Navigând prin labirinturile diplomatice: Interviu cu Florea Tiberiu Trifan, Consulul General al României la Madrid

302

Foto: Tiberiu Trifan și Ethan Baker

În lumea plină de provocări a relațiilor diplomatice și consulare, puțini mai sunt cei care reușesc să lase o amprentă distinctă și să facă trecerea cu succes de la o destinație diplomatică la alta. Florea Tiberiu Trifan este unul dintre acei consuli care a servit România pe mai multe spații geografice, acumulând o experiență vastă în interacțiunea cu diaspora românească și cu autoritățile centrale și locale din statele gazdă pe care intenționează să o valorifice plenar în mandatul de consul general al României la Madrid.

Cu o carieră deosebită în domeniul relațiilor internaționale și experiență extensivă în negocierea și managementul unor aspecte cheie ale procesului de integrare europeană, Florea Tiberiu Trifan a activat în două rânduri ca secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, unde a avut  portofolii centrate pe domeniul afacerilor europene și  îndeplinirii condițiilor pentru aderarea României la  spațiul Schengen, această expertiză ajutându-l să-și croiască drumul în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României unde a pus bazele unei cariere care avea să fie de succes.

În calitate de Consul al României în orașul Chicago, Statele Unite ale Americii  a avut printre prioritățile sale profesionale și personale construirea unei relații puternice, productive și dinamice cu autoritățile americane din regiunea de Midwest, într-o paletă largă de domenii cum sunt cel economic, cultural și academic  și punți  solide cu comunitățile românești din această parte  a SUA.

În prezent, Tiberiu Trifan își continuă misiunea de consul general în Regatul Spaniei, unde are responsabilitatea de a reprezenta interesele statului român și ale cetățenilor săi în cadrul comunităților autonome Madrid, Castilla y Leon, Castilla La Mancha și Insulele Canare. Acesta a avut deja o serie de întâlniri productive cu autoritățile centrale și locale pentru a consolida relațiile de cooperare și pentru a discuta problemele comunității românești din regiune.

Într-un mediu european complex și în continuă schimbare, Tiberiu Trifan își aduce experiența și cunoștințele pentru a promova interesele României în regiune. Madridul, cu farmecul său istoric și pulsul cultural vibrant, oferă o nouă scenă pentru un consul general decis să-și continue misiunea și să construiască noi punți de înțelegere și cooperare între România și Spania. 

Foto: Tiberiu Trifan și Emanuel Rahm

Kasandra Kalmann Năsăudean: Ce v-a determinat să urmați o carieră în Ministerul Afacerilor Externe și cum vă descrieți drumul în această profesie? 

Florea Tiberiu Trifan: Mi-am început mandatul de consul general la Madrid la mijlocul lunii decembrie, anul trecut, după încheierea unui post, în aceeași poziție, la Consulatul General al României la Chicago. O mare parte din cariera mea s-a desfășurat în instituții ale Ministerului Administrației și Internelor, îndeplinind funcții de management superior în cadrul Autorității pentru Străini și Oficiului Român de Imigrări (actualmente Inspectoratul General pentru Imigrări), unde am coordonat eforturile de eficientizare a cadrului legislativ și instituțional în domeniul regimului străinilor, precum și în aparatul central al ministerului, unde am condus Direcția Generală Schengen și, ulterior, din postura de secretar de stat, Departament Schengen. În aceste ultime poziții, am fost responsabil de coordonarea întregului proces de pregătire tehnică a României pentru aderarea la Spațiul Schengen. Între 2015-2016 am îndeplinit pentru a doua oară o funcție de demnitate publică, cea de secretar de stat pentru relații internaționale și relația cu Parlamentul în cadrul MAI. După cooptarea în Ministerul Afacerilor Externe, care a avut la bază expertiza Schengen, am îndeplinit atribuțiile funcției de director al Direcției Implementare Programe Schengen, contribuind la realizarea standardelor Schengen la nivelul oficiilor consulare, iar ulterior am condus secțiile consulare ale Ambasadelor României la Chișinău și Roma. Ca o concluzie, întreaga activitate profesională a fost dedicată managementului migrației persoanelor, problematicii consulare, precum și unor domenii indisolubil legate de acestea.

Kasandra Kalmann Năsăudean: Care sunt principalele linii de acțiune pe care le-ați urmărit în activitatea de consul general, inclusiv pentru întărirea legăturilor economice, culturale și educaționale între România și Statele Unite ale Americii în timpul mandatului dumneavoastră la Chicago?

