Mic îndreptar ortografic, ortoepic și de punctuație – Scrierea cu literă mare (III)

13

Dan-Caragea

(continuare în numărul trecut)

 1. Se scriu cu inițială majusculă numele sărbătorilor laice, naționale și internaționale, sau religioase (indiferent de cult): Anul Nou, Crăciun(ul), 1 Decembrie, Duminica Tomei, Floriile, Înălțarea, Întâi Mai sau 1 Mai, Paști, Purim, Ramadan, Adormirea Maicii Domnului
 2. Se scriu cu inițială majusculă numele de instituții (Administrația Prezidențială, Adunarea Națională Franceză, Camera Deputaților, Camera Lorzilor, Editura Humanitas, Facultatea de Istorie, Guvernul României, Institutul de Etnografie și Folclor, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Organizația Națiunilor Unite, Parlamentul României, Sfântul Scaun „Vaticanul”, Teatrul Național, Uniunea Artiștilor Plastici), inclusiv când sunt folosite eliptic (admiterea la Politehnică; student la Litere; secretar de stat la Externe), clădiri publice și monumente (Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului), săli de spectacol (Rapsodia, Sala Palatului), mijloace de transport (Orient Expres, Titanic);

NOTĂ. Se scriu cu litere mici denumirile neoficiale ale instituțiilor (guvernul român, guvernele statelor membre ale UE) și numele domeniilor la care se referă o funcție (ministrul de externe, ministrul afacerilor externe al…), însă în documentele oficiale, numele complete de funcții se scriu cu litere mari:

„Majestatea Sa Regele Mihai I al României s-a născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia.” „Alocuţiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, la întâlnirea cu reprezentanţi ai minorității românești din Serbia”

 1. Se scriu cu inițială majusculă ordine de stat românești sau străine: Legiunea de Onoare, Ordinul Național „Serviciul Credincios”, Ordinul Național „Pentru Merit”

NOTĂ. Numele unor medalii sau premii, precum și titlurile științifice și onorifice se scriu cu literă mică: doctor honoris causa, doctor în filologie, membru de onoare al...

 1. Se scrie cu inițială majusculă numai primul element din numele compuse sau numele unic care reprezintă:
  1. denumirile organismelor de conducere și ale compartimentelor din instituții: Adunarea generală a…, Catedra de matematică, Comisia de cultivare a limbii a Academiei Române, Consiliul științific al universității, Direcția generală „Educație, tineret și sport” a Consiliului municipal, Secretariatul facultății, Secretariatul general, Secția de filologie și literatură a Academiei Române, Serviciul de contabilitate etc.
  2. titluri de publicații periodice, opere literare, științifice (și de părți ale lor — capitole etc.), artistice etc., emisiuni radio-TV, documente de importanță internațională sau națională, nume ale unor medalii sau premii: „A 150-a aniversare a nașterii lui Mihai Eminescu” (medalie), Adevărul (ziar), Constituția, Declarația universală a drepturilor omului, Dicționarul explicativ al limbii române, Gramatica limbii române, Hora de la Aninoasa (pictură) Legea partidelor politice, Limba română (revistă), Premiul pentru cea mai bună piesă a anului, Proclamația de la Islaz, Regulamentul organic, Rondul de noapte (emisiune TV), Simfonia fantastică, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (roman) etc.
  3. mărci de produse: Izvorul minunilor (apă minerală), Ursus (bere), Gusturi românești (diverse produse alimentare)
  4. nume științifice latinești de specii animale și vegetale: Staphylococcus aureus, Ursus thibetanus, Ramalina fraxinea, Fagus sylvatica; al doilea element se scrie cu literă mare numai dacă este un nume propriu: Inocybe Patouillardi (după Narcisse Théophile Patouillard; sin. Inocybe erubescens) etc.

NOTĂ. Recomandarea DOOM pentru cazul în care al doilea element este un nume propriu, deși justificată, nu este uzuală în clasificările curente.

III. Locuțiunile pronominale de politețe

 1. Se scriu cu inițială majusculă toate componentele care alcătuiesc o locuțiune pronominală de politețe: Alteța Sa/Voastră Regală, Domnia Ta/Sa/Voastră, Excelența Sa/Voastră, Înalt Preasfinția Sa/Voastră, Înălțimea Ta/Sa/Voastră, Majestatea Sa/Voastră, Măria Ta/Sa, Sfinția Ta/Sa/Voastră

„— Ba furtișag, nu glumă; cu osebire numai că hoțul cel mai mare nu sunt eu, ci Domnia Ta și chera Duduca.” (Nicolae Filimon, Ciocoii vechi și noi)

„Un ușier veni să-mi anunțe că Excelența Sa dnul ministru mă aștepta în cabinetul său.” (Vasile Alecsandri, Extract din istoria misiilor mele politice)

„«Majestatea Ta, ai o legătură cu țara aceasta cu mult prea serioasă ca să o rupi într-un moment de oboseală și de dezgust. Țara aceasta mai are încă elemente sănătoase și cuminți, pe lângă elementele tulburătoare și smintite care vor s-o arunce la fiecare cinci ani în aventuri nebunești. Majestatea Ta, trebuie să rămâi!»

Și Majestatea Sa a rămas… Omul care vorbise astfel Majestății Sale era L. Catargiu.” (I. L. Caragiale, Linia ferată Ploiești ‒ Predeal)

Dan CarageaCritic literar / Portugalia