Informații utile în perspectiva liberalizării accesului cetăţenilor români pe piaţa muncii din Spania, de la 1 ianuarie 2014

46

logo

În perspectiva apropiatei liberalizări – de la data de 1 ianuarie 2014 – a accesului cetăţenilor români pe pieţele naţionale ale muncii în statele europene care încă menţin restricţii, printre care şi Spania, Ambasada doreşte să reamintească următoarele informaţii utile, reconfirmate în cadrul discuţiilor oficiale derulate cu autoritățile spaniole competente:

 • menţiunea referitoare la negarea dreptului de muncă, înscrisă în certificatele de rezidenţă (no se autoriza a trabajar por cuenta ajena hasta la fecha…)  NU va mai produce efecte juridice începând cu 1 ianuarie 2014  şi, în consecință, NU influenţează dreptul de acces pe piaţa muncii (angajare);
 • cetăţenii români care totuși vor dori schimbarea certificatelor de rezidenţă cu unele noi, în care să nu mai apară această menţiune, se pot adresa Birourilor pentru Străini (Oficina de Extranjería) sau Comisariatelor de Poliţie (Comisaría de Policía) din provincia unde au/doresc să-și stabilească reședința;
 • pentru obţinerea unui certificat de rezidenţă nou, la momentul solicitării trebuie îndeplinite de către solicitant condiţiile legale general valabile pentru obţinerea unui certificat de rezidenţă:
 1. a.  pentru cei angajați: vor prezenta documentul de înregistrare în regimul corespunzător de securitate socială  SAU  (2)contractul de muncă înscris la Serviciul Public de Ocupare (SEPE/INEM);
 2. b.  pentru cei care desfășoară activități lucrative pe cont propriu (autónomos): vor prezenta documentul de înregistrare în regimul corespunzător de securitate socială SAU documentul de justificare a stabilirii sediului social  prin înscrierea la Registrul Comerțului;
 3. c. cetățenii români care în momentul solicitării preschimbării certificatului nu desfășoară activități legale generatoare de venit, trebuie să aducă dovezi clare că dispun de mijloace de întreținere suficiente pentru sine și persoanele aflate în întreținere (ex: conturi bancare, cecuri, proprietăți, cărți de credit etc.) ȘI asigurare medicală (NU card european de sănătate);
 • cetăţenilor români care au deja un certificat de rezidenţă şi doresc schimbarea acestuia, dar la momentul solicitării schimbării certificatului nu mai îndeplinesc condiţiile legale de acordare,  li se va refuza eliberarea altui certificat;

Atenţie: Nu solicitaţi schimbarea certificatului de rezidenţă decât dacă îndepliniţi condiţiile de obţinere a acestui document!

 • certificatele de înregistrare a cetăţenilor europeni NU expiră niciodată, indiferent de format (nou sau vechi), în consecinţă NU există obligativitatea preschimbării celor model vechi (format fila A4), cu cele noi (format mic, tip card);
 • înscrierea contractului de muncă la Securitatea Socială (angajarea) se poate face şi pe baza documentului naţional de identitate (românesc), în acest caz existând obligaţia ca în maxim 3 luni de la angajare cetăţeanul să prezinte certificatul de rezidenţă, care se poate obţine, în virtutea existenţei unui contract de muncă;
  • membrii de familie ai cetățeanului care are/solicită stabilirea reședinței în Spania, trebuie să demonstreze că:
 1. a. însoțesc cetățeanul rezident sau reîntregesc familia;
 2. b. este căsătorit cu cetățeanul rezident (va prezenta certificatul de căsătorie);
 3. c. este fiu/fiică al/a cetățeanului rezident sau al/a soțului/soției acestuia (va prezenta certificatul de naștere) și are vârsta sub 21 de ani. Dacă este de vârsta mai mare de 21 de ani, va justifica faptul că dispune de mijloace proprii de întreținere sau va aduce un certificat de handicap, care să ateste că se află în întreținerea părinților.
 4. d. este părinte al cetățeanului rezident (va prezenta certificatul de naștere) și că dispune de mijloace proprii de întreținere.

 

Pentru detalii şi clarificări suplimentare vă puteţi adresa Ambasadei României de la Madrid:

Biroul ataşatului pe probleme de muncă şi afaceri sociale

telefon: 0034 91 350 73 56;  fax: 0034 91 345 29 17

E-mail: agregado.trabajo@embajadaderumania.es

 

Secţia Consulară a Ambasadei României de la Madrid

Adresa: Avda. Cardenal Herrera Oria, 134, Madrid

telefon: 0034 91 734 40 04; fax:  0034 91 416 50 25

E-mail: secretariado@consuladoderumania.es .

 

 

Ambasada României în Spania, 17 decembrie 2013