Informații privind organizarea Programului de Tabere „ARC” 2023, în România

91

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) în colaborare cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Ministerul Sportului organizează cea de-a XIV-a ediție a Programului de Tabere „ARC” 2023. Acest program, iniţiat de DRP şi destinat elevilor şi tinerilor români de pretutindeni, va fi organizat în serii consecutive de câte șapte zile, în următoarele locații:
 • Oglinzi, jud. Neamț, în perioada 03 iulie – 21 august 2023;
 • Sângeorz-Băi, jud. Bistrița-Năsăud, în perioada 03 iulie – 28 august 2023;
 • Sulina, jud. Tulcea, în perioada 03 iulie – 28 august 2023;
 • Codrii de Aramă, jud. Botoșani, în perioadele 03 iulie – 31 iulie 2023 și 14 august- 28 august 2023;
 • Căprioara, jud. Hunedoara, în perioada 03 iulie – 07 august 2023;
 • Săcelu, jud. Gorj, în perioada 03 iulie – 07 august 2023.

La ediția din acest an sunt invitați să participe 5.000 de elevi, studenți, tineri și profesori români din ţările aflate în jurul graniţelor şi Balcani, precum şi din diaspora. Activităţile organizate în cadrul Programului se vor axa pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba română, informarea participanţilor asupra istoriei românilor şi aprofundarea cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie românească. De asemenea, în două din cele șapte zile, vor fi organizate excursii la obiectivele culturale și turistice din zonă.

Grupurile se vor constitui cu spijinul misiunilor diplomatice şi a mediului asociativ, respectând următoarele criterii:

Criteriile de selecție obligatorii pentru participanții la Programul „ARC” sunt următoarele:

 • sunt români de pretutindeni, în conformitate cu Art.1, alin. 2 din Legea nr. 299/2007, cu completările și modificările ulterioare (se recomandă elevi cu vârsta cuprinsă între 8 – 18 ani și studenți sau tineri cu vârsta până în 35 de ani);
 • au cunoștințe de bază ale limbii române;

Criteriile orientative în realizarea cu prioritate a selecției:

 • au prioritate cei care participă pentru prima dată la Programul „ARC”;
 • sunt câștigători ai olimpiadelor/concursurilor naționale și internaționale sau au rezultate bune la învățătură;
 • au rezultate și aptitudini deosebite în sport, muzică, arte plastice etc.;
 • au rezultate remarcabile în promovarea identității românești;
 • sunt membri activi sau simpatizanți ai mediului asociativ românesc din țările de reședință şi se implică în activitatea acestora;

Pentru grupurile care se vor constitui din diaspora este recomandat ca acestea să se formeze din minim 9 copii şi este obligatoriu să fie însoțiți de un adult, care îşi va asuma responsabilitatea pentru siguranţa acestora.

Grupurile formate trebuie să îndeplinească toate cerințele pentru deplasarea în România: au pașaport, viză, aviz epidemiologic etc.

Organizatorii vor suporta cheltuielile de cazare şi masă pentru toţi participanții din cele șase tabere. De asemenea, DRP va organiza şi va suporta transportul pentru participanţii din comunităţile istorice, precum şi cheltuielile de transport din Bucureşti până la tabere şi retur pentru grupurile participante din diaspora. Precizăm că participanţii din diaspora îşi vor asigura, din surse proprii, cheltuielile de transport din ţara de reşedinţă până la Bucureşti şi retur.

Înscrierile românilor din diaspora se pot face până la data de 11 mai 2023, la misiunile diplomatice sau direct la DRP, la următoarea adresă de e-mail taberearc@dprp.gov.ro.

Pentru locurile alocate participanţilor din comunităţile istorice, înscrierea este realizată cu ajutorul misiunilor diplomatice și al mediului asociativ.