Modificarea taxelor consulare, în conformitate cu Legea 1/2017

9

Începând cu data de 1 februarie 2017, va intra în vigoare Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017, conform unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială.

În acest sens, tarifele ce urmează a fi plătite începând cu această dată, în vederea eliberării documentelor de călătorie, vize, servicii notariale, de stare civilă, servicii diverse și pregătitoare pentru proceduri prevăzute în legi speciale, se regăsesc în tabelul de mai jos.

Taxele consulare eliminate sunt marcate cu X:

Nr. crt. Denumirea serviciilor Taxa în euro
A. Documente de identitate şi călătorie
 X Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate 15
 X Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie 40
3 Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu electronic 59
4 Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu temporar 20
5 Contravaloarea blanchetei unui titlu de călătorie pentru cetăţeni români, precum şi a unui titlu de călătorie pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat sau de protecţie subsidiară acordate de România şi pentru membrii de familie ai acestora, în cazul cărora s-a solicitat reunificarea familiei 5,2
B. Vize
1 Viza de tranzit aeroportuar 60
2 Viza de tranzit 60
3 Viza de scurtă şedere 60
4 Viza de lungă şedere 120
C. Servicii notariale
 X Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia:
– un exemplar
– pentru fiecare exemplar în plus
 

 

40

10

 X Legalizarea semnăturii traducătorului 40
Legalizarea unei copii de pe înscrisuri 10
 X Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată 30
 X Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România 30
 X Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:
– pentru valori de până la 50.000 euro
– pentru valori între 50.001-100.000 euro
– pentru valori între 100.001-500.000 euro
– pentru valori între 500.001-1.000.000 euro
– pentru valori peste 1.000.000 euro
 

300
600
900
1.500
3.500 +      +0,1%

din

valoare

 X Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină 10
 X Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină 30
 X Legalizarea traducerii efectuate 20
 X Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular 20
 X Eliberarea unui certificat de cutumă 30
 X Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi 30
13 Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau prelungirea valabilităţii actului de convenţie al unei nave 30
14 Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini 30
15 Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa 300
D. Servicii de stare civilă
 X Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române 90
 X Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine 90
 X Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine 135
 X Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc 45
 X Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc 30
 X Eliberarea unui extras de stare civilă 30
E. Servicii diverse
1 Înregistrarea cererii de acordare/redobândire a cetăţeniei române în condiţiile art. 10 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 60
2 Înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia română 600
3 Înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic al unei persoane fizice în raport cu statul român 30
 X Eliberarea dovezii de cetăţenie 10
 X Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate 30
 X Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc 30
 X Intermedierea procedurii de apostilare sau supralegalizare a unui act oficial 30
 X Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă 30

Referitor la eliminarea taxelor consulare, Legea 1/2007 prevede la art. IX:

În anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, literele A punctele 1 si 2, C punctele 1-12, D si E punctele 4-8 se abroga.