Precizări privind liberalizarea de la 1 ianuarie 2014 a accesului cetăţenilor români pe piaţa muncii din Spania

logo

În perspectiva încheierii, la data de 31 decembrie 2013, a perioadei tranzitorii de 7 ani de la aderarea României la UE, de-a lungul căreia vechile state membre aveau dreptul să impună cetăţenilor români restricţii privind accesul pe pieţele naţionale ale muncii, Ambasada României de la Madrid efectuează demersuri pe lângă autorităţile spaniole competente pentru a colabora în vederea bunei derulări a liberalizării accesului lucrătorilor români pe piaţa spaniolă a muncii.

În acest context, in urma recentei reuniuni a reprezentanţilor Grupului bilateral de lucru pentru monitorizarea aplicării restricţiilor de acces pe piaţa muncii spaniolă pentru lucrătorii români, desfasurate  în data de 22 noiembrie la sediul  Ministerului Muncii şi Securităţii Sociale spaniol, partener deosebit de important pentru problematica în discuţie, vă informăm asupra elementelor de interes rezultate:

 1. autorităţile spaniole vor adopta toate masurile necesare pentru aplicarea la timp si in conditii optime a masurii de liberalizare. Va fi transmisă birourilor din teritoriu o comunicare privind ridicarea începând cu data de 1 ianuarie 2014 a restricţiilor privind angajarea cetăţenilor români;
 2. de la data de 1 ianuarie 2014 menţiunea referitoare la dreptul de muncă din certificatele de rezidenţă nu mai produce efecte juridice;
 3. după data de 1 ianuarie 2014 cetăţenii români care au în certificatul de rezidenţă menţiunea referitoare la necesitatea obţinerii unei autorizaţii pentru a avea drept de angajare vor avea posibilitatea să solicite Comisariatelor de Poliţie, în condiţiile respectării şi a noilor condiţii cu privire la obţinerea certificatului de rezidenţă (existenţa unui contract de muncă sau a veniturilor suficiente şi a asigurării private de sănătate),  schimbarea acestor certificate cu unele din care această menţiune să fie eliminată;
 4. şi după data de 1 ianuarie 2014 angajarea se poate face în baza documentului naţional de identitate;
 5. pentru obţinerea de informaţii sau pentru eventuale sesizări pot fi folosite numerele de telefon şi adresa de e-mail indicate pe site-ul Ministerului Muncii spaniol:
  • numere telefon: 91 363 71 08 / 91 363 90 71, program de informaţii de la 9:00 la 14:00;
 6. infoinmi@meyss.es
 7. De asemenea, pentru detalii şi clarificări suplimentare vă puteţi adresa Ambasadei României de la Madrid:
 8. Biroul ataşatului pe probleme de muncă şi afaceri sociale
 9. telefon: 0034.91.350.73.56;
 10. fax: 0034.91.345.29.17,
 11. E-mail: agregado.trabajo@embajadaderumania.es