Obținerea naționalității spaniole prin reședință sau prin opțiune

Din ce în ce mai mulți cetățeni români solicită naționalitatea spaniolă, motivați de faptul că nu se mai întorc în România, ori doresc să obțină un loc de muncă ca funcționar în statul de adopție, unde una dintre condiții este deținerea naționalității spaniole.

Și faptul că nu mai au proprietăți în România și nici nu mai au un posibil domiciliu la care să fie luați în spațiu la reînnoirea cărții de identitate, duc la alegerea acestei soluții. Pe de altă parte, copiii născuți în Spania cu părinți cetățeni români au dreptul la dublă naționalitate până la vârsta de 18 (optsprezece ani), când vor trebui să aleagă cu ce naționalitate vor rămâne, însă în majoritatea cazurilor se preferă cea spaniolă, având în vedere posibilitățile pe care le au în câmpul educației (acces la burse internaționale) sau în câmpul muncii.

Așadar, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică din Spania, aproape 1.700 (o mie șapte sute) cetățeni români au obținut naționalitatea spaniolă în anul 2019, 990 (nouă sute nouăzeci) cetățeni români au obținut naționalitatea spaniolă în anul 2018, 700 (șapte sute) cetățeni români au obținut naționalitatea spaniolă în anul 2017. La aceste date trebuie menționat faptul că s-au avut în vedere dosarele acceptate, dosare care cu excepția anului 2019, au fost prezentate cu mult timp înainte, iar în ultimii doi ani cerererile de naționalitate au crescut considerabil, dosarele fiind încă în curs, nefiind încă soluționate și luate în considerare la statistica menționată.

Tocmai pentru că continuă să fie un subiect de actualitate și încă apar multe întrebări pe această temă, voi expune în acest articol condițiile de bază pentru solicitarea naționalității, metode de a grăbi rezolvarea dosarului și ultimele noutăți în materie.

Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a obţine naționalitatea spaniolă prin reședință? Naţionalitatea spaniolă prin reședință poate fi solicitată de orice persoană care a avut reşedinţa continuată şi neîntreruptă pe teritoriul Spaniei, pe o perioadă de 10 (zece) ani în cazul general și de un an în cazul în care cetățeanul român este căsătorit cu un cetățean spaniol sau dacă este vorba despre un minor născut pe teritoriul Spaniei. Acest termen trebuie îndeplinit la depunerea solicitării de naţionalitate. Şederea legală se referă la dreptul de reședință (cu Certificat de reședință și număr de NIE – supranumit și hoja verde), iar șederea neîntreruptă se referă la a nu fi părăsit teritoriul Spaniei pe perioade mai mari de 6 (șase) luni în cazul general sau 3 (trei) luni în cazul special.

Documentele necesare pentru cazul general pot fi consultate pe pagina Ministerului de Justiție, de menționat fiind că nu se mai cer veniturile persoanei solicitante, aşadar indiferent de veniturile obţinute, se poate solicita naţionalitatea spaniolă, iar taxa de naționalitate a crescut anul acesta și în momentul de faţă este de 103,02 euro.

În ceea ce privește examenele, una dintre condiții este promovarea a două examene organizate de Institutul Cervantes: examenul de limbă spaniolă nivel A2 (DELE) care în momentul de față are un cost de 130 euro şi examenul de cunoştinţe constituţionale şi socioculturale (CCSE) care are un cost de 85 euro. Este posibilă scutirea de la susținerea examenelor în cazul în care solicitantul a finalizat studiile Educaţiei Secundare Obligatorii (ESO), Bacalaureat sau studii similare pe teritoriul Spaniei. În această excepție nu se acceptă omologarea studiilor finalizate pe teritoriul altui stat.

Condițiile speciale apar cazurile în care timpul de reședință solicitat este de un an, timpul de reședință solicitat este de un an, adică în cazul cetățenilor români căsătoriți cu cetățeni spanioli, unde va fi necesară prezentarea unui Certificat de luare în spațiu de la evidența populației (empadronamiento) colectiv și istoric, de unde să rezulte că soții au conviețuit în ultimul an, iar la minorii născuți pe teritoriul Spaniei, este necesar acordul ambilor părinţi, însă există situaţii unde părinţii sunt divorţaţi, unde nu se cunoaşte domiciliul unuia dintre părinţi sau unul dintre părinţi nu doreşte solicitarea naţionalităţii, cazuri în care se poate solicita intervenția judecătorului pentru a decide dacă părintele care dorește obținerea naționalității pentru minor, o poate face fără a conta cu acordul celuilalt părinte. În cazurile în care unul dintre părinți deține autoritatea părintească exclusivă, va putea solicita unilateral naționalitatea minorului.

Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a obţine naționalitatea spaniolă prin opțiune? Această cale de obținere a naționalității spaniole este mai puțin cunoscută și se referă strict la copiii minori și majori până la vârsta de 20 (douăzeci) de ani ai cetățenilor români care au obținut naționalitatea spaniolă pe timpul cât copiii erau minori și foarte important: au fost declarați în solicitarea de naționalitate a părintelui. Așadar, dacă părintele a solicitat și obținut naționalitatea spaniolă când copilul avea de exemplu 16 (șaisprezece) și a fost declarat ca atare în cererea de naționalitate a părintelui, minorul va putea până la vârsta de 20 (douăzeci) de ani să solicite naționalitatea spaniolă prin opțiune.

Marele avantaj la acest tip de naționalitate este faptul că nu se achită nicio taxă, costurile fiind zero, iar dosarul poate fi depus personal la Registrul Civil din localitatea de reședință.

Cum ne asigurăm că dosarul de naționalitate va fi rezolvat într-un timp rezonabil? Deși există posibilitatea depunerii dosarului electronic sau la registru și personal, recomandăm depunerea dosarului prin avocat pentru a evita întârzierile ce pot fi cauzate de depunerea incorectă sau incompletă a documentelor, având în vedere mai ales criteriile și cerințele Ministerului care pot suferi modificări ori solicitările uneori nejustificate pe care Ministerul le poate efectua, care necesită un răspuns rapid și în cunoașterea legii, pentru a nu întârzia rezolvarea dosarului.

Pe de altă parte, biroul nostru are încheiată o Convenție cu Ilustrul Colegiu de Avocați din Madrid, soluționarea dosarelor prezentate prin această metodă fiind cea mai rapidă în momentul de față. Din experiența biroului nostru, dosarele de naționalitate au fost rezolvate inclusiv în două săptămâni (în anul 2019, în cursul Planului de rezolvare rapidă a Ministerului), până la un an și câteva luni, toate dosarele prezentate de biroul nostru fiind rezolvate favorabil.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc

Avocat ICAM specializat în Drept internațional

Telefon 0034.642.308.360

Web: www.brilawabogados.es

Web: www.abogadonacionalidadmadrid.es

E-mail: secretaria@brilawabogados.es

Articol publicat în ediția lunii februarie 2021, rubrica Juridic, pagina 07.