Prestaţiile de şomaj

37

Regulamentul 883/2004 (Regulamentul de bază – RB) şi Regulamentul 987/2009 (Regulamentul de aplicare – RA): Art. 64 al RB, art. 55 al RA

Menţinerea dreptului la prestaţii de şomaj (exportul prestaţiei de şomaj) pentru şomerii care se deplasează în alt stat membru în vederea căutării unui loc de muncă

Condiţiile în care se autorizează menţinerea dreptului la plata prestaţiei şi cele referitoare la înregistrarea şomerului au rămas neschimbate în raport cu art. 69 al Regulamentului 1408/71, respectiv:

 • şomerul trebuie să rămână la dispoziţia instituţiei competente timp de 4 săptamâni de la data deschiderii dreptului la prestaţii de şomaj
 • în termen de 7 zile de la data obţinerii autorizării exportului prestaţiei de şomaj, şomerul trebuie să se înregistreze în evidenţa serviciilor de ocupare din statul în care îşi caută un loc de muncă şi să se supună procedurilor de control pe perioada exportului

Există însă şi o serie de prevederi noi şi anume:

 • perioada de „export” a prestaţiei poate fi extinsă de instituţia competentă de la 3 luni la maximum 6 luni
 • plata prestaţiei de şomaj va fi efectuată direct de către instituţia competentă, iar monitorizarea situaţiei şomerului şi comunicarea informaţiilor privind înregistrarea, căutarea unui loc de muncă sau faptele de natură să modifice dreptul la prestaţii constituie responsabilitatea instituţiei din statul în care şomerul s-a deplasat pentru a-şi căuta un loc de muncă

Exportul prestaţiei de şomaj din alt stat membru în România:

Şomerii care îşi exportă prestaţia de şomaj dintr-un alt stat membru în România, se înregistrează la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (agenţii judeţene sau agenţia Municipiului Bucureşti) de care aparţin cu domiciliul sau reşedinţa pe baza documentul portabil U2 emis de instituţia competentă din statul în care li s-a deschis dreptul la prestaţii. În situaţia în care şomerul care solicită înscrierea ca persoană în căutarea unui loc de muncă potrivit dispoziţiilor art. 64 al Regulamentului 883/2004 nu dispune de portabilul U2, agenţia teritorială va expedia instituţiei competente indicată de client documentul-ul U007 în vederea solicitării documentului-ului U008 prin care instituţia competentă autorizează exportul prestaţiei de şomaj din statul membru respectiv în România. În situaţia în care perioada iniţială pentru care a fost aprobat exportul prestaţiei de şomaj este extinsă de instituţia competentă, agenţia teritorială va primi un U 015 emis de instituţia competentă. De asemenea, dacă intervin fapte din cauza cărora dreptul la prestaţii de şomaj încetează înainte de data menţionată pe documentul U2 sau documentul-ul U008, agenţia teritorială va primi de la instituţia competentă un document de istiintare (U016).

Exportul prestaţiei de şomaj din România în alt stat membru:

 • Atunci când un şomer solicită exportul prestaţiei din România în alt stat membru, agenţiile teritoriale:
 • autorizează exportul prestaţiei pentru perioada maximă de 3 luni
 • eliberează şomerului documentul portabil U2 pe baza căruia şomerul se va înregistra în evidenţa serviciului de ocupare din statul în care îşi cauta un loc de muncă; portabilul U2 va fi însoţit de o scrisoare adresată instituţiei de înregistrare în care agenţia teritorială menţionează necesitatea primirii în timp util a formularului U009 care confirmă data înregistrării şomerului şi adresa în statul de destinaţie, precum şi a formularului U013, prin care se certifică monitorizarea lunară a şomerului şi comunicarea informaţiilor referitoare la situaţia acestuia
 • plata prestaţiei se suspendă începând cu data menţionată in documentul U2
 • repunerea în plată se va face la primirea documentului-ului U009 prin care instituţia din statul în care s-a deplasat şomerul confirmă data înregistrării şomerului; În situaţia în care şomerul se înregistrează cu întârziere, numărul total de zile pentru care se autorizează exportul şi plata prestaţiei se diminuează cu numărul de zile de întârziere faţă de data indicată.
 • în cazul în care agenţia teritorială nu primeşte sed-ul U009, plata prestaţiei de şomaj nu se efectuează; pe parcursul perioadei autorizate de export, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în calitate de organism de legătură sau agenţiile teritoriale continuă să facă demersuri pentru contactarea instituţiei la care se presupune că s-a înregistrat şomerul în vederea obţinerii formularului U009 şi, ulterior, a formularelor U013
 • în situaţia în care, pe perioada exportului prestaţiei, se produc fapte de natură să modifice dreptul la prestaţii, instituţia la care este înregistrat şomerul trebuie să transmită agenţiei teritoriale documentul-ul U010 prin care se comunică circumstanţele constatate. La primirea unui SED U010 şi în raport cu aceste circumstanţe, agenţia teritorială poate decide suspendarea sau încetarea plăţii prestaţiei.
 • daca dreptul la prestaţiile de şomaj stabilite conform legislaţiei române nu încetează în perioada de 3 luni pentru care s-a autorizat exportul, şomerul poate solicita prin adresă scrisă agenţiei teritoriale, transmisă prin poştă sau fax (la coordonatele indicate de agenţia teritorială) înainte de data expirării celor 3 luni autorizate iniţial, prelungirea perioadei de export a prestaţiei de şomaj cu o perioadă de până la maximum alte 3 luni. Prelungirea se va acorda pentru perioada maximă prevăzută de până la 3 luni doar dacă dreptul la prestaţiile de şomaj acordate conform legislaţiei române nu încetează înainte de această perioadă. Atunci când se autorizează prelungirea perioadei de export aprobate iniţial, agenţia teritorială emite şi transmite instituţiei de înregistrare documentul U015 prin care se comunică prelungirea perioadei de export.