Florea Tiberiu Trifan: Pentru o înțelegere cât mai corectă din partea cititorilor ziarului dumneavoastră cred că trebuie explicat în prealabil rolul oficiilor consulare, în speță ale consulatelor generale, care îndeplinesc sarcini ce decurg din atribuțiile specifice politicii externe a statelor, preponderent de natură juridică, administrativă, folosind mijloace specifice, prevăzute în convenții internaționale, care constau, în primul rând, în prestarea de servicii consulare, asistența și protecția consulară a statului și cetățenilor săi.

Pe cale de consecință, principala linie de acțiune a fost menținerea unui nivel optim al calității serviciilor consulare, raportat la specificitatea spațiului de competență și tendințele manifestate pe plan local de comunitățile de cetățeni români, o atenție deosebită fiind acordată consolidării contactelor şi cooperării cu autoritățile de profil din statul de reședință în vederea acordării de asistență consulară şi consultanță de specialitate adecvate cetățenilor români aflați în situații deosebite.

Ținând cont de relația de Parteneriat strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, în acord cu obiectivele stabilite de către Ministerul Afacerilor Externe în coordonare cu Ambasada României în Statele Unite ale Americii și celelalte oficii consulare ale României acreditate pe acest spațiu, am depus eforturi pentru consolidarea unor componente cheie ale Parteneriatului strategic bilateral pe dimensiunea regională și locală a acestuia, urmărind identificarea de oportunități regionale pentru cooperarea bilaterală în domenii de relevanță majoră, precum securitatea energetică, ingineria și tehnologia informației, medicina și industria medicală, regenerarea urbană și altele.

Am asigurat participarea în cadrul numeroaselor activități cu profil economic și comercial din zona Chicago, în domenii diverse, principala direcție urmărită fiind prezentarea dinamică a profilului național, economic și comercial, a punctelor de atractivitate investițională, precum și identificarea de potențiali parteneri instituționali și din domeniul corporatist de interes pentru direcțiile de dezvoltare economică prioritare ale țării noastre. Consulatul General a contribuit, de asemenea, în mod substanțial, la organizarea şi desfăşurarea cu succes a vizitelor la Chicago ale unor delegații oficiale din România pe tema promovării schimburilor economice și atragerii de investiţii străine.

Din proprie experiență, provocarea principală este legată de dimensiunea, de potențialul încă foarte ridicat de creștere calitativă și cantitativă al acestor colaborări, absolut crucială pentru activarea acestor oportunități fiind disponibilitatea entităților românești de a se implica activ, precum și claritatea, accesibilitatea și predictibilitatea ofertelor și deschiderilor instituționale românești din domeniul potențialelor proiecte antreprenoriale.

În același timp, am acordat o atenție specială promovării schimburilor culturale prin realizarea de către consulatul general sau în cooperare cu entități de prestigiu locale și din România a unor  manifestări culturale de excepție. Cu titlu de exemplu, menționăm organizarea anuală a unui festival de film românesc în metropola Chicago, prezentarea unor piese de teatru, expoziții de artă românească și alte activități care au avut un succes deosebit în rândul publicului american, iubitor de artă.

Kasandra Kalmann Năsăudean: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat în timpul mandatului dumneavoastră în calitate de consul la Chicago și cum ați reușit să le depășiți?

Florea Tiberiu Trifan: În regiunea de Midwest și în zona metropolitană Chicago locuiesc mulți români. În această parte a Statelor Unite ale Americii funcționează, în același timp, unele dintre cele mai dinamice forme asociative ale comunității românești. Am apreciat întotdeauna rolul esențial al comunității româno-americane în implementarea cu succes a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. În acest sens, pentru promovarea imaginii României și asigurarea unei legături permanente cu comunitățile româneşti din zona de competenţă teritorială, echipa consulatului general a realizat proiecte concrete, menite să contribuie la sprijinirea eforturilor identitare ale cetățenilor români din afara granițelor țării, la creșterea coeziunii între membrii comunităților vizate și a capacității acestora de a-și susține interesele în statul de reședință.

Pe aceeași linie se înscriu contribuțiile la înființarea unor centre comunitare care îşi propun să susțină procesul de conturare a comunităţii românești, creșterea rolului cultural şi social al acesteia în cadrul societății americane, precum și impulsionarea unor inițiative asociative pe secțiuni profesionale și ocupaționale, cu potenţialul de a creşte semnificativ ponderea, impactul şi vizibilitatea capacităţii profesionale, economice şi intelectuale a comunităţii româneşti. Având în vedere toate aceste eforturi, consider că cea mai importantă provocare pe care am abordat-o în mandatul meu de consul general, a fost punerea în aplicare de strategii pentru creșterea nivelului de relevanță, credibilitate și vizibilitate al mediului asociativ românesc, consolidarea inițiativelor destinate coeziunii, unității acestuia și creșterii gradului de coagulare în jurul unor obiective comune.

