Congresul Diasporei va avea loc la sfârşitul lunii februarie 2016

viena [640x480]

Ministrul delegat pentru Relaţiile cu Românii de peste hotare, Angel Tâlvăr, a anunțat la Viena, că organizarea Congresului diasporei s-a deblocat. «Congresul este prevăzut a avea loc încă din 2007. Anul acesta am implicat şi comisiile de specialitate din cele două camere, am avut o serie de întâlniri în plenul comisiilor… Organizarea Congresului se împotmolea la metodologia de desemnare a delegaţilor. Am pus metodologia pe site, au fost puţine observaţii.»

Până la sfârşitul lunii, ne-a declarat ministrul, metodologia va fi aprobată de Comisiile din Parlament. Nu vor fi alegeri pentru Congres. Cei dornici să îşi reprezinte comunităţile vor depune liste cu semnăturile susţinătorilor, minim 500.

Convocarea Congresului se realizează de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Conform metodologiei, „în vederea organizării primei ediţii a Congresului Românilor de Pretutindeni, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor constitui, în colaborare cu MAE, un Secretariat tehnic al Congresului.”

«Secretariatul există deja, este constituit. Cred că în 30 de zile se vor putea deja trimite candidaturile cu listele de semnături. După ce se vor desemna delegaţii, încep procedurile de organizare, pentru achiziţia de bilete de avion, cazare, etc. Sumele necesare vor fi prevăzute în bugetul de stat care va fi aprobat până la sfârşitul anului.»

Când va fi deci organizat Congresul? «Probabil la sfârşitul lunii februarie, începutul lunii martie. Mai târziu nu se poate, pentru că vin alegerile generale.»

Conform metodologiei de pe site-ul Departamentului, Congresul se va organiza cu cel puţin 6 luni înainte de desfăşurarea alegerilor parlamentare.

În esenţă, cei care vor să participe la Congres, vor transmite la Secretariatul tehnic al Congresului, următoarea documentaţie:

– o solicitare de reprezentare a comunităţii româneşti din statul de reşedinţă, însoţită de documente care dovedesc identitatea şi locul de rezidenţă,

– apoi o listă de minimum 500 de susținători unici din statul de reşedinţă.

Lista susţinătorilor este act public, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal. Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă numele şi prenumele, seria şi numărul actului de rezidenţă/domiciliu din ţara respectivă şi semnătura. Susţinătorii trebuie să fi împlinit 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv şi, să fie rezidenţi în statul respectiv.

Nu pot candida funcţionarii publici angajaţi ai statului român care desfăşoară activităţi în străinătate, adică personalul contractual, persoanele care deţin funcţii instituţionale sau colaboratori şi salariaţi ai acestora.

Listele delegaţilor vor fi făcute publice cu cel puţin 6 săptămâni înainte de data desfăşurării Congresului.

Secretariatul tehnic al Congresului va transmite delegaţilor invitaţii nominale la Congres, cu 30 de zile înainte de data desfăşurării acestuia.

Un material realizat de Sorin Cehan – Gazeta Românească / Italia

http://www.gazetaromaneasca.com/observator/observator/prim-plan/exclusiv-congresul-diasporei-la-sfarsitul-lunii-februarie-in-30-de-zile-se-vor-putea-deja-trimite-semnaturile.html