire a noului ambasador al României, domnul Ion Vîlcu, cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Spania. Reuniunea, organizata în formatul consacrat al Grupului de dialog – ce reunește reprezentanții numeroaselor asociaţii ale românilor din Spania –, a avut ca principal scop realizarea unui prim schimb de opinii între noul ambasador român şi mediul asociativ, abordarea temelor prioritare şi de maximă actualitate pentru comunitatea românească din Spania, precum şi stabilirea unui calendar de acţiuni realizabile în perioada imediat următoare.  În acest cadru, ambasadorul roman a prezentat priorităţile mandatului său în relaţia cu comunitatea românească din Spania, cu accent pe promovarea drepturilor acestora în dialogul cu autorităţile spaniole, demersuri în favoarea menţinerii identităţii culturale şi spirituale a românilor, modalităţi concrete de fluidizare şi eficientizare a dialogului cu mediul asociativ românesc, a colaborării şi interacţiunii ambasadă-asociaţii.  Temele care au dominat dialogul ambasadorului Vîlcu cu participanţii la reuniune au fost: problema restricţiilor impuse cetăţenilor români pe piaţa forţei de muncă din Spania, aspecte ce tin de îmbunătăţirea prestaţiei de servicii consulare şi de întărirea colaborării între asociaţii, ONG-uri sau biserici şi consulatele din Spania. Participanții au subliniat prioritatea pe care o acordă sporirii eforturilor autorităţilor române şi ale reprezentanţilor asociaţiilor românilor din Spania, ale tuturor instituţiilor şi factorilor de influenţă ce pot contribui la înlăturarea restricţiilor de acces pe piata muncii cât mai curând posibil, dar, mai ales, pentru o cât mai corectă aplicare a acestora pentru a se evita cazurile discriminatorii cauzate de lipsa de informaţii. De asemenea, s-a conchis asupra necesităţii îmbunătăţirii activităţii la nivelul întregii reţele consulare din Spania, în special în ceea ce priveşte comunicarea cu cetăţenii şi uniformizarea practicilor consulare, dar şi a continuării unor programe apreciate drept utile de către comunitate, cum ar fi “consulatul itinerant” şi a sesiunilor de informare organizate în colaborare cu mediul asociativ. În vederea creşterii eficienţei acţiunilor ambasadei privind mediul asociativ, participanţii la reuniune au convenit organizarea unor întâlniri periodice, concentrate pe teme punctuale. Totodata, ambasadorul român va avea, în perioada următoare, întâlniri separate cu toți reprezentanții de asociații care au manifestat interes pentru a aborda sau detalia o serie de teme punctuale.  Precizăm că Grupul de Dialog s-a constituit în anul 2008 şi se desfăşoară cu regularitate, ca o structură informală, deschisă, la care participă acele persoane care doresc să contribuie la promovarea intereselor românilor din Spania. Sursa: Comunicat transmis de Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei