La primul semnal de ABUZ, sună la 016!

Violența împotriva femeilor este un act sexist care cauzează orice fel de vătămare fizică, psihologică sau emoțională și duce la abuzuri verbale sau fizice în orice context. Este o problemă socială, care este înrădăcinată în inegalitatea dintre bărbați și femei care a existat dintotdeauna și încă persistă în societatea noastră.

Violența pe care bărbatul o exercită asupra femeii este menită să încerce să o țină sub control și să-i ia puterea, cu scopul de a obține supunerea și dependența psihologică. Devine o formă de dominație directă, deoarece produce frică, blocaj, control și vătămare.

Legea privind măsurile cuprinzătoare de protecție violenței garantează femeilor care sunt sau au fost victime ale violenței de gen o serie de drepturi, astfel încât să poată pună sfârșit relației violente. Aceste drepturi sunt universale, în sensul că toate femeile care suferă sau au suferit un act de violență de gen sunt garantate la fel, indiferent de originea lor, religie sau orice altă condiție sau circumstanțelor personale sau sociale.

Cine este victima violenței de gen? Femeile victime ale violenței de gen care fac obiectul oricărui act de violență fizică și psihologică, inclusiv care suferă atacuri asupra libertății sexuale, amenințărilor, constrângerii sau privarea arbitrară de libertate, exercitate asupra ei de către soțul, partenerul cu care este sau a fost legată printr-o relație similară de afectivitate, chiar și în cazul în care nu au locuit împreună. Acest tip de violență este expresia cea mai gravă a discriminării, situația inegalităților și relațiile de putere ale bărbaților asupra femeilor. În plus, copiii minori aflați în custodie sunt și ei victime ale violenței de gen.

Se poate manifesta prin următoarele comportamente:

a) abuzul fizic: pumni, împinsături, bătăi;

b) abuzul psihic: amenințări, umilințe, cererea de supunere, insulte, îndepărtarea de familie și izolare social;

c) violența și abuzurile sexuale: orice act de natură sexuală forțat, impus de agresor și neconsimțit de femeie pe calea forței sau prin intimidare.

Vă confrunți cu violența de gen în cazul în care partenerul. soțul, sau fostul partener: vă controlează, hărțuiește și decide pentru dumneavoastră; vă interzice să vă vedeți familia, prietenii tăi;  vă limitează sau interzice accesul la bani, la învățătură sau muncă; vă obligă să mențineți relații sexuale împotriva voinței; vă descalifică performanțele obținute; vă controlează telefonul mobil, rețelele de socializare; vă pedepsește cu tăcerea sau rămâne indiferent la solicitările dumnevoastră; vă discreditează în prezența copiilor dumneavoastră; vă amenință că vă ia copiii dacă îl lăsați; vă insultă, sperie, umilește; vă lovește.

Cum se acreditează violența de gen? În general, situația violenței de gen care duce la recunoașterea drepturilor corespunzătoare este acreditată cu hotărârea de condamnare, ordinul de protecție în favoarea victimei și, în mod excepțional, cu raportul Parchetului care să indice existența unor indicii conform cărora reclamanta este o victimă a violenței de gen până când ordinul de protecție este dictat.

Serviciul 016 de informații și servicii consiliere juridică. Victimele au la dispoziție un serviciu gratuit de telefonie prin intermediul unui număr scurt de trei cifre: 016.  În plus, consultațiile pot fi realizate și prin intermediul poștei electronice la următoarea adresă: 016-online@mscbs.es. De asemenea au la dispoziție un serviciu de video interpretare, disponibil 365 de zile pe an, în 52 de limbi străine, printre care și în limba română. Este asigurată confidențialitatea datelor utilizatorilor acestui serviciu.

Drepturile victimelor violenței de gen: Dreptul la asistență socială integrală.

Victimele violenței de gen au dreptul la asistență socială cuprinzătoare, care include servicii de primire și recuperare de urgență, de susținere, care trebuie să răspundă principiilor îngrijirii permanente, acțiunilor urgente, specializării. Scopul acestor servicii este de a acoperi nevoile care decurg din situația violenței, de a restabili situația în care victima se afla înainte de a suferi sau cel puțin de a atenua efectele acesteia.

Prin intermediul lor este posibil ca femeile să:

  • să primească consiliere cu privire la acțiunile pe care le pot întreprinde și drepturile lor;
  • vor fi informate despre serviciile de care dispun pentru a căuta asistență materială, medicală, psihologică și social;
  • vor avea accesul la diferitele tipuri de cazare (de urgență, recepție temporară, centre de adăpostire etc.) în cazul în care siguranța lor este garantată și nevoile lor de bază îndeplinite;
  • vor beneficia de tratamente de recuperare a sănătății fizice și/sau psihologice;
  • se vor forma, în vederea inserției sau reintegrării lor pe piața muncii, și vor primi sprijin psihosocial pe toată perioada de redresare, având ca scop evitarea dublei victimizări.

Dreptul la asistență socială cuprinzătoare este, de asemenea, recunoscut pentru minorii care trăiesc în familiile în care există violență de gen.

