Informații consulare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal

74802-0-consulatitinerant

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Externe este înregistrat, sub numărul 5285, 5286, 5287, 11961, 17953 din Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ca operator de date cu caracter personal pentru activitatea notarială exercitată de misiunile diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate.

În consecință, Ministerului Afacerilor Externe îi revine obligația de a colecta de la solicitanții de servicii consulare specifice date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum și de a administra în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.

Scopul colectării datelor personale îl constituie îndeplinirea procedurilor notariale și întocmirea actelor notariale solicitate, incluzând, după caz, efectuarea formalităților legale de asigurare a publicității anumitor categorii de acte notariale prin înscrierea acestora în registrele naționale notariale. Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor consulare solicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, iar în cazul înscrisurilor notariale supuse regimului de publicitate reglementat de Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, sunt comunicate și Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 677/2001, titularii datelor personale colectate beneficiază de: dreptul la informare cu privire la regimul aplicabil datelor respective, dreptul de acces la propriile date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale adoptate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor, destinate evaluării personalității titularilor, precum și dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor individuală, ca date care îi vizează să facă obiectul unor prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, misiunii diplomatice sau oficiului consular român care v-a colectat datele personale ori Ministerului Afacerilor Externe român. De asemenea, vă puteți adresa ANSPDCP și/sau justiţiei pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

Citiți aici:

http://barcelona.mae.ro/local-news/980