Starea de alertă: Intrarea în ţară a cetățenilor străini este interzisă

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a decis ca, pe durata stării de alertă, instituită pentru următoarele 30 de zile, intrarea în ţară a cetăţenilor străini să fie interzisă, la fel şi a apatrizilor. Zborurile către mai multe ţări sunt suspendate, la fel şi transportul internaţional de persoane. Totodată, rămân închise numeroase puncte de trecere a forontierei.

”Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor”, potrivit CNSU.

Sunt exceptaţi următorii cetăţeni străini:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;
b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau undocument echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţile, ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului U.E.;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent;
e) personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.

De asemenea, CNSU a prelungit măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia şi Iran, şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020.

Sunt exceptate următoarele categorii de zboruri:

– efectuate cu aeronave de stat;
– de transport marfă şi/sau corespondenţă;
– umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă;
– pentru căutare-salvare sau de intervenţie în situaţii de urgenţă, la solicitarea unei autorităţi publice din România;
– având drept scop transportul echipelor de intervenţie tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliţi în România;
– aterizărilor tehnice necomerciale;
– de poziţionare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
– tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
– efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetăţeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române şi al autorităţii competente din statul de destinaţie;

– zborurile efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetăţenilor români, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Afacerilor Externe

– zborurile efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuţi în Anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătăţii şi a asigurării disponibilităţii mărfurilor şi serviciilor esenţiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state şi din alte state către România, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe şi al autorităţii competente din statul de destinaţie.

”Se suspendă transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia şi din aceste ţări către România, până în data de 01 iunie 2020”, a mai stabilit CSNU.

Se menţine închiderea temporară, totală sau parţială, a unor puncte de trecere a frontierei de stat.

I. La frontiera româno-ungară:

1. Turnu, judeţul Arad (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);
2. Salonta, judeţul Bihor – feroviar şi rutier (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră);
3. Săcuieni, judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);
4. Valea lui Mihai, judeţul Bihor – feroviar şi rutier (cu excepţia traficului feroviar de marfă);
5. Carei, judeţul Satu Mare.

II. La frontiera româno-bulgară:
1. Negru Vodă, judeţul Constanţa;
2. Lipniţa, judeţul Constanţa;
3. Dobromir, judeţul Constanţa;
4. Zimnicea, judeţul Teleorman;
5. Turnu Măgurele, judeţul Teleorman;
6. Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă).

III. La frontiera româno-ucraineană:
1. Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş;
2. Isaccea, judeţul Tulcea.

IV. La frontiera româno-moldoveană:
1. Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani;
2. Oancea, judeţul Galaţi.

V. La frontiera româno-sârbă:
1. Porţile de Fier II, judeţul Mehedinţi;
2. Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi (cu excepţia traficului de marfă);
3. Orşova, judeţul Mehedinţi;
4. Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin;
5. Naidăş, judeţul Caraş-Severin;
6. Vălcani, judeţul Timiş;
7. Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş – feroviar (cu excepţia traficului de marfă);
8. Lunga, judeţul Timiş;
9. Foeni, judeţul Timiş;
10. Jimbolia, judeţul Timiş – feroviar (cu excepţia traficului de marfă).