Seria acțiunilor pe acest segment de activitate, despre care am amintit mai devreme, a culminat cu organizarea, împreună cu comunități locale relevante, a primei ediții a unui eveniment de amploare – Romanian Community Summit–, care i-a concentrat pe cei mai reprezentativi membri ai comunității din mediul asociativ, academic, educațional, cultural, antreprenorial din zona extinsă a orașului Chicago, dar și din alte părți ale Statelor Unite, în principal pentru a dezbate modalități de definire a aspirațiilor comune, atât la nivelul rolului în textura multiculturală a societății americane, cât și prin prisma relaționării mai ample cu țara de origine. Din acest punct de vedere, comunitatea românească din zona extinsă a metropolei Chicago poate constitui un exemplu și pentru alte comunități românești din diaspora.

Kasandra Kalmann Năsăudean: Ce lecții importante ați învățat din experiența lucrului cu comunitatea românească din Chicago și cum credeți că acestea vă influențează munca actuală la Madrid? 

Florea Tiberiu Trifan: Una dintre lecțiile importante învățate, legate de așteptările comunităților de români din afara țării, se referă la rețeaua diplomatico-consulară națională, care trebuie să faciliteze multidimensional legătura organică cu România pe plan cultural, educațional, uman, antreprenorial și nu numai. 

Kasandra Kalmann Năsăudean: Care sunt obiectivele principale pe care le aveți în ceea ce privește promovarea intereselor României în Spania și cum intenționați să le atingeți? 

Florea Tiberiu Trifan: Activitatea Consulatului General al României la Madrid și îndeplinirea obiectivelor propuse se află într-o conexiune strânsă cu relația privilegiată, de parteneriat strategic dintre România și Spania, precum și cu dimensiunea și caracteristicile comunității românești, una dintre cele mai importante comunități străine în țara iberică atât din punct de vedere numeric, cât și al aportului la dezvoltarea economică și culturală a acestui stat.

Asigurarea unui nivel calitativ superior al serviciilor consulare, prestarea de asistență consulară  cetățenilor români aflați în situații deosebite și legătura cu comunitățile de români sunt priorități absolute în mandatul meu de consul general al României la Madrid. Am început un program complex de organizare a unor consulate itinerante în mai multe regiuni izolate sau care se află la o distanță considerabilă de sediul nostru din Madrid, pentru a oferi servicii consulare și pentru a interacționa cu mediul asociativ românesc și cu autoritățile din zonă.

De asemenea, am avut deja mai multe întâlniri cu primari din orașele cu comunități importante de români și, cu reprezentanți ai guvernului spaniol pe teme de imigrație, cetățenie și protecție socială. În acest ultim sector, am convenit cu colegii spanioli să eficientizăm procedurile de repatriere a minorilor de origine română neînsoțiți sau instituționalizați și să continuăm colaborarea pe teme referitoare la violența de gen și excluziunea socială. Primele rezultate s-au concretizat deja în repatrierea mai multor minori aflați în situațiile descrise mai sus, dar și în soluționarea, inclusiv prin sprijin în vederea repatrierii, a unor cazuri sociale semnalate de autoritățile spaniole.

Informarea, în acest sens, a publicului solicitant de servicii consulare reprezintă una dintre priorități. Am lansat deja o campanie de informare, Consulatul mai aproape de tine, prin care urmărim apropierea de oameni, obținerea de feed-back în ceea ce privește calitatea serviciilor pe care le prestăm, gradul de satisfacție și oferirea de consultanță pentru soluționarea problemelor de natură consulară. Încercăm să fim prezenți la toate evenimentele organizate de comunitatea românească pentru a putea intra în dialog direct cu fiecare cetățean în parte.

Având în vedere statutul de oficiu consular nou-înființat, am operaționalizat pagina web și de Facebook a Consulatului General al României la Madrid, prin care urmărim comunicarea cu rapiditate a tuturor informațiilor de interes, inclusiv a celor privind participarea la întruniri și evenimente a membrilor comunității românești din zona noastră de competență. De asemenea, am în vedere organizarea de runde periodice de consultări pe teme consulare cu mediul asociativ românesc, care să contribuie la facilitatea comunicării cu cetățenii români.

