OTV a intrat în faliment

22

OTV a intrat în faliment, după ce, miercuri, Tribunalul Bucureşti a admis solicitarea societăţii Mamitzu Production SRL, care a cerut instanţei declanşarea procedurii insolvenţei pentru televiziunea lui Dan Diaconescu. Societatea Mamitzu Production SRL a solicitat Tribunalului Bucureşti (TB), pe 30 noiembrie 2011, deschiderea procedurii insolvenţei în cazul societăţii Ocram Televiziune SRL, potrivit datelor publicate pe site-ul TB. Materia juridică în acest caz este falimentul, potrivit Mediafax..
Societatea Ocram Televiziune SRL deţine licenţa audiovizuală a televiziunii OTV. Acţionarii Ocram Televiziune SRL sunt: Dan Diaconescu – asociat principal (80,1%) şi GMG Media Box SA (19,9%). Acţionarii GMG Media Box SA sunt: PSV Company SA – 99,996%, Enache Sorin şi Druică Constantin – cu câte 0,002%. Acţionarii PSV Company SA sunt: Elbahold Limited (Cipru) – 54,422728%, Asociaţia salariaţilor din SNP Petrom SA (25 asociaţi) – 25%, PSV Company SA – 10,010714% şi acţionari persoane fizice (8577) – 10,566558%. Acţionar unic al Elbahold Limited (Cipru) este Berhill Limited (Cipru), al cărei acţionar unic este Luca Liviu.
Potrivit informaţiilor postate pe site-ul TB, instanţa a admis miercuri, 28 martie, solicitarea Mamitzu Production SRL de declanşare a procedurii insolvenţei în cazul OTV.
De asemenea, instanţa ordonă ridicarea dreptului de administrare a debitoarei (OTV, n.r.) şi dispune încetarea mandatului administratorilor statutari ai debitoarei. Instanţa a decis, totodată, să desemneze provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, ca administrator judiciar pe ACSIS SOLV IPURL, cu o retribuţie lunară de 2.000 lei, exclusiv TVA, din averea debitoarei.
Pe de altă parte, dacă administratorul judiciar refuză numirea pe motive temeinice, va notifica judecătorul sindic în termen de 5 zile de la comunicarea sentinţei de numire, sub sancţiunea aplicării unei amenzi de 500 – 1.000 lei în caz de necomunicarea refuzului.
Administratorul judiciar va notifica creditoarea, debitoarea, acţionarii/ asociaţii şi ORC – Bucureşti cu privire la următoarele aspecte: termenul limită pentru înregistrarea cererilor de administrare a creanţelor la 21.05.2012; termenul de verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar la 21.06.2012; termenul de definitivarea tabelului creanţelor la 21.07.2012; termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar la 11.07.2012; locul şi data, respectiv ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor.
În termen de 40 de zile de la comunicare, administratorul judiciar va întocmi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă pentru a putea fi angajată răspunderea patrimonială a acestora. Administratorul judiciar va inventaria patrimoniul debitoarei şi va lua măsuri pentru conservarea bunurilor, aplicând sigilii acolo unde este cazul, va întocmi bilanţul de deschidere a procedurii, va depune diligenţe pentru recuperarea creanţelor debitoarei. Pe durata perioadei de observaţie, administratorul judiciar se va îngriji de redimensionarea organigramei, astfel încât să corespundă acestei etape şi va asigura continuarea activităţii în scopul obţinerii unui rezultat financiar cât mai bun.
De la data deschiderii procedurii, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitoarei sau bunurilor sale, respectiv orice termene de prescripţie a acestor acţiuni.
Pe perioada de observaţie, OTV va putea să continue desfăşurarea activităţilor curente şi poate efectua plăţi către cunoscuţi care să se încadreze în condiţii obişnuite de exercitare a activităţii curente sub conducerea administratorului judiciar. Administratorul judiciar va menţine sau va denunţa contractele încheiate de debitoare în funcţie de necesităţi şi oportunitatea lor, iar acolo unde se impune va solicita anularea actelor frauduloase încheiate în dauna creditoarei şi a oricăror transferuri patrimoniale.
Decizia instanţei de admitere a procedurii insolvenţei în cazul OTV poate fi atacată cu recurs în 7 zile de la comunicare.
A consemnat Mircea Fluieraș