Spania: Acordarea alocației pentru copii

71

În baza prevederilor Regulamentului 883/2004 reprezentantul legal al copilului are dreptul să primească alocație pentru copii din statul în care își desfășoară activitatea. În Spania nu există alocație de stat pentru copii, care să se acorde necondiționat tuturor copiilor, indiferent de veniturile părinților, așa cum se întâmplă în România sau în alte state europene. În Spania obțin ajutor pentru creșterea copilului, doar familiile care se încadrează în baremele de venit anual stabilite de Institutul Național de Securitate Socială. Dacă lucrează legal în Spania, reprezentantul legal al copilului trebuie să solicite întâi prestația pentru minori din Spania. Dacă aceștia NU au dreptul la aceasta prestație în Spania (fapt dovedit prin formular european sau orice alt document în care să se specifice clar acest lucru), atunci pot solicita alocație de stat din România.

Astfel, reprezentantul legal al copilului:

1. Va solicita în Spania Prestația pentru minor aflat în întreținere (Prestacion economica por hijo o menor a cargo). Aceasta este o sumă de care beneficiază copiii sub 18 ani (sau și cei ce depășesc 18 ani dar care au un grad de handicap de peste 65%) în functie de situația materială a familiei. Solicitarea se adresează birourilor Securității Sociale (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social) din localitatea de domiciliu. Se completează o cerere și se anexează documentația solicitată. În funcție de venitul anual al familiei copilul va beneficia, sau nu, de aceasta prestație.

2. Dacă, în funcție de venitul anual, nu are dreptul să beneficieze de Prestația pentru minor aflat în întreținere în Spania, reprezentantul legal poate solicita în România Alocația de stat pentru copii care reprezintă o sumă acordată necondiționat de veniturile familiei, conform legii. De această alocație beneficiază toți copiii cetățenilor români în vârstă de până la 18 ani precum și cei peste 18 ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora, inclusiv copiii cu handicap. Cuantumul alocației este de 200 de lei/lunar pentru copii între 0 și 2 ani și de 42 lei/lunar pentru copiii mai mari de 2 ani. După vârsta de 2 ani, copiii cu hadicap beneficiază de cuantum dublu, respectiv 84 lei/lunar. Pentru a beneficia de alocația de stat, trebuie depusă personal sau prin împuternicit cererea de alocație de stat pentru copii, împreună cu documentația necesară, la primaria de domiciliu din țară. Cererea trebuie completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului şi va fi însoţită de orginalul şi copia certificatului de naştere al copilului şi ale actului de identitate al reprezentantului legal (parintele), precum şi de alte documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal (sentințe judecătorești, dacă este cazul).

De asemenea, dosarul depus va cuprinde și formularul E 411, completat în partea B, solicitat de la Securitatea Socială din Spania, sau orice alt document eliberat de această instituție din Spania care să dovedească faptul că împuternicitul legal al copilului nu este îndreptățit să beneficieze în Spania de prestația pentru copil aflat în întreținere.

Formularul E411 – cererea de informații privind dreptul la prestațiile familiale în statul de reședință al familiei

Formularul E411 se utilizează de către instituțiile din statele care ar putea acorda alocația, pentru a-și comunica una celeilalte dreptul la prestații pentru copiii unei familii. Astfel, dacă o familie beneficiază de prestații familiale în altă țară decât în România, dreptul la aceleași prestații în România va fi suspendat parțial sau total.

IMPORTANT

În ultima perioadă, în România s-au primit tot mai multe formulare E411 în care se menționează că “beneficiarul nu a depus cerere de acordare în Spania a prestației pentru minor aflat în intreținere”. Aceste dosare se resping în România, deoarece, reprezentantul legal al copilului lucrând legal în Spania, statul competent este Spania, nefiind o chestiune de opțiune (beneficiarul nu vrea prestația din Spania, el vrea alocația din România). Dacă există un drept în Spania, atunci beneficiarul trebuie să ia prestații din acest stat. În România vor fi puși în plată doar dacă în documentul prezentat se menționează „NU ARE DREPTUL ” (depășește limite de venit sau nu lucrează legal). Documentele în care se menționează NU A DEPUS CERERE nu pot fi folosite în România pentru a obține alocație. Menționam că a beneficia și de alocația din România și de prestația din Spania este o încălcare a legii!

Un material realizat de Cristina Florea – Consilier/Probleme de muncă și socialeAmbasada României în Regatul Spaniei