Doresc ca mandatul meu să fie exercitat în totală transparență și, în acest sens, vom intensifica colaborarea cu presa de limbă română din zona de competență prin introducerea unor rubrici permanente de informare a publicului, cum ar fi Consulatul răspunde întrebărilor dumneavoastră, la care reprezentații oficiului consular să răspundă nelămuririlor ce pot apărea în comunitate pe teme referitoare la obținerea de documente, acordarea de asistență consulară sau modificări în cadrul legislativ sau administrativ din România și Spania.

În ceea ce privește legătura cu comunitățile de români, mi-aș dori să pot valorifica, în colaborare  și într-un cadru conceptual convenit împreună cu colegii din AR Madrid, experiența pozitivă acumulată la Chicago, pentru realizarea unor proiecte care să vizeze creșterea gradului de coerență și a unității de acțiune a mediului asociativ și de afaceri românesc, cu efect benefic în termeni de reputaţie şi percepţie la nivelul opiniei publice spaniole. Aceste proiecte ar putea fi valorificate inclusiv în planul dezvoltării cooperării bilaterale. Totodată, promovarea inițiativelor și proiectelor guvernamentale care vizează încurajarea repatrierii și reinserției sociale și în mediul de afaceri românesc a membrilor diasporei românești va constitui o preocupare constantă a mandatului meu de consul general.

Consulatul general va continua eforturile sistematice de extindere a relaționării, la nivel instituțional, cu reprezentanți ai administrației centrale, regionale și locale cu competențe care interacționează cu problematica consulară și va continua să cultive relațiile deja create la nivelul structurilor de conducere ale comunităților autonome, delegațiilor guvernului central în teritoriu și primarilor de localități, în scopul promovării cooperării bilaterale și al sprijinirii comunităților românești.

Kasandra Kalmann Năsăudean: Ce mesaj ați dori să transmiteți comunității românești? 

Florea Tiberiu Trifan: Aș dori mai degrabă să transmit o invitație la colaborare tuturor celor interesați de realizarea unor proiecte comune, cu impact pozitiv la nivelul societății gazdă, dintre care unele  au fost amintite deja aici. Ca diplomat cu atribuții consulare, care a activat pe mai multe spații în care trăiesc mari comunități de români, consider că am acumulat o experiență unică, pe care doresc să o pun atât în slujba comunității românești din zona de competență consulară a CG Madrid, cât și a promovării intereselor și a imaginii României în Spania. Este important să colaborăm pe toate palierele de activitate pentru consolidarea nivelului de relevanță și vizibilitate al comunității românești la nivelul societății multiculturale spaniole și, pe cale de consecință, a imaginii României în Spania.

Kasandra Kalmann Năsăudean: Ce ne puteți preciza în ceea ce privește organizarea în Spania a alegerilor europarlamentare pentru România, din 9 iunie, a.c.? 

Florea Tiberiu Trifan: În Spania, Ministerul Afacerilor Externe va organiza, prin intermediul misiunii diplomatice și oficiilor consulare, 147 de secții de votare. Dintre acestea, 41 de secții sunt organizate de către Consulatul General al României de la Madrid în zona proprie de competență. Pregătirile se află deja într-o fază finală, întrucât ne-am asigurat că vor exista toate resursele necesare, atât materiale cât și umane, pentru desfășurarea votării conform prevederilor legale.

Pentru deschiderea secțiilor au fost organizate consultări cu reprezentanții comunității și am apelat la cele mai recente date statistice pentru asigurarea unui echilibru cât mai bun între apropierea față de principalele localități în care avem cetățeni români rezidenți și distribuția în teritoriu pentru ca fiecare cetățean să poată să-și exprime votul în cele mai bune condiții.

Vă invităm să consultați harta interactivă a secțiilor de votare din Spania (Link: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VB80K6JBLD1LsEy3xe_KjcZB-LTxi4g&usp=sharing) pentru a vă informa cu privire la locațiile exacte ale acestora. Așteptăm cititorii dumneavoastră să se prezinte la oricare din secțiile organizate în străinătate, duminică 9 iunie 2024, împreună cu un document de identitate românesc valabil (carte de identitate sau pașaport), în intervalul 7:00 și 22:00, pentru a-și exercita acest drept deosebit de important. Votul nostru contează!

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul Consulatului General al României la Madrid (Link: https://cgmadrid.mae.ro/local-news/1323), precum și pagina de Facebook (Link: https://www.facebook.com/consulado.madrid).

Un interviu realizat de: Kasandra Kalmann Năsăudean
Imagini: Consulatul General al României în Spania

Foto: Florea Tiberiu Trifan

Foto: Tiberiu Trifan și Lori Lightfoot

Foto: Tiberiu Trifan și Xavier Marti Marti

 Foto: Tiberiu Trifan și primarul Tenerife