România balneo-turistică

59

„Să trăieşti şi să fii sănătos”- Seneca

Cu  această  formulă  epistolară  îşi  începea   uneori  şi  îşi  încheia  Seneca  epistolele  sale,  cu  un  astfel  de  îndemn  de  urmat   ne  stârnesc   autorii  lucrării „Spa  tourism  în  România  balneo-turistică”  să  parcurgem   paginile  unui  volum  enciclopedic.  Ştiinţa  împreună  cu  documentele   care  pornesc  de  la  termele  romane  de  pe  teritoriul  Daciei  până  la  staţiunile  balneo-climaterice  ale  mileniului  trei,  cuprinse  cu  artă  în  acest  volum,  pentru  a  ne   învăţa  cum  putem  să  fim   sănătoşi,  au  transformat    cele  400  de  pagini,  într-o  lucrare  de  referinţă. „România  balneo-turistică”  are  doi  autori  cu  reputaţie  în  domeniu,  prof.  univ. dr.  Nicolae  Teleki,  membru  titular  al  Academiei  de  Ştiinţe  Medicale  şi  dr.  Laviniu  Munteanu,  preşedinte  şi  reprezentant  al  OMTh şi  SITH  –  secţia  română. Un  fapt  ştiut  până  acum:  prof.  dr.  ec.  Petre  Baron,  manager  al   Editurii  Royal  Company,  este  o  personalitate  marcantă  a  turismului  din  România,  cu  experienţă  îndelungată  în  domeniul  cercetării  şi  managementului  în  turism,  care  a  iniţiat  publicarea  acestei  cărţi  şi  a  asigurat  ilustraţia  la  nivelul  unui  album  de  artă. ”Pregătirea  lucrării  a  fost  solicitantă,  însemnând   un  volum  imens  de  texte,  fotografii  color,  hărţi,  fiind  o  muncă  imensă  într-un  timp  scurt”,  mi-a  mărturisit  Petre  Baron,  managerul  editurii,  a  cărui  idee  şi  concepţie  au  dus  la  realizarea  unei  cărţi  de  succes,  editată  în  două  limbi:  română  şi  engleză  (traducere  –  prof.  Andreea-Ileana  Danielescu,  Laura  Puşcaş).  Au  mai  contribuit  la  realizarea  acestei  opere  de  succes:   machetare  şi  grafică,  Constantin  Neculae,  hărţi  –  conf.  univ.  dr.  Marian  Ene  şi  un  valoros  grup  de  consultanţi  ştiinţifici).

Cert  este  că,  niciodată  nu  au  fost  strânse  la  un  loc  atâtea  informaţii  despre  România  balneo-turistică,  despre  geneza  factorilor  naturali,  despre  staţiunile  mileniului  trei,  despre  personalităţile  implicate  în  cunoaşterea  şi  promovarea  turismului  balnear  românesc  de-a  lungul  timpului  dar  şi  în  actualitate,  până  la  volumul pe  care  vi-l  prezentăm.  Se  recomandă  astfel,  cu  argumente  ştiinţifice,  valoarea  şi  unicitatea  europeană  a   celor  68  de  staţiuni  balneo-climatice   româneşti,   pentru  îngrijirea sănătăţii,  pentru  odihna  şi  reconfortarea  acelora care  le  valorifică  potenţialul  terapeutic.  Este  locul  să  amintim,  că  au  apărut  forme  noi  de  turism  balnear  la  nivel  european, cu  multiple variante  de  tratament,  cum  ne  mărturisesc  autorii, care  se  împletesc cu  activităţile medicale  din  staţiunile  balneare,  cure  şi  turism  de  sănătate,  unităţi  sanitare  moderne  precum  cele  de  la  Băile  Felix,  Mangalia,  Techirghiol, Covasna, Eforie Nord, Călimăneşti – Căciulata.

Astfel,  o  asemenea  monografie  se  simţea  necesară,  cu  atât  mai  mult,  cu  cât  la  nivelul  conducerii  Uniunii  Europene  au  fost  elaborate  directive  privind  dezvoltarea  turismului  şi  a  asistenţei  medicale  transfrontaliere,  incluzându-se  aici  curele  din  staţiunile  balneo-climatice.   Sunt  concepte  noi  privind  sănătatea  şi  stilul  de  viaţă,  realizarea  unor  centre  medicale  cu  metodologie  complexă,   în  care  ar  fi  posibilă  şi  valorificarea  reputaţiei  internaţionale  a  geriatriei  româneşti,  introducându-se  în  aceste  centre  moderne  şi  terapia  cu  produse  farmaceutice  din  gama  Aslan. Regăsim  astfel  o  ţară,  un  pământ  românesc  dăruit  de  natură,  cu  armonii  şi  culori,  cu  linişte  şi  echilibru,  cu  factori  terapeutici  naturali. De  aceea  cititorule,  închei  cu  dictonul  poetului   latin,  Marţial:  „ nu-i  totul  să  trăieşti, ci să fii  sănătos”.

Material  realizat  de  Lazăr  Iosif