Dreptul la asistență juridică liberă, imediată și specializată. Dreptul la asistență judiciară include, printre altele, următoarele prestații: consiliere și îndrumare gratuite înainte de proces și, în special, la momentul imediat înainte de depunerea unei plângeri sau libera apărare și reprezentare de către avocat și procuror în toate procesele și procedurile administrative, scutirea de la plata taxelor judiciare, precum și plata depozitelor necesare pentru depunerea recursurilor. Asistență gratuită de specialitate în proces de către personalul tehnic atribuit instanțelor judecătorești sau, în lipsa acestora, de către funcționari, organisme sau servicii tehnice din cadrul administrațiilor publice. o gratuitate sau reducerea cu 80% a taxelor tarifare pentru documentele notariale.

Dreptul muncii. Recunoașterea drepturilor muncii ale femeilor victime ale violenței de gen este menită să prevină, ca din cauza violenței suferite, ca acestea să părăsească piața muncii. În acest scop, li se asigură dreptul de reconciliere cu situația de victimă de gen, protecția acestora fiind garantată în cazul în care sunt obligate să își părăsească locurile de muncă, temporar, fie în mod definitiv, sau să încerce să își găsească un loc de muncă în cazul în care nu lucrau.

Drepturile de angajare și de inserție a forței de muncă. Programul de inserție pe piața muncii pentru femeile victime ale violenței de gen, înscrise ca solicitante, individualizat și realizat de personal specializat; programe specifice de formare pentru promovarea inserției pe piața muncii ca lucrător salariat; acordarea de stimulente pentru a încuraja începerea unei noi activități pe cont propriu; de asemenea li se acordă stimulente companiilor care angajează victime ale violenței de gen;  stimulente pentru facilitarea mobilității geografice și stimulente pentru compensarea decalajelor salariale.

Drepturi economice. Asistența economică specifică pentru femeile victime ale violenței de gen cu dificultăți deosebite în obținerea ocupării forței de muncă. Normele privind procedura de prelucrare sunt normele aprobate în această privință de Comunitate Autonomă unde se solicită ajutorul. Este vorba de un ajutor economic care se acordă femeilor victime ale violenței de gen. Acest ajutor financiar depinde de persoanele aflate în îngrijire și dacă este cazul membrilor familiei cărora le este recunoscut un grad de invaliditate.

Dreptul de a depune o plângere. Femeile au dreptul de a denunța situațiile de violență de gen. Comiterea unui fapt care poate constitui o infracțiune și trebuie făcută cunoscută autorităților competente printr-o plângere. În urma prezentării plângerii și a sesizării sale către autoritatea judiciară, în cazul în care consideră că există dovezi ale unui act penal, acesta inițiază proceduri penale. Ordinul de protecție este o hotărâre judecătorească emisă de organul judiciar competent care înțelege că există indiciile existenței unei infracțiuni, acesta evaluează existența unei situații obiective de risc pentru victimă și care necesită adoptarea unor măsuri de protecție în timpul urmăririi penale a procedurilor judiciare. Ordinul de protecție prevede într-un singur document măsuri preventive de natură penală și civilă în favoarea femeii care este victimă a violenței de gen și, dacă este cazul, a fiilor și fiicelor sale; și activează în același timp mecanismele de protecție socială instituite în favoarea victimei de către diferitele administrații publice. Ordinul de protecție certifică situația violenței de gen, care dă naștere recunoașterii drepturilor instituite prin lege.

Măsurile de precauție de natură penală pot fi una sau mai multe dintre următoarele: evacuarea infractorului din casa familiei; interzicerea reședinței într-o anumită localitate; interzicerea apropierii agresorului de victimă și/sau membrii familiei sale sau alte persoane la o distanță determinată; interzicerea agresorului de a comunica, cu victima și/sau cu membrii familiei sale sau cu alte persoane prin orice mijloace: poșta electronică, telefon, scrisori etc.; interzicerea agresorului de a se apropia de anumite locuri: locul de muncă al victimei, unitățile de învățământ ale copiilor, etc.; omiterea datelor referitoare la domiciliul victimei; protecția judiciară a victimei; sechestrarea armelor și interzicerea posesiei lor.

Măsurile de natură civilă pot include: atribuirea utilizării locuințelor familiale; determinarea regimului de autoritate părintească și custodie pentru copiii minori; stabilirea regimului de vizite, comunicare și ședere cu minori; fixarea unei pensii pentru alimente; orice alte măsuri necesare pentru îndepărtarea minorilor de pericole existente. Cererea poate fi făcută chiar de victimă, rudele sale apropiate, avocatul său sau Parchet. Fără a aduce atingere obligației de denunțare, serviciile sociale care au cunoștită de situația lor informează organismul judiciar sau Parchetul, astfel încât procedura de adoptare a ordinului de protecție să poată fi deschisă imediat. În cazul în care există minori, judecătorul poate solicita, inclusiv din oficiu, adoptarea măsurilor civile pertinente. Este recomandabil să se solicite ordinul de protecție în același timp cu depunerea plângerii, deși poate fi solicitat și ulterior.

Nu uitați, nu sunteți singure, suntem împreună cu tine! Sunteți libere, aveți dreptul să trăiți aşa cum doriți!

Autor: Alina Manuela SasuColaborator voluntar la Occidentul Românesc.
Abogado rumano en España
Zaragoza, Provincia Aragon
Telefon: +34 606 012 096
e-mail: alinasasu@icam.es
www.infoextranjeriazaragoza.es