Nadia Irina Fundățeanu: Informații despre NIE pe înțelesul tuturor

70

NIE UE Flag [640x480]

Doriţi să călătoriţi în Spania sau poate chiar să locuiţi pe teritoriul acestei țări şi aflați că este obligatoriu să dețineți NIE sau Certificat de Înregistrare. Unii spun că este nevoie să aveţi o TIE (Tarjeta de Identidad de Extranejro). Dar ce reprezintă, de fapt, fiecare dintre acești termeni?

  • NIE (Número de Identificación de Extranjero – Număr de Identificare al Străinilor), este un număr personal, unic şi exclusiv, care se atribuie oricărui cetăţean străin ce are relaţii cu Spania. Aceste relaţii pot fi profesionale, economice sau sociale. Chiar şi cetăţenilor care intră în Spania în mod fraudulos, li se atribuie un NIE în momentul în care li se iniţiază un demers cu măsuri de sancţionare.

Acest număr de identificare a străinilor NU te autorizează să locuieşti în Spania, dar este necesar pentru orice fel de formalităţi în această ţară, cum ar fi de exemplu: încheierea de tranzacţii financiare şi deschiderea unui cont bancar, cumpărarea unei maşini, constituirea unei afaceri, cumpărarea unei case, pentru a putea face declaraţia de venit sau chiar pentru a putea avea acces la sistemul de sănătate public spaniol.

  • Ce este TIE (Tarjeta de Identidad de ExtranjerosCartea de Identitate a Străinilor)? TIE este un document plastificat, de mărimea unui carnet de conducere. Până acum câţiva ani, şi cetăţenii din Uniunea Europeană beneficiau de acest document TIE. În momentul actual, această carte de identitate li se acordă doar cetăţenilor extracomunitari aflaţi în situaţie legală în Spania.
  • Ce se înţelege prin Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (Certificatul de Înregistrare Personal)? Certificatul Personal este acel document verde (foaia verde) care dovedeşte rezidenţa în Spania a unui cetăţean comunitar pe o perioadă mai mare de nouăzeci de zile.

Situația care ne interesează pe noi, ca cetăţeni români, este dobândirea acestui certificat personal sau foaia verde. Pentru a putea obţine acest certificat (foaia verde), trebuie îndeplinite anumite condiţii pe care majoritatea dintre noi nu le cunoaştem.

În primul rând, şi în termen de până la trei luni de la intrarea în Spania, cetăţeanul român trebuie să solicite personal înregistrarea în Registrul Central al Cetăţenilor Străini la Direcţia Generală de Poliţie din zona unde s-a stabilit, prezentând documentul de identitate românesc în vigoare şi Empadronamiento. Este important de ştiut că fiecare administraţie are propriile sale norme în sensul că, se poate cere programare pe internet sau personal, iar condiţiile de dobândire a certificatului pot varia de la o provincie la alta.

În momentul depunerii cererii, vi se va elibera o hârtie albă A4, care conţine doar numărul de identificare a străinilor, adică: NIE.

Din acel moment puteţi începe o activitate pe cont propriu sau lucrativă cu contract de muncă.

În continuare vom explica fiecare caz în parte.

În cazul în care veţi desfăşura o activitate lucrativă cu contract de muncă pe teritoriul spaniol, angajatorul trebuie să realizeze afilierea şi înscrierea la sistemul de securitate socială spaniol. După ce s-a înscris contractul de muncă, vă prezentaţi din nou la Poliţie cu contractul de muncă, cu comunicarea acestuia în sistemul de securitate socială şi cu taxa plătită. Abia atunci, veţi obţine mult doritul certificat de înregistrare sau Foaia Verde! (NU expiră).

În situaţia în care doriţi să efectuaţi o activitate pe cont propriu, cu numărul de NIE care vi s-a eliberat, trebuie să vă înscrieţi la Administraţia Financiară (Agencia Tributaria) ca plătitor de impozite pentru activităţi economice şi să solicitaţi înscrierea în Regimul Special al Lucrătorilor Autonomi la Trezoreria Generală a Securităţii Sociale. După ce aţi plătit trei luni de contribuţie ca lucrător autonom, vă prezentaţi iarăşi la Poliţie cu înscrierea în Regimul Special al Lucrătorilor Autonomi şi cu dovada plăţii celor trei luni de contribuţii. Cu toate aceste documente veţi dobândi certificatul de înregistrare personal, adică foaia verde.

Pentru a solicita certificatul personal ca soţ/soţie de cetăţean comunitar rezident în Spania, trebuie să aveţi la dumneavoastră: documentul de identitate românesc în vigoare, certificatul de căsătorie actualizat, tradus şi cu Apostila de la Haga; actul de identitate, certificatul de înregistrare şi situaţia laborală (Informe de Vida Laboral) ale soţului/soţiei.

În cazul minorilor este nevoie de certificatul de naştere tradus şi cu Apostila de la Haga, actul de identitate, certificatul de înregistrare şi situaţia laborală ale mamei/tatălui. Dacă minorul s-a născut în Spania, livretul de familie este acceptat la Poliţie.

Atunci când un cetăţean român, cu resurse materiale suficiente, doreşte să locuiască în Spania, i se va elibera certificatul personal după ce va face dovada veniturilor şi a unei asigurări medicale.

Studenţii vor trebui să prezinte dovada înmatriculării la studii, cardul de sănătate european sau o asigurare medicală privată şi dovada resurselor materiale suficiente.

Important!

Ţineţi cont de faptul că numărul de identificare a străinilor – NIE – este un număr unic şi personal, cum am relatat la începutul acestui articol, şi îl veţi avea până în momentul când vi se va acorda naţionalitatea spaniolă, dacă o veţi solicita vreodată.

Dacă aveţi orice fel de nelămurire în legătură cu aceste demersuri, vă puteţi adresa birourilor noastre – Efica Abogados – iar avocaţii noştri vă vor răspunde.

Un material realizat de Nadia Irina Fundățeanu – Avocat (Valencia)