Munca la negru – consecinţe juridice în Spania

23 [640x480]

În momentul în care se începe o activitate laborală, este foarte important să se verifice înscrierea la asigurarea socială; şi asta din mai multe motive: în primul rând este o obligaţie juridică care se sancţionează de către Inspecţia de Muncă în cazul în care nu se îndeplineşte; în al doilea rând, lipsa de cotizare crează imposibilitatea de a putea beneficia de orice fel de prestaţie în regim contributiv.

Pentru a dobândi drept la pensionare pentru limită de vârstă în Spania, este necesar un timp minim de cotizare de 15 ani. Iar pentru a obţine dreptul la o pensie de invaliditate este necesară o perioadă minima care variază în funcţie de vârsta solicitantului.

Condițiile sunt aceleași atât pentru pensia de invaliditate, pentru concediul de maternitate cât şi pentru dreptul la şomaj: contractul de muncă să fie înregistrat în asigurarea socială. Şomajul se calculează având ca bază ultimele 180 de zile lucrate cu contract.

Deci, în momentul când se începe munca, este important să se solicite un raport laboral de la Trezoreria Securității Sociale pentru a putea verifica existenţa cotizării.

Atât în cazul lucrătorilor salariaţi cât şi al serviciului domestic, angajatorul este cel care trebuie să înscrie contractul la forţele de muncă. Persoanele care desfăşoară o activitate independentă trebuie să gestioneze personal această înscriere.

În situaţia în care un salariat la o firma descoperă ca nu s–a efectuat înscrierea contractului în cadrul Asigurării Sociale, poate denunţa acest fapt la Inspecţia de Muncă şi Asigurare Socială. Se vor realiza verificările pertinente iar firma va fi obligată la înscrierea contractului şi angajatorul va fi sancţionat.

Pentru a putea reclama salariile neplătite de către muncitorii care lucrează la negru, va fi nevoie să se introducă o acţiune civilă la Judecătoria Socială imediat după ce s-a încercat o împăcare pe cale amiabilă. În aceste cazuri salariatul este cel care trebuie să demonstreze existenţa relaţiei de muncă. Dacă sentinţa este favorabilă reclamantului, există posibilitatea de a solicita ca angajatorul să cotizeze întreaga perioadă lucrată la negru.

Autor: Avocat – Nadia Irina Fundățeanu / Valencia