Irina Fundățeanu: Asistenţa medicală în Spania

În acest articol vom vorbi despre dreptul la ocrotirea sănătaţii în sistemul public spaniol şi ce anume vi se cere pentru a putea fi beneficiarul acestui drept. Până în anul 2012, dreptul la sănătatea publică în Spania era universal. Ulterior, o persoană are acest drept doar dacă este asigurat sau beneficiar. Ca cetăţean al unui stat membru din Uniunea Europeană veţi putea avea dreptul la sănătatea publică spaniolă în condiţiile expuse în continuare.

  1. Ce înseamnă „a fi asigurat”?

Sunt asigurate persoanele angajate sau lucrătorii pe cont propriu înscrişi în sistemul de asigurare socială; şomerii care primesc ajutor de şomaj, cei care au terminat ajutorul de şomaj şi primesc alt tip de ajutor sau cei care au terminat orice fel de ajutor monetar, dar sunt înscrişi în căutarea activă a unui loc de muncă; cetăţenii spanioli, cetăţenii comunitari cu rezidenţa în Spania şi cetăţenii extracomunitari cu autorizaţia de rezidenţă în vigoare, atâta timp cât nu depăşesc venituri anuale de 100.000 euro.

  1. Ce înseamnă „a fi beneficiar”?

Beneficiarii sunt persoanele care depind de asiguraţi, adică membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora: soţ/soţie, consortul/consoarta, copiii sub 26 de ani sau copiii care au un hadicap de cel puţin 65%, indiferent de vârstă, fostul soţ/consort atâta timp cât acesta este beneficiarul unei pensii compensatorii, fraţii şi surorile asiguratului.

  1. Cum trebuie să procedaţi pentru a obţine cardul de sănătate (SIP)?

Pentru muncitori, şomeri şi pensionari, această operaţiune este automată. În celelalte cazuri va trebui să prezentaţi cererea la birourile de Asigurare Socială. Documentele care vi se vor cere, după caz, sunt: cartea de identitate, paşaport sau documentul de identitate de cetăţean străin (aflat în vigoare), viza de flotant (empadronamiento), adeverinţa de venit de la administraţia publica spaniolă, declaraţia de venituri din România, adeverinţa de asigurat sau negaţia de la Casa de Asigurări de Sănătate din România. Pentru membrii familiei, după caz, vi se poate cere livret de familie, certificat de handicap etc.

  1. Trebuie să aduceţi vreun document din România? În ce cazuri?

În cazul în care sunteţi pensionat în România, dar aveţi rezidenţa în Spania sau vă efectuaţi studiile universitare, pentru a putea primi asistenţă sanitară în această ţară va trebui să solicitaţi formularul S1 din România. În situaţia în care trebuie să justificaţi că veniturile dumneavoastră sunt sub 100.000 euro, iar ultimul domiciliu, înainte să vă mutaţi în Spania, l-aţi avut în România, atunci vi se va cere declaraţia de venit de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

  1. Persoanele excluse din sistemul public de asigurare medicală

În afară de cazurile expuse mai sus, există şi persoane care nu sunt incluse în acest sistem public de sănătate. Acestea sunt persoanele care au venituri de peste 100.000 euro şi imigranţii fără drept de şedere. Imigranţii fără drept de şedere vor fi trataţi doar în situaţii de urgenţă pentru boli grave, femeile însărcinate pe toată durata sarcinii, la naştere şi post-natal şi, nu în ultimul rând, minorii sub 18 ani. Pentru aceste situaţii s-a creat o convenţie specială de asistenţă medicală pe baza unei contraprestaţii. Cotele se calculează în funcţie de vârstă, dar sunt mult mai reduse decât la asigurarea privată.

În ultimul rând trebuie specificat faptul că li se poate acorda asistenţă medicală şi persoanelor fără niciun venit. Acestea vor trebui să se deplaseze la dispensarul de care aparţin sau la birourile de asistenţă socială pentru a depune cererea pentru acest serviciu.

Pentru orice fel de nelămurire, puteţi contacta oricând birourile Efica Abogados.

Autor: Nadia Irina Fundăţeanu, avocat (Spania)