DRP anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante

În temeiul prevederilor art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, art. 618 alin. (3) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI cu sediul în Str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, Sector 1, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea consilier, clasa I, grad profesional principal (1 post) din cadrul Serviciului buget, financiar contabilitate și CFP, consilier, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) din cadrul Serviciului buget, financiar contabilitate și CFP, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (1 post) în cadrul Biroului juridic, contencios și acte normative, consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) în cadrul Compartimentului relații publice și protocol și consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) în cadrul Compartimentului informații clasificate, astfel:

Data desfășurării concursului:
– proba scrisă în data de 27.12.2021, ora 09.00;
– proba interviului se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, din Str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, Sector 1, București, în perioada 26.11.2021 – 15.12.2021, inclusiv.

Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incinta Departamentului pentru Românii de Pretutindeni este permis doar celor care: fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore; prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore; se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.130 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Relaţii suplimentare la secretarul comisie de concurs, domnul Haidemak Marius, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului resurse umane, salarizare: Telefon/fax 0374414600, e-mail marius.haidemak@dprp.gov.ro
Str. Muzeul Zambaccian, nr.17, Sector 1
011871București, România
Tel.: +4 0374 414 600
Email: secretariat@dprp.gov.ro
Web: www.dprp.gov.ro

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE, aici.