Sesizarea Inspecției Muncii în Spania

În articolele din edițiile anterioare am explicat importanța existenței unui contract de muncă care este conform cu realitatea în ceea ce privește orele lucrate și remunerația, consecințele muncii „la negru” afectându-vă grav drepturile în cazul accidentelor de muncă, a problemelor de sănătate sau în cazul solicitării pensiei corespunzătoare.

În cazul în care întâmpinați probleme la locul de muncă pentru că nu vi se respectă drepturile, trebuie să cunoașteți dreptul de a sesiza Inspecția Muncii, soluție recomandată în anumite cazuri, inclusiv înainte de a reclama în fața instanței de judecată, pentru a dispune de un raport de constatare a infracțiunii comise, care vă va ajuta în dovedirea solicitărilor dumneavoastră în fața instanței de judecată.

Cazurile cele mai comune unde se apelează la sesizarea Inspecției Muncii sunt inexistența unui contract de muncă (munca „la negru”), nerespectarea programului de muncă trecut în contractul de muncă (contract de muncă cu jumătate de normă, când de fapt se lucrează cu normă întreagă), neplata salariului conform contractului de muncă și a orarului, nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate la locul de muncă, etc.

Cu ce se ocupă Inspecția Muncii? Inspecția Muncii se ocupă cu verificarea aplicării reglementărilor legale în materie de securitate socială și muncă, interferând cât mai puțin posibil în activitatea celor inspecționați. Așadar, în activitatea de inspecție, se va respecta confidențialitatea datelor pe care le iau la cunoștință în desfășurarea inspecției. Cum afectează această îndatorire? De exemplu, dacă o persoană care nu este angajat la societatea inspecționată observă o activitate ilegală, poate sesiza Inspecția muncii, însă după desfășurarea anchetei și impunerea sancțiunilor corespunzătoare nu va fi informat despre rezultat pentru că nu este persoană afectată. Singurii care vor lua la cunoștință despre măsurile luate sunt persoanele afectate în mod direct, în acest caz angajații afectați și societatea.

Așadar, Inspecția Muncii se ocupă cu supravegherea îndeplinirii prevederilor legale:

  • privind relațiile de muncă – respectarea normelor în materie de relații de muncă individuale și colective (contract, salariu, program), protecția drepturilor și garanțiilor reprezentanților angajaților (reprezentanții sindicali), egalitatea de tratament și oportunități și combaterea discriminării la locul de muncă, deplasarea angajaților în prestarea serviciilor la nivel internațional;
  • privind prevenirea riscurilor la locul de muncă – respectarea normelor de prevenire a riscurilor la locul de muncă (protecția muncii) și investigarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
  • privind securitatea socială – respectarea normelor în materie de încheiere și desfacere a contractului de muncă, a cotizațiilor și plății acestora, a normelor de obținere a drepturilor de Securitate socială;
  • privind locurile de muncă – a normelor în materie de încadrare în muncă, a aplicării subvențiilor și ajutoare acordate pentru dezvoltarea locurilor de muncă, formarea profesională la locurile de muncă, activitatea firmelor de gestionare a forței de muncă temporare (ETT).

Activitatea Comisiilor de Inspecție teritorială de muncă se extinde atât asupra persoanelor juridice, cât și asupra persoanelor fizice, publice sau private, comunități de bunuri și alte persoane fără personalitate juridică. Așadar, un/o angajat/ă în domeniul domestic fără contract de muncă poate depune plângere împotriva angajatorului, în cazul în care acesta nu dorește să încheie contract de muncă și nu achită contribuțiile sociale, chiar dacă angajatorul este persoană fizică.

Activitatea de inspecție începe din oficiu, ca consecință a ordinului unui superior, a unui ordin de serviciu derivat dintr-un plan sau program de inspecție, din propria inițiativă a Comisiei, consecință a cererii motivate a organelor judiciare sau administrative ori, ca urmare a unei plângeri, în acest ultim caz, întocmindu-se un raport cu rezultatul inspecției odată finalizată inspecția, raport care va fi comunicat și afectaților direcți.

Cine poate prezenta o plângere la Inspecția Muncii? Orice persoană care are cunoștință de fapte care ar putea constitui infracțiune în materiile de competența Inspecției (muncă, Securitate socială, sănătate la locul de muncă). Plângerea se poate prezenta în scris în limba spaniolă sau română, personal la Inspecțiile de muncă și Securitate socială, pe internet cu semnătura electronică sau prin poștă (caz în care trebuie trimisă împreună cu plângerea și o copie autentificată a documentului de identitate) și trebuie să conțină: date de identificare ale persoanei care formulează plângerea și semnătura, faptele care por constitui infracțiune, data și locul infracțiunii, indentificarea posibililor contravenienți și alte date relevante. Nu vor fi admise plângerile anonime. Pe pagina web a instituției se poate găsi un model de plângere.

Cum se desfășoară activitatea de inspecție? Inspecția poate presupune o vizită la locul de muncă (mai ales în cazul în care există angajați fără contract de muncă), solicitarea scrisă de a se prezenta la sediul instituției sau deschiderea unui dosar administrativ, când Comisia dispune deja de documentele necesare.

Vizita Inspecției Muncii la locul de muncă. La această vizită se solicită informații angajatorului și angajaților asupra oricăror aspecte privind aplicarea dispozițiilor legale și asupra identității persoanelor care se află la centrul de muncă inspecționat, pentru a determina relația acestora cu centrul de muncă. Se poate solicita prezența angajatorului sau a reprezentantului angajaților și a angajaților pentru a le adresa întrebări și se examinează toate documentele importante pentru îndeplinirea legislației în materie de securitate socială. La această inspecție se pot face fotografii, înrăgistrări video, se pot realiza măsurători și se pot lua mostre din materialele și substanțele manipulate. Deasemenea, se pot lua măsuri preventive pentru a împiedica distrugerea de probe, atâta timp cât nu afectează iremediabil activitatea societății.

Ce măsuri se pot adopta de către Inspecția Muncii? Comisia poate emite un avertisment sau poate solicita îndeplinirea unei măsuri, poate paraliza activitatea în cazul în care există un risc grav sau iminent la locul de muncă, poate emite un proces-verbal de propunere de sancționare a infracțiunilor descoperite, poate promova din oficiu proceduri de înscriere a contractului de muncă, de desfacere a contractului de muncă, de modificare a contractului de muncă, poate suspenda sau anula prestații și poate solicita înapoierea prestațiilor primite ilegal, în colaborare cu Securitatea Socială.

Odată întocmit dosarul de inspecție se emite un raport al infracțiunilor constatate, iar față de acesta societatea sau persoana fizică poate prezenta un înscris prin care să facă cunoscut punctul său de vedere cu privire la cele constatate în termen de 15 zile lucrătoare. Comisia de inspecție poate adăuga și alte infracțiuni, la cele inițial constatate, dacă se constată comiterea altor infracțiuni. Organul competent va emite o Încheiere confirmând, anulând sau modificând propunerea de sancțiune. Față de acest document se poate prezenta un recurs administrativ în termenul de o lună sau se poate merge direct pe cale judiciară, cu recurs în fața instanței de judecată.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc

Avocat ICAM specializat în Drept internațional

Telefon 0034.642.308.360

Web: www.brilawabogados.es

E-mail: secretaria@brilawabogados.es